Ustawa COVID-owa: Senat przyjął nowelę z poprawkami

Ustawa COVID-owa: Senat przyjął nowelę z poprawkami
Fot. stock.adobe.com/weixx
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Senat przyjął nowelizację ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, zakładającą wsparcie dla przewoźników autobusowych, branży lotniczej, kinematograficznej i energetycznej. Wprowadził też do tej noweli szereg poprawek.

Za nowelizacją wraz z poprawkami opowiedziało się 100 senatorów.

Wprowadzone przez Senat poprawki dotyczą m.in. pomocy finansowej za okres stanu zagrożenia epidemicznego bądź stanu epidemii dla operatorów publicznego transportu zbiorowego komunikacji miejskiej, zasad udzielania pomocy publicznej dla przewoźników wykonujących przewozy autobusowe.

Czytaj także: Nie będzie gwałtownej fali zachorowań na COVID-19 w Polsce?

Jedna z poprawek określa także zasady składania wniosków o zwolnienie ze składek ubezpieczeniowych przez muzea i inne placówki kultury. Inna skreśla przepisy dotyczące wyjątków od zasady, ze w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego bądź stanu epidemii z powodu COVID-19 nie dokonuje się eksmisji.

Część poprawek ma charakter legislacyjny, doprecyzowujący i korygujący błędne odesłania.

Nowela wprowadza możliwość przekazywania środków finansowych w celu przeciwdziałania skutkom COVID-19 operatorom publicznego transportu zbiorowego, którzy wykonują przewozy inne niż wojewódzkie, międzywojewódzkie oraz międzynarodowe przewozy w transporcie kolejowym. Ułatwienia mają dotyczyć też podmiotów działających w branży lotniczej, przy zachowaniu odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego.

Czytaj także: Senacka Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności za zmianami w kredytach preferencyjnych dla rolników

Wsparcie dla branży kulturalnej

Wsparcie dla branży kulturalnej ma dotyczyć m.in. produkcji filmowej, promocji czy stypendiów. Minister kultury, dziedzictwa narodowego i sportu będzie ma przekazać Polskiemu Instytutowi Sztuki Filmowej 120 mln zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID­-19.

W sytuacjach szczególnych, wytwórcy ciepła oraz przedsiębiorstwa przesyłające i dystrybuujące ciepło będą mogły skorzystać z kryzysowego zarządzania przedsiębiorstwem i nakładać dodatkowe rygory na pracowników, aby zapewnić bezpieczeństwo energetyczne i dostawę ciepła do odbiorców. Nowela przedłuża okresu obowiązywania wydanych świadectw potwierdzających posiadanie kwalifikacji w zakresie eksploatacji sieci oraz urządzeń i instalacji oraz możliwość zdalnego przeprowadzenia egzaminu sprawdzającego te kwalifikacje do 180 dni po ustaniu stanu epidemii.

Ulgi w transporcie kolejowym i autobusowym dla ozdrowieńców

Nowela zakłada też ulgi w transporcie kolejowym i autobusowym dla tzw. ozdrowieńców, którzy zdecydowali się oddać krew lub osocze, aby leczyć innych zakażonych na COVID-19.

Wprowadzono zmiany ułatwiające funkcjonowanie uczelni i szkół wyższych, dotyczące np. praktyk zawodowych wymaganych na studiach o profilu praktycznym.

W ustawie znalazł się także przepis wprowadzający wyjątek do przepisów dot. wstrzymania wykonania tytułu wykonawczego nakazującego opróżnienie lokalu mieszkalnego (w okresie pandemii), w sytuacji gdy nastąpiło wywłaszczenie lub przejęcie z mocy prawa nieruchomości celem realizacji inwestycji celu publicznego (drogi, koleje, lotniska).

Czytaj także: Rząd wydłuża obostrzenia do 31 stycznia, ale dzieci klas I-III wcześniej wrócą do szkół >>>

Nowela doprecyzowuje zasady ubiegania się o rekompensatę kosztów płacy niepełnosprawnego pracownika; sposób obliczania przez pracodawcę proporcji liczby dni przestoju oraz spadku przychodu z działalności wytwórczej lub usługowej. Zmienia katalog dokumentów potwierdzających spadek przychodów z działalności wytwórczej lub usługowej, a także wydłuża termin składania przez pracodawcę wniosku o rekompensatę kosztów płacy do 2 miesięcy, licząc od końca miesiąca, którego dotyczy wniosek

Nowe rozwiązania mają wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać w innych terminach.

Źródło: ISBnews