To pierwszy taki sąd polubowny w Polsce

To pierwszy taki sąd polubowny w Polsce
Fot. stock.adobe.com/Morakot
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Ultima Ratio został wpisany przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) na listę podmiotów uprawnionych do rozpoznawania tzw. sporów konsumenckich, podała spółka. To pierwszy w Polsce polubowny sąd online, który będzie mógł wydawać prawomocne wyroki w sprawach dotyczących niedotrzymania warunków umów pomiędzy konsumentami, a takimi firmami, jak chociażby firmy pożyczkowe, operatorzy telefonii komórkowej i telewizji kablowej, dostawcy mediów czy ubezpieczyciele, podano także.
Zgodnie z uprawnieniami nadanymi przez @UOKiKgovPL, #UltimaRatio jest pierwszym sądem polubownym w Polsce, którego orzeczenia w sprawach konsumenckich będą dla stron wiążące

Stronami sporu będą mogły być również podmioty obracające wierzytelnościami wynikającymi z tych umów. Twórcy Ultima Ratio spodziewają się znacznego wzrostu liczby prowadzonych spraw i podkreślają, że nowe uprawnienia nadane przez UOKiK traktują także jako dodatkową legitymizację biznesu, referencje świadczące o rzetelności i bezstronności stworzonego przez nich e-sądu, podano.

Coraz więcej spraw konsumenckich rozwiązywanych poza salą sądową

„Jesteśmy przekonani, że dzięki nowym uprawnieniom lawinowo wzrośnie liczba spraw, którym zajmą się nasi arbitrzy. Coraz więcej tzw. spraw konsumenckich jest rozwiązywanych poza salą sądową – w 2017 było ich 18 tysięcy, rok później niemal 20 tysięcy – z czego duża część dotyczyła branży finansowej, a więc sektora, który, zgodnie z decyzją Urzędu, możemy także 'obsługiwać’. Liczymy także na to, że o wyborze Ultima Ratio jako sądu online orzekającego przez strony sporów konsumenckich wpłynie także obecna sytuacja w sądach powszechnych, które z powodu pandemii koronawirusa rozpatrują wiele spraw ze znacznym opóźnieniem, a kolejki następnych sporów do rozstrzygnięcia w tradycyjnych sądach rosną. Zgodnie ze statutem nasi arbitrzy wydają wyrok w 3 tygodnie. Warto też zaznaczyć, że w Polsce jest ponad 4 tysiące notariuszy, którzy mogą dla nas pracować, dla porównania w sądach powszechnych wyroki wydaje ponad 10 tysięcy sędziów” – powiedział współtwórca Ultima Ratio Robert Szczepanek, cytowany w komunikacie.

Orzeczenia Ultima Ratio w sprawach konsumenckich będą dla stron wiążące

Zgodnie z uprawnieniami nadanymi przez UOKiK, Ultima Ratio jest pierwszym sądem polubownym w Polsce, którego orzeczenia w sprawach konsumenckich będą dla stron wiążące. Wyrokom nadawana będzie klauzula wykonalności, a w przypadku niewykonania orzeczenia sądu możliwa będzie skierowanie roszczenia do komornika. W przypadku innych sądów arbitrażowych, uprawnionych przez UOKiK do rozpatrywania tzw. sporów konsumenckich – na przykład sądu arbitrażowego działającego przy Rzeczniku Finansowym albo przy prezesie Urzędu Komunikacji Elektronicznej – wyroki nie mają charakteru prawomocnego, strony mogą, ale nie muszą brać ich pod uwagę, podkreślono.

„Możliwość polubownego rozstrzygnięcia sporu na linii konsument-przedsiębiorca została uregulowana ustawą o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, w myśl której w osiągnięciu porozumienia mogą pomagać jedynie podmioty uprawnione przez UOKiK, działające niezależnie i bezstronnie. Decyzja Urzędu o wpisaniu nas na listę podmiotów mogących orzekać w tzw. sporach konsumenckich – mogących, jako pierwszy sąd polubowny, wydawać prawomocne wyroki w takich sprawach – jest więc dla nas czymś w rodzaju referencji. To potwierdzenie naszej rzetelności i bezstronności” – zaznaczył prezes Ultima Ratio Paweł Orłowski.

Czytaj także: Polacy przekonują się do polubownego rozstrzygania sporów >>>

Arbitrami Ultima Ratio są notariusze przeszkoleni przez Stowarzyszenie Notariuszy RP. Arbitrzy Ultima Ratio mają na wydanie wyroku statutowo 3 tygodnie, choć, jak pokazuje praktyka, średni czas, jaki upływa od złożenia pozwu do rozstrzygnięcia sprawy, to 11 dni. Nad poprawnością procesu orzeczniczego czuwa Rada Sądu, złożona z czołowych przedstawicieli nauki prawa w Polsce, a wyrok wydany przez e-sąd arbitrażowy jest w pełni prawomocny.

System informatyczny Ultima Ratio został zbudowany przez polską spółkę ZETO Rzeszów.

Źródło: ISBnews