Umiarkowany optymizm bankowców z Europy Środkowej

Umiarkowany optymizm bankowców z Europy Środkowej
Piotr Gałązka, Źródło: ZBP
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
W połowie lipca br. miało miejsce kolejne spotkanie przedstawicieli ośmiu środkowoeuropejskich asocjacji bankowych zrzeszonych w ramach grupy V8. O tym jakie są nastroje w sąsiedzkich sektorach bankowych – pisze Piotr Gałązka, adwokat, Dyrektor Przedstawicielstwa ZBP w Brukseli.

Warto przypomnieć, że powołana również z inicjatywy Związku Banków Polskich, grupa V8 to nieformalna grupa zrzeszająca osiem krajowych związków bankowych z Europy Środkowej.

Początkowo składająca się z czterech państw grupy wyszehradzkiej (stąd litera V w nazwie), powiększyła się z czasem do ośmiu członków – oprócz Polski są tam Czechy, Słowacja, Węgry, Rumunia, Bułgaria, Słowenia i Chorwacja.

Celem V8 jest wymiana informacji na temat bieżącej sytuacji sektora bankowego i gospodarki w poszczególnych państwach, a także wspieranie dobrych praktyk. Oprócz bieżącej wymiany korespondencji, grupa spotyka się najczęściej dwa razy w roku.

Problem rachunków uśpionych

Lipcowe spotkanie było nadal zorganizowane w formie wideokonferencji, lecz pokładać należy nadzieje, że kolejne będą odbywały się w tradycyjnej formie spotkań osobistych.

Jednym z głównych tematów ostatniego spotkania była kwestia regulacji odnośnie do traktowania tzw. rachunków uśpionych, czyli takich, na których brak jest jakiejkolwiek aktywności, najczęściej ze względu na śmierć posiadacza.

Każda z asocjacji przedstawiła swoje rozwiązania. Zwracano uwagę na korzystne i mniej pomyślne przepisy w poszczególnych porządkach krajowych.

Jednym z punktów posiedzenia było także omówienie przeze mnie bieżącej agendy legislacyjnej Unii Europejskiej oraz interesujących postępowań przed TSUE.

Zwróciłem także uwagę na działania na forum UE w ostatnich tygodniach, w tym spotkanie polskiego, rumuńskiego i węgierskiego związku banków z Komisarz Mairead McGuinness.

Ponadto, każda z federacji bankowych dokonała omówienia bieżącej sytuacji gospodarczej w poszczególnych państwach i sektorach bankowych.

NPL pod kontrolą, ale niepokoi inflacja

Można powiedzieć, że krótkoterminowo sytuacja sektorów bankowych w Europie środkowej jest stosunkowo dobra. Poziom kredytów zagrożonych nie przekracza alarmujących stanów, rośnie delikatnie wartość depozytów i udzielanych kredytów.

Niestety, istnieją uzasadnione obawy, że sytuacja może ulec pogorszeniu. Głównym czynnikiem problematycznym jest w całym regionie inflacja, która rośnie w niepokojącym tempie.

To może wpływać z jednej strony na popyt na kredyty, z drugiej strony może powodować pogorszenie sytuacji poszczególnych przedsiębiorstw i gospodarstw domowych, co skutkować może ostatecznie w spadku jakości portfela kredytów.

Źródło: aleBank.pl