UOKiK: 17,3 mln zł kary dla Idea Banku, bank rozważa odwołanie od decyzji

UOKiK: 17,3 mln zł kary dla Idea Banku, bank rozważa odwołanie od decyzji
Idea Bank - Logo (źródło: Idea Bank S.A.)
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
UOKiK uznał, że Idea Bank stosował nieuczciwą praktykę rynkową i naruszał zbiorowe interesy konsumentów - podał bank w komunikacie. Urząd nałożył na bank m.in. 17,3 mln zł kary. Idea Bank rozważa skorzystanie z prawa do złożenia odwołania od decyzji.
.@UOKiKgovPL uznał, że @IdeaBankSA stosował nieuczciwą praktykę rynkową i naruszał zbiorowe interesy konsumentów #IdeaBank #UOKiK

Idea Bank podał, że decyzje wydane przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów otrzymał w poniedziałek po południu.

W stanowisku, Idea Bank dodał, że decyzje UOKiK nie są prawomocne, w związku z czym w ciągu miesiąca bank może złożyć odwołania do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

„Wszystkie decyzje otrzymaliśmy wczoraj po południu; obecnie rozważamy skorzystanie z prawa do złożenia odwołania od każdej z nich. Ostateczne ustalenia podejmiemy po szczegółowym zapoznaniu się z obszernymi uzasadnieniami przekazanymi nam wczoraj przez UOKiK i poinformujemy o nich rynek odrębnym komunikatem” – poinformował bank.

UOKiK uznał działania banku za nieuczciwą praktykę rynkową

UOKiK uznał działania Idea Banku za nieuczciwą praktykę rynkową. Chodzi o nierzetelne przekazywanie informacji o ryzykach wynikających z inwestowania środków pieniężnych ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych w niestandaryzowane fundusze inwestycyjne zamknięte, związanych z możliwością utraty całości lub części wpłacanych środków, opóźnień w realizacji wykupu, a także nieuzyskania zysku.

UOKiK stwierdził zaniechanie stosowania wspomnianej praktyki 28 grudnia 2017 roku i nałożył na Ideę m.in. karę pieniężną w kwocie 11,5 mln zł.

Czytaj także: Płatności zbliżeniowe Google Pay w Idea Banku >>>

Urząd uznał też za praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów informowanie o cechach produktu w sposób mogący wprowadzać konsumentów w błąd w zakresie ryzyka. Zdaniem UOKiK interesy zostały też naruszone poprzez proponowanie konsumentom, którzy mieli lokatę lub rachunek oszczędnościowy, nabycia certyfikatów inwestycyjnych emitowanych przez fundusze Lartiq TFI, pomimo tego, że warunki emisji w zakresie akceptowalnego ryzyka inwestycyjnego nie odpowiadały potrzebom tych konsumentów.

Wypłata przez Idea Bank rekompensaty publicznej

UOKiK zdecydował o wypłacie przez Idea Bank rekompensaty publicznej wszystkim klientom, którzy nabyli certyfikaty inwestycyjne emitowane przez Lartiq w wysokości 20 proc. z kwoty 190.000 zł, która stanowiła cenę emisyjną jednego certyfikatu. Nie obejmie to klientów, którzy na dzień złożenia przez nich wniosku o wypłatę rekompensaty zawarli z emitentem ugodę, uzyskali prawomocne orzeczenie sądu, sądu polubownego lub inaczej uzyskali całkowity lub częściowy zwrot środków.

Czytaj także: Aplikacja Idea Banku w Huawei AppGallery >>>

Za praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów, UOKiK uznał rozpowszechnianie za pośrednictwem dokumentu informacji, które wprowadzały w błąd co do: funkcji, jaką pełni dokument przy zawarciu umowy oraz roli, jaką powinny odgrywać dane w nim zawarte przy podjęciu przez konsumentów decyzji o zawarciu umowy.

UOKiK: Idea Bank wprowadzał konsumentów w błąd

Według urzędu Idea Bank wprowadzał konsumentów w błąd, co do braku odpowiedzialności przedsiębiorcy za stosowane przez niego praktyki rynkowe oraz co do wartości, które są objęte ochroną Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, przez wskazanie w dokumencie „Warunki Lokaty Strukturyzowanej”, że gwarancją jest objęta kwota lokaty, gdy faktycznie jest nią objęta kwota wykupu.

Naruszające praktyki to też – zdaniem UOKiK – zobowiązanie konsumentów do zasięgania u innego podmiotu informacji związanej z koniecznością poniesienia kosztu podatku związanego z osiągnięciem dochodu.

W związku z naruszeniami interesów konsumentów UOKIK nałożył na Ideę kary pieniężne w łącznej kwocie 5,8 mln zł.

UOKiK uznał za niedozwolone wzorce umów Idea Banku

UOKiK uznał także za niedozwolone wzorce umów Idea Banku.

Decyzje nie są prawomocne, a bankowi przysługuje odwołanie od nich. Dodatkowo, bank wskazał, że zdaniem Prezesa UOKiK prawomocne decyzje mają charakter prejudykatu w postępowaniu sądowym.

„Oznacza to, że w przypadku prawomocności decyzji ustalenia zawarte w decyzji co do faktu stosowania praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów są dla sądu wiążące, i sąd nie musi w tym zakresie prowadzić własnego postępowania dowodowego. Konsumenci mogą się powołać na prawomocne decyzje, gdy będą chcieli dochodzić swoich praw przed sądem powszechnym” – podano w komunikacie. 

Źródło: PAP BIZNES