UOKiK będzie mógł blokować strony naruszające prawa konsumentów? Nowy projekt rządu

UOKiK będzie mógł blokować strony naruszające prawa konsumentów? Nowy projekt rządu
Źródło: UOKiK
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Wprowadzenie możliwości blokowania przez prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) stron internetowych w przypadku, gdy zamieszczane tam informacje naruszałyby prawa konsumentów zakłada projekt nowelizacji ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Prezes Urzędu ma otrzymać też kompetencje potwierdzenia tożsamości osób zaangażowanych w przepływ środków finansowych i danych, oraz informacji o rachunkach bankowych i własności stron internetowych.
Prezes @UOKiKgovPL ma otrzymać też kompetencje potwierdzenia tożsamości osób zaangażowanych w przepływ środków finansowych i danych, oraz informacji o rachunkach bankowych i własności stron internetowych #UOKiK

Projekt nowelizacji ustawy, dostępny na stronach Rządowego Centrum Legislacji, trafił właśnie do konsultacji społecznych. Celem zmian jest wdrożenie do polskiego porządku prawnego rozporządzenia nr 2017/2394 Parlamentu Europejskiego i Rady z 2 grudnia 2017 r. w sprawie współpracy między organami krajowymi odpowiedzialnymi za egzekwowanie przepisów prawa w zakresie ochrony konsumentów (tzw. rozporządzenia CPC).

„Szczególny nacisk rozporządzenie kładzie na podejmowanie działań w otoczeniu cyfrowym, mając na celu przeciwdziałanie sytuacjom, gdy przedsiębiorca sprzedający towary lub usługi ukrywa swoją tożsamość lub przenosi miejsce prowadzenia działalności w obrębie UE lub do państwa trzeciego, aby uniknąć egzekwowania względem niego przepisów prawa” – czytamy w uzasadnieniu.

Nowe uprawnienia UOKiK

Rozporządzenie CPC uprawnia np. do przyjęcia środków tymczasowych obejmujących usuwanie lub zmianę treści z interfejsu internetowego lub nakazanie umieszczenia wyraźnego ostrzeżenia dla konsumentów korzystających z interfejsu internetowego.

Dlatego też, jeżeli nie będzie można inaczej doprowadzić do zaprzestania naruszenia praw konsumentów lub zapobieżenia ryzyku ich naruszenia prezes UOKiK będzie mógł nakazać:

– usunięcie treści lub ograniczenia dostępu do interfejsu internetowego lub umieszczenie wyraźnego ostrzeżenia dla konsumentów wchodzących na interfejs internetowy,

– dostawcy usług hostingowych usunięcie lub wyłączenie interfejsu internetowego lub ograniczenia dostępu do niego, lub

– w odpowiednich przypadkach rejestrom domen i podmiotom rejestrującym domeny usunięcia pełnej nazwy domenowej (FQDN) i umożliwienie właściwemu organowi jej rejestracji.

Czytaj także: UOKiK przejmie kompetencje Rzecznika Finansowego: projekt ustawy trafił do konsultacji >>>

Do tej pory działania prezesa UOKiK w tym zakresie podejmowane były w oparciu o przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z 18 lipca 2002 r. wyłączające odpowiedzialność usługodawcy świadczącego usługi drogą elektroniczną względem usługobiorcy za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do danych.

Wprowadzenie tej regulacji pozwoli – jak podano w uzasadnieniu – „na zwiększenie skuteczności prezesa UOKiK w tym zakresie, i ściganie naruszeń w obszarze gospodarki elektronicznej, która w chwili obecnej najbardziej narażona jest na nadużycia, ponieważ najłatwiej można je w Internecie ukryć”.

Do znaczącej liczby naruszeń praw konsumentów dochodzi w obszarze handlu elektronicznego. Szybko rośnie również liczba nieprawidłowości w przypadku oferowania usług finansowych za pośrednictwem Internetu w tym takich o charakterze oszustwa. Strony internetowe oferujące niebywale zyskowne instrumenty finansowe (np. w rynek Forex, kryptowaluty, obligacje korporacyjne, crowfounding, itp.)  powstają ciągle i ich liczba rośnie.

Źródło: ISBnews