UKRAINA: wojna a gospodarka | Polskie banki i rynek finansowy są bezpieczne

UKRAINA: wojna a gospodarka | Polskie banki i rynek finansowy są bezpieczne
Fot. ZBP
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Nie widzimy zagrożenia dla polskiego sektora bankowego, jesteśmy bardzo dobrze przygotowani na ewentualne sytuacje kryzysowe– zarówno od strony dostępności środków płatniczych, jak i cyberbezpieczeństwa – podkreśla dr Tadeusz Białek, wiceprezes Związku Banków Polskich. Rozmawiał z nim Karol Mórawski.

Oczy całego świata zwrócone są dziś na Ukrainę, a efekty rosyjskiej agresji są odczuwalne także w sferze makroekonomicznej, i to w wielu częściach świata. Nasuwa się pytanie, czy polski rynek finansowy również w jakiś sposób został dotknięty konsekwencjami wojny?

– Na pewno obserwujemy przejściowe niepokoje po stronie klientów, związane z reakcją na wydarzenia za naszą wschodnią granicą, co jest w jakimś stopniu zrozumiałe z psychologicznego punktu widzenia. Jednym z przejawów tych obaw było zwiększone zainteresowanie wypłatami gotówki z bankomatów w pierwszych dniach konfliktu, znacznie większe aniżeli to, z którym zetknęliśmy się podczas pierwszej fali COVID-19. Dlatego polski sektor bankowy, ZBP, ale również regulatorzy konsekwentnie przypominają, że pieniądze w bankach są bezpieczne, podobnie zresztą nie ma powodów do obaw o dostępność gotówki, która jest dostarczana na bieżąco z Narodowego Banku Polskiego w odpowiedzi na zapotrzebowanie banków.

Zwiększone wypłaty tuż po wybuchu konfliktu na Ukrainie spowodowały przejściowe problemy z dostępem do gotówki, ale miały one charakter wyłącznie logistyczny i operacyjny z uwagi na skalę dokonywanych operacji, niemniej zasoby pieniądza były i są regularnie uzupełniane. Zostały podjęte stosowne działania przez Narodowy Bank Polski, żeby dodatkowo usprawnić obsługę kanałów dystrybucji środków płatniczych. Podobne trudności, także o charakterze przejściowym, dotyczyły zaopatrzenia w waluty obce, i również ten problem był i jest na bieżąco rozwiązywany.

Innym efektem zawirowań za wschodnią granicą Polski są wahania kursu złotego, mające związek z tym, że jesteśmy państwem graniczącym z Ukrainą, do Polski  przybywa stamtąd najwięcej uchodźców. Na dzień dzisiejszy nie widzimy w tej sferze zagrożenia dla polskiego sektora bankowego, jesteśmy bardzo dobrze przygotowani na ewentualne sytuacje kryzysowe zarówno od strony dostępności środków płatniczych, jak i cyberbezpieczeństwa. A jeśli o nie chodzi, to jest pełna koordynacja prac w ramach Bankowego Centrum Cyberbezpieczeństwa ZBP, ale też w ścisłej współpracy z Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego. Pojedyncze ataki cyfrowe na instytucje finansowe mają charakter testowania i nie są skuteczne, a w żadnym razie nie przybierają takich rozmiarów, ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Źródło: Miesięcznik Finansowy BANK