UKNF zaleca przy ocenie klientów branie pod uwagę znaczących wzrostów stóp procentowych

UKNF zaleca przy ocenie klientów branie pod uwagę znaczących wzrostów stóp procentowych
Fot. KNF
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
W dniu 7 marca UKNF skierował do Prezesów Zarządów Banków oraz Dyrektorów oddziałów instytucji kredytowych stanowisko ws. działań mających na celu ograniczenie poziomu ryzyka kredytowego.

W związku z rosnącymi w ostatnich miesiącach kosztami obsługi zadłużenia przez kredytobiorców i wynikającym stąd możliwym wzrostem ryzyka kredytowego, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego zidentyfikował potrzebę podjęcia pilnych działań, mających na celu ograniczenie poziomu tego ryzyka zarówno dla nowo udzielanych kredytów, jak i już istniejących portfeli kredytowych – czytamy w stanowisku UKNF.

Urząd wskazuje, że wskazany w Rekomendacji S poziom przyjmowanej zmiany stopy procentowej powinien być traktowany jako minimalny. Poziom ten powinien podlegać redefinicji przez bank w sytuacji zmieniającej się sytuacji rynkowej. Odmienne działanie banków powinno być postrzegane jako niestosowanie się do postanowień Rekomendacji.

Czytaj także: Stopy procentowe na poziomie 5 procent to wzrost raty kredytu o 2/3?

Należy brać pod uwagę wzrost stopy procentowej o 5 p.p.

W tym kontekście, biorąc pod uwagę obecne uwarunkowania na rynku kredytów hipotecznych oraz w świetle stwierdzonych praktyk stosowania Rekomendacji S przez banki w omawianym zakresie, organ nadzoru zaleca, żeby w procesie oceny zdolności kredytowej wszystkie banki przyjmowały minimalną zmianę poziomu stopy procentowej o 5 p.p. Zalecenie to mieści się w spektrum rozwiązań przewidzianych w Rekomendacji – zaznacza UKNF w swoim stanowisku.

W dalszej części dokumentu napisano m.in.: ” Zaleca się przyjmowanie przy ocenie zdolności kredytowej kosztów utrzymania gospodarstwa domowego na poziomie wyższym od minimum socjalnego ogłoszonego przez niezależne źródło, z uwzględnieniem zróżnicowania ze względu na miejsce zamieszkania i aktywności zawodowej. Dodatkowo bank powinien rozważyć korektę parametru kosztów stosując określony przez bank i większy niż 1 mnożnik, zapewniający dodatkowy bufor, który będzie adekwatny w szczególności do poziomu oczekiwań inflacyjnych oraz długości okresu kredytowania.”

Czytaj także: Ze względu na rekordowe osłabienie się złotego RPP mocno podwyższy stopy procentowe?

Cel: stała stopa na cały okres umowy

UKNF w swoim stanowisku pisze, że intencją nadzoru jest, żeby banki dołożyły jak największych starań w celu skutecznego uatrakcyjnienia i promocji oferty w zakresie kredytu o okresowo stałej stopie procentowej oraz wprowadzenia docelowo do swojej oferty kredytu o stopie procentowej stałej dla całego okresu kredytowania.

Istotnym jest też, by oferta ta stanowiła realną alternatywę dla klientów zainteresowanych kredytem hipotecznym, tj. by skłonni byli oni ją uwzględniać, jako skuteczne, racjonalne kosztowo zabezpieczenie przed wzrostem oprocentowania kredytu.

Pełny tekst dokumentu: Stanowisko UKNF skierowane do Prezesów Zarządów Banków oraz Dyrektorów oddziałów instytucji kredytowych ws. działań mających na celu ograniczenie poziomu ryzyka kredytowego

Źródło: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego / UKNF