Unijny program Dotacje na kapitał obrotowy dla średnich firm: nabór wniosków tylko do 31 lipca 2020 r.

Unijny program Dotacje na kapitał obrotowy dla średnich firm: nabór wniosków tylko do 31 lipca 2020 r.
Źródło: Twitter
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości publikuje drugą listę rekomendowanych wniosków do dofinansowania w programie Dotacje na kapitał obrotowy. Zawiera ona 872 nowych wniosków na kwotę ponad 170 mln zł, co oznacza, że obie listy opiewają na łączną kwotę 338 mln zł i pomogą prawie 1720 przedsiębiorstwom w Polsce.

#MikołajRóżycki: Działamy ekspresowo, o czym świadczy duża liczba już ocenionych projektów w tak krótkim czasie #FunduszowyPakietAntywirusowy #UE #ŚrednieFirmy #DotacjeObrotowe @parpgovpl @MFIPR_GOV_PL

Nabór wniosków trwa do 31 lipca. Bezzwrotna dotacja będzie przekazywana na bieżącą działalność firmom, które na skutek pandemii znalazły się w trudnej sytuacji finansowej.

– Coraz więcej przedsiębiorców chce skorzystać ze wsparcia oferowanego dzięki funduszom europejskim.

To sygnał, że narzędzie, które przygotowało Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej we współpracy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości jest szyte na miarę potrzeb biznesu – podkreśla Małgorzata Jarosińska-Jedynak, minister funduszy i polityki regionalnej.

MFiPR jest pomysłodawcą działania oraz instytucją nadzorującą.

4010 złożonych wniosków

Według stanu na 25 czerwca eksperci PARP ocenili 1773 wnioski, z których 1719 otrzymało ocenę pozytywną, a tylko 54 – negatywną.

Przedsiębiorcy w ciągu 11 dni od rozpoczęcia naboru, czyli od 15 do 25 czerwca, złożyli w sumie 4010 wniosków na łączną kwotę 727,7 mln zł. Obecnie trwa ich weryfikacja, a dwie listy rekomendowane do dofinansowania zostały już opublikowane.

– Zachęcamy średnie firmy do skorzystania z oferty. Zależy nam, aby pieniądze jak najszybciej trafiły do firm ponieważ zdajemy sobie sprawę z tego, z jakimi problemami i dylematami borykają się obecnie właściciele firm w codziennej działalności ich biznesów.

Dlatego działamy ekspresowo, o czym świadczy duża liczba już ocenionych projektów w tak krótkim czasie – przekonuje Mikołaj Różycki, zastępca prezesa PARP.

Czytaj także: Jest pierwsza lista pozytywnie ocenionych wniosków z programu: Dotacje na kapitał obrotowy

PO Inteligentny Rozwój i PO Polska Wschodnia

Środki na dotacje na kapitał obrotowy pochodzą z dwóch programów operacyjnych – Inteligentny Rozwój oraz Polska Wschodnia.

O wsparcie z pierwszego, w którym budżet dotacji wynosi 500 mln złotych, mogą ubiegać się średni przedsiębiorcy z pięciu województw wschodniej Polski: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego.

Na przedsiębiorców z pozostałych 11 regionów czekają 2 miliardy złotych z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Bezzwrotne i szybkie dotacje

Dotacje mają służyć zaspokojeniu bieżących potrzeb przedsiębiorstw maksymalnie w ciągu trzech miesięcy funkcjonowania. Będzie można przeznaczyć je na opłacenie mediów (gaz, prąd, paliwo), najem powierzchni, zakup towarów czy ubezpieczenie działalności oraz inne potrzeby związane z bieżącym funkcjonowaniem przedsiębiorstwa.

Czytaj także: Mimo COVID-19 rośnie zainteresowanie firm wsparciem rozwojowym oferowanym przez PARP

O pomoc może ubiegać się przedsiębiorca, który 31 grudnia 2019 roku prowadził działalność gospodarczą i nie znajdował się wówczas w trudnej sytuacji ekonomicznej, a następnie odnotował co najmniej 30-proc. spadek obrotów w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 roku w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku.

Przyznawanie dotacji tylko drogą elektroniczną

Zasady przyznawania dotacji są pomyślane tak, aby były szybkim zastrzykiem finansowym przy minimalnych obciążeniach formalno-prawnych. Wnioski są intuicyjne i umożliwiają sprawne aplikowanie. Wysokość wsparcia jest uzależniona od skali zatrudnienia w przedsiębiorstwie. Cały proces odbywa się elektronicznie.

Dokumenty składane do podpisania umowy jak i sama umowa, muszą być opatrzone kwalifikowalnym podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną do reprezentowania wnioskodawcy.

Przed wypłatą dotacji ich beneficjenci będą zobowiązani zabezpieczyć umowę w postaci weksla oraz deklaracji wekslowej, podpisanej w tradycyjnej formie przed notariuszem. Weksel wraz z deklaracją wekslową należy dostarczyć do siedziby PARP. Można to zrobić osobiście lub korespondencyjnie.

Wnioski można składać do 31 lipca lub do wyczerpania środków. Wnioski są rozpatrywane w kolejności ich składania. Pomoc będzie udzielana do końca 2020 roku.

Druga lista projektów rekomendowanych do dofinansowania link.

Więcej informacji na stronie internetowej www.parp.gov.pl/kapitalobrotowy.  

Źródło: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości / PARP