UOKiK sprzeciwia się ujemnemu oprocentowania depozytów dla klientów indywidualnych

UOKiK sprzeciwia się ujemnemu oprocentowania depozytów dla klientów indywidualnych
Źródło: UOKiK
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) Tomasz Chróstny sprzeciwił się planom wprowadzenia przez banki ujemnego oprocentowania depozytów dla klientów indywidualnych, podał Urząd. UOKiK stoi na stanowisku, iż wprowadzanie ujemnego oprocentowania lokat byłoby zarówno bezpodstawne prawnie, jak i szkodliwe dla całego rynku finansowego i gospodarki, w szczególności ze względu na zmiany postaw konsumentów do oszczędzania.

Swoje stanowisko prezes UOKiK jednoznacznie przedstawił w piśmie do 23 banków, żądając wyjaśnień, czy i jakie działania prowadzą poszczególne banki w tej sprawie.

Wprowadzenie ujemnego oprocentowania depozytów lub środków zgromadzonych na kontach klientów indywidualnych oznaczałoby, że konsument byłby zmuszony płacić bankowi za swoje oszczędności zgromadzone na przykład na rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym, w oparciu o które sektor bankowy udziela kredytów. Prezes UOKiK negatywnie ocenia sygnały napływające ze środowiska bankowego, podano.

Czytaj także: Czy lokaty bankowe Polaków będą ujemnie oprocentowane?

Wprowadzenie ujemnego oprocentowania depozytów uderzy w konsumentów, powodując jednocześnie szereg ryzyk o charakterze makroekonomicznym.

„Nie można karać konsumentów za oszczędzanie. Tego typu zakusy ze strony niektórych banków i ich organizacji branżowej z pewnością podważą i tak już nadwyrężone zaufanie społeczeństwa do systemu bankowego. Oszczędności konsumentów narażone są na uszczuplenie siły nabywczej z powodu zerowego oprocentowania depozytów, rosnących opłat i prowizji bankowych czy wyższej niż w ostatnich latach inflacji. Wprowadzenie ujemnego oprocentowania depozytów przez banki byłoby jednak nieporównywalnie potężniejszym ciosem wymierzonym w oszczędności konsumentów” – powiedział Chróstny, cytowany w komunikacie.

Konsumenci mogliby szukać alternatywnych sposobów lokowania pieniędzy

W efekcie wprowadzenia przez banki ujemnego oprocentowania lokat konsumenci mogliby szukać alternatywnych sposobów lokowania pieniędzy. Depozytami zgromadzonymi przez klientów indywidualnych na rachunkach bank obraca, udzielając kredytów i pożyczek innym klientom, zarabiając na tego typu świadczonych usługach. Dodatnie oprocentowanie depozytów jest niejako wynagrodzeniem dla klienta za to, że bank obraca jego pieniędzmi, w wyniku czego osiąga korzyści ekonomiczne dla siebie jako instytucji. Wprowadzając oprocentowanie ujemne, banki żądałyby od konsumentów opłat za to, że obracają ich pieniędzmi, osiągając z tego tytułu zyski, podkreślono.

Czytaj także: Ujemne oprocentowanie kont i lokat w polskich bankach? UOKiK jest na nie >>>

„Na bieżąco analizujemy sytuację oraz śledzimy kroki podejmowane przez sektor finansowy. Wprowadzenie ujemnego oprocentowania depozytów przez którykolwiek z banków przy nieujemnych stopach procentowych byłoby działaniem sprzecznym z zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami. Jeśli do tego dojdzie, podejmiemy działania dostępne w ramach naszych kompetencji, aby chronić konsumentów” – dodał Chróstny.

Źródło: ISBnews