Ukraińcy lepiej spłacają kredyty niż Polacy i zadłużają się na na coraz wyższe kwoty

Ukraińcy lepiej spłacają kredyty niż Polacy i zadłużają się na na coraz wyższe kwoty
Fot. stock.adobe.com/japhoto
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Obywatele Ukrainy pracujący w naszym kraju stają się coraz ważniejszymi klientami polskiego sektora bankowego. W danych, o których zaprezentowanie poprosiliśmy Biuro Informacji Kredytowej widać wyraźny wzrost liczby i wartości zaciąganych kredytów, w tym kredytów hipotecznych. Jednocześnie największą grupę (73,7 proc.) wśród obcokrajowców płacących składki na ubezpieczenie społeczne stanowią obywatele Ukrainy – na koniec pierwszego półrocza 2021 r. ich liczba wyniosła 603 481 osób, tj. o 39,2 proc. więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku oraz o 13,3 proc. więcej niż w grudniu 2020 r.

Z danych Biura Informacji Kredytowej wynika, że do tej pory obywatele Ukrainy zaciągnęli 298 tys. kredytów na łączną kwotę 5,9 mld zł. Obecnie prawie 80 tys. osób spłaca 130 tys. zobowiązań na łączną wartość 3,8 mld zł, co w przeliczeniu na 1 kredytobiorcę wynosi 47 659 zł.

Czytaj także: Gdzie w Polsce cudzoziemcy, głównie Ukraińcy i ostatnio Hindusi, najchętniej kupują mieszkania?

Wśród zobowiązań dominują kredyty hipoteczne na 2,8 mld zł. Wartość kredytów gotówkowych zaciągniętych przez obywateli Ukrainy wynosi obecnie 786 mln zł, kart kredytowych 77,6 mln zł, limitów kredytowych 65,4 mln zł, zaś kredytów ratalnych 64,7 mln zł.

Sławomir Nosal, Kierownik Zespołu Analiz Portfelowych, BIK w komentarzu udzielonym aleBank.pl powiedział:

-Jakość obsługi zobowiązań kredytowych przez obywateli Ukrainy jest dobra. Wartość kredytów, dla których odnotowano opóźnienia w spłacie powyżej 90 dni wynosi prawie 121 mln złotych, czyli stanowią one 3,2% łącznego salda kredytów. Dla porównania, w całym portfelu kredytów bankowych, udział złych długów wynosi 5,2%.

Obywatelom Ukrainy w 2021 roku banki udzieliły dotychczas kredytów na kwotę 983 mln złotych.

-Rosnące kwoty udzielanych kredytów mogą świadczyć o coraz większej zdolności kredytowej obywateli Ukrainy w naszym kraju, co wynika z rosnących płac i stabilizacji ich formy zatrudnienia – dodał Sławomir Nosal.

Już ponad 600 tysięcy Ukraińców płaci składki do ZUS

Potwierdzają to dane Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Liczba cudzoziemców, którzy legalnie mieszkają i pracują w Polsce, systematycznie rośnie. W tej grupie Ukraińcy stanowią przytłaczającą większość.

Na koniec czerwca 2021 r. w ZUS było zarejestrowanych 818 772 obcokrajowców, co oznacza wzrost o 35,2% w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku oraz wzrost o 12,9 proc. w stosunku do stanu na koniec 2020 r.

W liczbie tej 58,8 proc. osób było pracownikami, 2,8 proc. prowadziło działalność gospodarczą, a pozostali byli objęci innymi formami zatrudnienia.

Największą grupę (73,7 proc.) stanowili obywatele Ukrainy – na koniec pierwszego półrocza 2021 r. ich liczba wyniosła 603 481 osób, tj. o 39,2 proc. więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku oraz o 13,3 proc. więcej niż w grudniu 2020 r.

Źródło: aleBank.pl