Urlop z powodu działania siły wyższej ‒ jakie jeszcze zmiany czekają pracowników i pracodawców?

Urlop z powodu działania siły wyższej ‒ jakie jeszcze zmiany czekają pracowników i pracodawców?
Fot. stock.adobe.com / lucid_dream
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Obecnie w Polsce obowiązuje stan zagrożenia epidemicznego, który 16 maja wprowadzono w miejsce stanu epidemii. Nie spowoduje to jednak odwołania wielu przepisów szczególnych, w tym tych dotyczących prawa pracy. Więcej w urlopach zmieni projekt nowelizacji Kodeksu pracy, który jest obecnie na etapie konsultacji. Przewiduje on m.in. nowy rodzaj urlopu, który będzie przysługiwał pracownikowi z powodu działania siły wyższej, przypomina Mateusz Boguszewski, główny księgowy w firmie inFakt.

Podczas stanu zagrożenia epidemicznego pracodawca zachowuje niektóre uprawnienia, np. nadal może wysłać pracownika na zaległy urlop bez jego zgody.

Warto o tym pamiętać w kontekście zbliżających się wakacji oraz terminu na wykorzystanie zaległego urlopu z 2021 roku, który mija z końcem września.

Czytaj także: Rewolucja w Kodeksie pracy: zmiany w urlopach i wypowiedzeniach umów, nowości dla ojców

Będą dodatkowe urlopy dla pracowników

Nowelizacja Kodeksu pracy przewiduje m.in. wprowadzenie nowego rodzaju urlopu dla pracowników, z powodu działania siły wyższej. Będą mieli oni prawo do nieobecności z przyczyny pilnych spraw rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem.

Urlop ten będzie przysługiwał w wymiarze 2 dni lub 16 godzin. Za ten czas pracownik zachowa prawo do połowy wynagrodzenia.

Kolejnym nowym rodzajem wolnego będzie bezpłatny urlop opiekuńczy w wymiarze do 5 dni w roku kalendarzowym. Skorzystać z niego będzie można gdy zajdzie potrzeba zapewnienia opieki choremu członkowi rodziny lub domownikowi.

Czytaj także: Długie weekendy w 2022 roku: kiedy wziąć dni wolne, żeby wydłużyć urlop?

Zmiany w urlopach rodzicielskich

Według nowych przepisów urlop rodzicielski, w przypadku urodzenia jednego dziecka, zostanie wydłużony z obecnych 32 tygodni do 41.

Co ważne, po zmianach nie będzie możliwości wykorzystania całości urlopu rodzicielskiego przez jednego rodzica. Będzie on mógł wykorzystać maksymalnie 32 tygodnie, natomiast pozostałe 9 tygodni – drugi.

Skrócony zostanie także czas po narodzinach dziecka, w którym ojciec będzie mógł wykorzystać przysługujący mu urlop ojcowski. Obecnie może to zrobić do ukończenia przez dziecko 24. miesiąca życia. Po zmianach będzie miał na to czas przez 12 miesięcy od narodzin dziecka.

Zmiany te są podyktowane obowiązkiem implementacji Dyrektyw Parlamentu Europejskiego do przepisów krajowych.

Mateusz Boguszewski,

główny księgowy w firmie inFakt.

Źródło: aleBank.pl