Upadłość konsumencka: usprawnienie postępowania od 1 lipca 2021 roku, co się zmieni?

Upadłość konsumencka: usprawnienie postępowania od 1 lipca 2021 roku, co się zmieni?
Fot. stock.adobe.com / BillionPhotos.com
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych, zakładający usprawnienie postępowania upadłościowego wobec osób fizycznych - tzw. upadłości konsumenckiej, podało Centrum Informacyjne Rządu.

„Rząd chce usprawnić postępowanie upadłościowe wobec osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej (tzw. upadłość konsumencka). Chodzi o dostosowanie tego postępowania do rozwiązań przyjętych w ustawie z 6 grudnia 2018 r. o Krajowym Rejestrze Zadłużonych” – czytamy w komunikacie.

Co zakłada projekt?

 Aby usprawnić postępowanie w ramach upadłości konsumenckiej projekt zakłada:

– wprowadzenie zasady składania pism i dokumentów za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe;

– prowadzenie akt postępowania przez doradcę restrukturyzacyjnego wyłącznie w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie sądowe;

– dostęp do akt postępowania obsługującego postępowanie sądowe (przez Internet);

– rozszerzenie zakresu ujawnianych informacji w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (chodzi o zwiększenie transparentności tych postępowań).

Opcja szybkiego wyjścia ze stanu niewypłacalności

Przewidziano także uatrakcyjnienie szybszej sprzedaży majątku upadłego w trybie przygotowanej likwidacji (tzw. pre-pack) – poprzez rozszerzenie form wnoszonego wadium w tej procedurze.  Rozwiązanie to – jak podano – ma zwiększyć liczbę dostępnych dla dłużnika opcji szybkiego wyjścia ze stanu niewypłacalności.

Czytaj także: Jak uniknąć pułapek związanych z upadłością konsumencką?

Ponadto, projekt ustawy – co do zasady – przenosi do postępowania restrukturyzacyjnego rozwiązania prawne, przyjęte w uproszczonym postepowaniu o zatwierdzenie układu, które można wszcząć do 30 czerwca 2021 r. Celem tego rozwiązania ma być szybsze i efektywniejsze zawarcie układu przez dłużnika z wierzycielami, z jednoczesnym zapewnieniem ochrony słusznych praw wierzycieli, czytamy także.

 Nowe rozwiązania mają wejść w życie 1 lipca 2021 r.

Źródło: ISBnews