UKNF oczekuje, że banki wprowadzą rozwiązania gwarantujące rozliczenie spłaconego wcześniej kredytu

UKNF oczekuje, że banki wprowadzą rozwiązania gwarantujące rozliczenie spłaconego wcześniej kredytu
Fot. stock.adobe.com/studio v-zwoelf
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Urząd Komisji Nadzoru Finansowego oczekuje, że kredytodawcy wprowadzą wewnętrzne rozwiązania systemowe, które zagwarantują realizację obowiązku rozliczenia z konsumentem kredytu w terminie 14 dni od dnia przedterminowej spłaty - poinformował urząd w piątkowym komunikacie.

„(…) UKNF oczekuje, że kredytodawcy w ramach dobrej praktyki rynkowej wprowadzą wewnętrzne rozwiązania systemowe, które zagwarantują realizację obowiązku wynikającego z art. 52 ukk z należytą starannością, w szczególności skutecznie wyeliminują ryzyko braku poinformowania kredytobiorcy o należnych mu środkach z tytułu rozliczenia wcześniejszej całkowitej spłaty kredytu oraz ryzyko braku zwrotu środków należnych kredytobiorcy z tego tytułu w terminie przewidzianym ustawą o kredycie konsumenckim” – napisano w komunikacie.

Co jeśli kredytodawcy nie jest znany rachunek bankowy kredytobiorcy?

W ocenie UKNF jeżeli kredytodawcy nie jest znany rachunek bankowy kredytobiorcy, w tym terminie kredytodawca powinien zażądać od niego wskazania numeru rachunku bankowego do rozliczenia kredytu lub innej formy zwrotu środków pieniężnych (np. przekaz pocztowy).

Czytaj także: Kredyty: KNF ostrzega przed ryzykiem stopy procentowej >>>

„Na podstawie przeprowadzonej analizy ustalono, że dla kredytodawców co do zasady rozliczeniem kredytu jest automatyczne pozostawienie kwoty rozliczenia na indywidualnym rachunku bankowym kredytobiorcy lub na rachunku technicznym przeznaczonym do obsługi kredytu, w sytuacji gdy kredytobiorca nie posiada rachunku płatniczego u kredytodawcy” – napisano w komunikacie.

„W tym drugim przypadku, kredytodawcy zazwyczaj podejmują próby kontaktu z kredytobiorcą w formie telefonicznej lub listownej w celu ustalenia sposobu przekazania środków, choć jak wynika z przeprowadzonej analizy, zidentyfikowano przypadki braku inicjowania takiego kontaktu w ogóle oraz przypadki braku skutecznego kontaktu z kredytobiorcą w celu ustalenia sposobu rozliczenia przedterminowej spłaty kredytu” – dodano.

Źródło: PAP BIZNES