Unia Europejska jest w recesji, wynika z danych Eurostatu

Unia Europejska jest w recesji, wynika z danych Eurostatu
Fot. stock.adobe.com/Ser
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Według wstępnych szacunków opublikowanych przez Eurostat, w pierwszym kwartale 2021 r. sezonowo wyrównany PKB spadł o 0,4 % w Unii Europejskiej i o 0,6% w strefie euro w porównaniu z poprzednim kwartałem.

Także w IV kwartale 2020 roku zanotowano spadki: 0,5% w Unii Europejskiej i 0,7% w strefie euro.

EU spełnia techniczną definicję recesji

Zgodnie z definicją następujące w dwu kolejnych kwartałach spadki PKB oznaczają techniczną recesję. W 2020 roku największy spadek PKB zanotowano w II kwartale, gdy większość krajów Unii Europejskiej wprowadziła znaczne ograniczenia w przemieszczaniu się i zamknęła wiele punktów usługowych, gastronomicznych i hoteli.

Najgorzej w Portugalii

W I kwartale największy spadek PKB w porównaniu z kwartałem poprzednim odnotowano w Portugalii (3,3%), na Łotwie (2,6%), na Słowacji (1,8%).

W 11 krajach odnotowano wzrost w porównaniu z IV kwartałem 2020 roku. W tym gronie jest także Polska. PKB w naszym kraju wzrósł o 0,9%.

Najwyższą dynamikę zanotowała gospodarka Rumunii (2,8%), Bułgarii (2,5%), Cypru (2,0%) i Szwecji (1,1%). Siedem krajów jeszcze nie podało informacji o wynikach I kwartału 2021 roku. 

Kwartalne wzrosty lub spadki w dużej mierze zależą od tego, co się działo w kwartałach poprzednich, a także od przebiegu pandemii.  Dlatego sytuację gospodarczą lepiej opisuje dynamika PKB w porównaniu z analogicznym kwartałem roku poprzedniego.

Ten wskaźnik, wyrównany sezonowo spadł w Unii Europejskiej o 1,7%, a w strefie euro o 1,8%. W czwartym kwartale 2020 roku spadki wyniosły odpowiednio 4,6% i 4,9%.

Po pierwszym kwartale na plusie Francja, Litwa i Słowacja

Najsilniej spadła gospodarka Portugalii (5,4%), Hiszpanii (4,3%), Niemiec (3,0%), Austrii (2,7%) i  Holandii (2,6%).

Na plusie po I kwartale 2021 roku są gospodarki  Francji (1,5%), Litwy (1,0%) i Słowacji (0,5%).

PKB Polski było w I kwartale 2021 roku było niższe o 1,7% w porównaniu do I kwartału 2020 roku. Polska gospodarka zaczęła odczuwać skutki pandemii dopiero w II kwartale 2020 roku.

Tymczasem niektóre  gospodarki Europy Południowej i Zachodniej zaczęły notować spadki już w I kwartale 2020 roku, więc w tych krajach wynik tegoroczny odnosi się do niskiej bazy.

Zatrudnienie w I kwartale 2021 roku zarówno w Unii Europejskiej, jak i w strefie euro  zmniejszyło się o 0,3% w porównaniu z poprzednim kwartałem. W porównaniu z tym samym kwartałem 2020 roku zatrudnienie spadło o 1,8% w Unii Europejskiej i o 2,1% w strefie euro.

Lepiej w USA niż w UE

Sytuacja gospodarcza Stanów Zjednoczonych jest lepsza niż Unii Europejskiej.

W pierwszym kwartale 2021 roku PKB w Stanach Zjednoczonych wzrósł o 1,6% w porównaniu z poprzednim kwartałem.

Wzrost odnotowano także w IV kwartale 2020 (1,1 %).  W porównaniu z tym samym kwartałem ubiegłego roku PKB Stanów Zjednoczonych był wyższy o 0,4%.

Kwartalna dynamika PKB w Unii Europejskiej

PKB tabela

Źródło: Eurostat

Źródło: aleBank.pl