Ustawa frankowa. Apel Związku Banków Polskich do posłów i senatorów ws. pomocy dla frankowiczów

Ustawa frankowa. Apel Związku Banków Polskich do posłów i senatorów ws. pomocy dla frankowiczów
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
W poczuciu odpowiedzialności za stabilność polskiego systemu bankowego, jak również w poszanowaniu porządku konstytucyjnego, zasad sprawiedliwości społecznej i trwałości stosunków zobowiązaniowych, Związek Banków Polskich zwraca się o odstąpienie od działań podejmowanych w parlamencie, motywowanych bieżącym interesem politycznym, które pod pozorem pomocy kredytobiorcom frankowym mogą doprowadzić do destabilizacji polskiego sektora bankowego. Taka możliwość staje się szczególnie groźna wobec postępującego spowolnienia gospodarczego w Europie.

#ZBP zwraca się o odstąpienie od działań podejmowanych w parlamencie, które pod pozorem pomocy kredytobiorcom frankowym mogą doprowadzić do destabilizacji polskiego sektora bankowego #UstawaFrankowa #KredytyFrankowe #frankowicze #CHF #banki

W ocenie ZBP, przyjęte w prezydenckim projekcie ustawy o wsparciu kredytobiorców mieszkaniowych rozwiązania są zbyt daleko idące i wypaczają jej socjalny charakter. Zmieniają pierwotną intencję ustawodawcy, jaką było wsparcie kredytobiorców mieszkaniowych, którzy z przyczyn niezależnych od siebie znaleźli się w trudnej sytuacji ograniczającej możliwość spłaty kredytu bez względu na jego walutę.

Niesprawiedliwe faworyzowanie jednej grupy kredytobiorców

Wprowadzone zmiany niesprawiedliwie faworyzują jedną grupę kredytobiorców – kredytobiorców walutowych – kosztem wszystkich pozostałych klientów banków. Dzieje się to w sytuacji, w której kredyty walutowe należą do najlepiej spłacanych w Polsce.

Więcej najnowszych informacji na temat kredytów frankowych >>>

Zagrożenie dla bezpieczeństwa oszczędności obywateli

Regulacja ta będzie nieuprawnioną ingerencją we wcześniej zawarte umowy i spowoduje zagrożenie dla bezpieczeństwa oszczędności obywateli zgromadzonych w polskich bankach. Stwarza ona warunki do niekontrolowanej spekulacji walutą, wpływającej na osłabienie kursu złotego, wzrost kosztów obligacji skarbowych oraz szeregu niekorzystnych dla gospodarki zjawisk na rynku finansowym. Oznaczać będzie zmniejszenie zdolności do kredytowania gospodarki i nieuchronnie droższe usługi bankowe dla Polaków. Praktycznie przymusowa konwersja kredytów walutowych będzie zamianą ryzyka walutowego na realne ryzyko stopy procentowej oznaczające wyższe raty kredytów, co w przyszłości może stać się powodem podobnych roszczeń klientów wobec banków oraz właścicieli banków względem Skarbu Państwa.

Czytaj także: Ustawa frankowa przyjęta przez Komisję Finansów Publicznych >>>

Pomoc tylko dla potrzebujących

Związek Banków Polskich popiera rozwiązania wspierające kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Pomoc powinna jednak dotyczyć wyłącznie osób, które faktycznie jej potrzebują, a podejmowane działania nie będą destrukcyjne dla stabilności systemu.

Apel ZBP do posłów i senatorów dot. ustawy frankowej >>>

Źródło: Związek Banków Polskich / ZBP