USA: Fed podnosi główną stopę procentową do przedziału 0,25 – 0,50 procent

USA: Fed podnosi główną stopę procentową  do przedziału 0,25 – 0,50 procent
Fot. stock.adobe.com/doganmesut
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Fed podniósł główną stopę procentową w USA do przedziału 0,25 - 0,50 proc. - podano w komunikacie po posiedzeniu. Fed spodziewa się, że dalsze podwyżki stóp proc. będą właściwe.

Decyzja o stopach procentowych była zgodna z oczekiwaniami rynku i została podjęta stosunkiem głosów 8 do 1.

Fed ocenił, że przy odpowiednim zmniejszeniu akomodacyjnego nastawienia w polityce monetarnej będzie można oczekiwać powrotu inflacji do celu 2 proc. i utrzymania silnego rynku pracy.

„FOMC postanowił podnieść docelowy zakres stopy funduszy federalnych do 0,25-0,5 proc. i przewiduje, że dalsze podwyżki w docelowym zakresie będą właściwe. Ponadto Komitet spodziewa się, że na najbliższym posiedzeniu rozpocznie zmniejszanie posiadanych przez siebie skarbowych papierów wartościowych, papierów dłużnych agencyjnych i papierów wartościowych zabezpieczonych hipoteką” – napisano w komunikacie po posiedzeniu.

Fed postanowił podnieść stopę oprocentowania od nadwyżkowych rezerw (IOER) o 25 punktów bazowych do 0,4 proc.

Wojna w Ukrainie wzmacnia inflację

Według FOMC inwazja Rosji na Ukrainę prawdopodobnie wywoła dodatkową presję na wzrost inflacji.

„Inwazja Rosji na Ukrainę powoduje ogromne cierpienie ludzkie i gospodarcze. Konsekwencje dla gospodarki USA są wysoce niepewne, ale w najbliższym czasie inwazja i związane z nią wydarzenia prawdopodobnie wywrą dodatkową presję na inflację i zaciążą na aktywności gospodarczej” – napisano w komunikacie.

Przyrost miejsc pracy w ostatnich miesiącach oceniono jako solidny, a spadek bezrobocia jako znaczący.

Siedem podwyżek stóp w 2022 roku

„Nadal umacniają się wskaźniki aktywności gospodarczej i zatrudnienia. W ostatnich miesiącach wzrost liczby miejsc pracy był silny, a stopa bezrobocia znacznie spadła. Inflacja pozostaje wysoka, odzwierciedlając nierównowagę podaży i popytu związaną z pandemią, wyższymi cenami energii i szerszą presją cenową” – napisano w komunikacie.

FOMC przewiduje w USA siedem podwyżek stóp proc. w 2022 r. Fed prognozuje trzy podwyżki stóp w 2023 r., a następnie stabilizację do końca 2024 r.

Kolejne posiedzenie Rezerwy zaplanowano na 3-4 maja.

Konferencja prezesa Rezerwy Federalnej Jerome Powella

„Gospodarka jest bardzo silna, a w kontekście niezwykle napiętego rynku pracy i wysokiej inflacji FOMC przewiduje, że odpowiednie będą dalsze podwyżki w docelowym zakresie stopy funduszy federalnych. Ponadto spodziewamy się, że na nadchodzącym posiedzeniu zaczniemy zmniejszać wielkość naszego bilansu” – wskazywał prezes Fedu.

„Chociaż inwazja na Ukrainę i związane z nią wydarzenia stanowią zagrożenie dla aktywności gospodarczej, uczestnicy FOMC nadal przewidują solidny wzrost PKB, co jest odzwierciedlone w naszych projekcjach” – dodał.

„Inflacja pozostaje znacznie powyżej naszego długoterminowego celu na poziomie 2 proc. Zagregowany popyt jest silny, a wąskie gardła ograniczają szybkość reakcji po stronie produkcji” – wskazywał prezes Fedu.

„Zakłócenia w dostawach były większe i trwalsze niż oczekiwano, zaostrzone przez fale koronawirusa w kraju i zagranicą, a presja cenowa rozprzestrzeniła się na szerszy zakres towarów i usług. Wyższe ceny energii powodują wzrost ogólnej inflacji. Gwałtowny wzrost cen ropy naftowej i innych towarów, który był wynikiem inwazji Rosji na Ukrainę, wywrze dodatkową presję na wzrost inflacji w najbliższym czasie w USA” – dodał.

Szybsze usuwanie akomodacji możliwe, jeśli zostanie uznane za właściwe – powiedział prezes Fedu Jerome Powell podczas wideokonferencji w środę po posiedzeniu Rezerwy. Powell podał, że początek redukcji sumy bilansowej spodziewany jest na nadchodzącym posiedzeniu.

„Każde spotkanie odbywa się na żywo i będziemy przyglądać się zmieniającemu się otoczeniu. Jeśli dojdziemy do wniosku, że byłoby właściwe szybciej przeprowadzić usunięcie akomodacji w polityce monetarnej, zrobimy to. Nie mogę być w tym przypadku konkretny, ale z pewnością jest to możliwe w ciągu roku” – wskazywał prezes Fedu.

„Istotną rolę w umocnieniu nastawienia polityki pieniężnej odegra również zmniejszenie wielkości naszej sumy bilansowej. Na naszym spotkaniu, które zakończyło się dzisiaj, FOMC poczynił znaczne postępy w zakresie planu redukcji naszych papierów wartościowych.

Spodziewamy się, że na najbliższym posiedzeniu ogłosimy początek redukcji bilansu. Podejmując decyzje dotyczące stóp procentowych i bilansu, będziemy mieć na uwadze szerszy kontekst rynkowy i gospodarczy, a nasze narzędzia będziemy wykorzystywać do wspierania stabilności finansowej i makroekonomicznej” – dodał.

Źródło: PAP BIZNES