UKNF chce ograniczenia podmiotów uprawnionych do zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszy w outsourcingu

UKNF chce ograniczenia podmiotów uprawnionych do zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszy w outsourcingu
Fot. stock.adobe.com/MOZCO Mat Szymański
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Urząd Komisji Nadzoru Finansowego postuluje ograniczenie katalogu podmiotów uprawnionych do zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszy inwestycyjnych w ramach umowy outsourcingu - podał UKNF w komunikacie prasowym.

Jak podano, UKNF w toku prowadzonych prac legislacyjnych nad projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów na tym rynku (UD 235), zgłosił propozycję zmiany przepisów ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi.

Zmiana służy przede wszystkim zwiększeniu poziomu ochrony inwestorów poprzez ograniczenie katalogu podmiotów uprawnionych do zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszy inwestycyjnych w ramach umowy outsourcingu.

Kto będzie mógł wykonywać usługi outsourcingu?

Zgodnie z przedstawioną propozycją, usługi outsourcingu zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszy inwestycyjnych będą mogły być wykonywane przez:

– inne towarzystwa funduszy inwestycyjnych (dalej: „tfi”), które posiadają zezwolenie na zarządzanie portfelami inwestycyjnymi, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych;

– podmioty krajowe prowadzące działalność maklerską w zakresie zarządzania portfelami inwestycyjnymi, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych;

– podmioty z państw członkowskich UE prowadzące działalność maklerską w zakresie zarządzania portfelami inwestycyjnymi, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych;

– podmioty z państw należących do OECD innych niż państwa członkowskie UE prowadzące działalność maklerską (po spełnieniu przez nie dodatkowych ustawowych warunków);

– wyspecjalizowane podmioty inne niż wskazane wyżej, które posiadają zezwolenie na zarządzanie portfelami inwestycyjnymi, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych (po spełnieniu przez ten podmiot dodatkowych ustawowych warunków) – wyłącznie w odniesieniu do usługi zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszu aktywów niepublicznych.

Czytaj także: Sejm zmienia ustawę o obrocie instrumentami finansowymi >>>

„Pierwotnie ustawodawca w ustawie o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnym i funduszami inwestycyjnymi przyjął bardzo liberalne podejście w przedmiocie outsourcingu czynności związanych z działalnością prowadzoną przez tfi. Wyraża się ono w pozostawieniu im znacznej swobody przy powierzaniu innym podmiotom określonych czynności, w tym tak kluczowych jak zarządzanie portfelami funduszy inwestycyjnych” – podał UKNF.

„Przekazanie niektórych czynności do wykonywania innym podmiotom ze swej istoty może zwiększać ryzyka dla funduszy zarządzanych przez TFI, a tym samym jego klientów. W szczególności, ograniczony obieg informacji pomiędzy tfi i jego zleceniobiorcami może utrudniać bieżący nadzór nad realizacją procesów objętych usługą outsourcingu. Zagrożenia te są szczególnie widoczne w przypadku kluczowego dla roli towarzystwa obszaru, jakim jest zarządzanie portfelami funduszy inwestycyjnych” – dodano w komunikacie.

Projektowanej zmianie ustawy towarzyszy przepis przejściowy, zapewniający tfi adekwatny okres (18 miesięcy) na dostosowanie działalności pod względem prawnym i organizacyjnym. 

Źródło: PAP BIZNES