UKE: 14,7% firm z dostępem do internetu korzysta z Big Data; 30,1% z chmury

UKE: 14,7% firm z dostępem do internetu korzysta z Big Data; 30,1% z chmury
Fot. Pixabay.com
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Wśród polskich firm mających dostęp do internetu 3,1% korzystało w 2017 r. z rozwiązań w ramach "Internetu rzeczy", 14,7% z przetwarzania wielkich zbiorów danych (Big Data), a 30,1% z przetwarzania danych w chmurze, wynika z "Badania opinii publicznej w zakresie funkcjonowania rynku usług telekomunikacyjnych oraz preferencji konsumentów", zrealizowanego przez Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE).

#UKE: 14,7% firm z dostępem do internetu korzysta z Big Data; 30,1% z chmury #firmy #internet #BigData #IoT

„Z pojęciem Internet rzeczy spotkało się 27,2% respondentów. Spośród firm posiadających dostęp do internetu 3,1% korzysta z tego typu lub podobnych rozwiązań. Przedsiębiorstwa te korzystają z rozwiązań typu „machine to machine” najczęściej w obszarze transportu i logistyki oraz monitoringu i ochrony zapasów. Jedynie 4,9% odpowiadających rozważa korzystanie z rozwiązań typu „machine to machine” przez firmę w przyszłości” – czytamy w raporcie.

Z pojęciem przetwarzania wielkich zbiorów danych spotkało się natomiast 18,4% respondentów. Spośród wszystkich przedsiębiorstw mających dostęp do internetu z Big Data korzysta 14,7% firm. Zdecydowanie częściej jest to związane z posiadaniem własnej infrastruktury (10,9% badanych przedsiębiorstw). Prawie połowa respondentów (45,6% wskazań), których przedsiębiorstwo korzysta z przetwarzania wielkich zbiorów danych dostrzega korzyści dla firmy. Najczęściej wymieniany jest wzrost satysfakcji klientów końcowych, podano także.

Ponad 1/3 respondentów (35,9% wskazań) spotkała się z pojęciem „cloud” lub przetwarzania danych w chmurze. Wśród firm korzystających z internetu 30,1% korzysta również z przetwarzania danych w chmurze. Większość firm wspomaga się zewnętrzną infrastrukturą (18,8% wskazań). Najczęściej wymienianą korzyścią było bezpieczeństwo przed utratą danych, natomiast najczęściej wymienianym zagrożeniem ryzyko dotyczące wycieku danych na skutek włamań hakerów.

Ponadto raport wykazał, że 26,5% respondentów jest zaznajomionych z pojęciem sieci 5G. Natomiast blisko połowa z nich (45,1%) wie, której generacji sieci komórkowe są obecnie użytkowane. Blisko połowa (49,9%) konsumentów zadeklarowała, że rozwój sieci 5G nie wpłynie na rozwój ich firmy. Badani są zdania, że aktualne parametry dostępu do internetu w ich firmie są wystarczające do prowadzenia działalności, zarówno obecnie, jak i w przyszłości, wykazał także UKE.

96,2% firm korzystało z telefonii komórkowej

Wśród polskich firm (klientów instytucjonalnych) 96,2% korzystało w 2017 r. z telefonów komórkowych, a 19,4% z telefonii stacjonarnej. Ponadto 42,9% używało internetu stacjonarnego, a 37,7% mobilnego, wynika również z „Badania opinii publicznej w zakresie funkcjonowania rynku usług telekomunikacyjnych oraz preferencji konsumentów”.

„Z telefonów komórkowych korzysta 96,2% respondentów. W ponad połowie przypadków (54,3% wskazań) jest to jedna aktywna karta SIM. Średnio w przedsiębiorstwach są dwie aktywne karty SIM [dokładnie 2,2]. Zdecydowana większość badanych deklarowała, że nie zrezygnowałaby z telefonii komórkowej na rzecz telefonii stacjonarnej (75,2% wskazań)” – czytamy w raporcie.

19,4% firm korzystało z telefonu stacjonarnego 

Z telefonu stacjonarnego korzystało 19,4% firm. Najczęstszym powodem korzystania z tej usługi (50,8% respondentów) jest fakt, że „numer stacjonarny zwiększa wiarygodność firmy”.

„Firmy posiadające dostęp do internetu najczęściej korzystają z internetu mobilnego w telefonie (56,2%) oraz internetu stacjonarnego (51,3%). Ponadto co trzecia firma posiada dostęp do internetu mobilnego [34,3%]” – czytamy dalej.

Głównym motywem korzystania z internetu mobilnego jest konieczność użytkowania internetu poza siedzibą firmy (65,6%). Znacznie rzadziej respondenci wskazywali na atrakcyjność oferty w stosunku do oferty internetu stacjonarnego (28,7%), otrzymanie internetu mobilnego w pakiecie z innymi usługami telekomunikacyjnymi (20,0%), czy też atrakcyjne ceny urządzeń (tablet, laptop) w ofercie (19%). Ponadto 14,7% pytanych jako powód podało brak możliwości połączenia internetu stacjonarnego.

Internet wykorzystywany przede wszystkim do zdobywania informacji

Internet wykorzystywany jest przede wszystkim w celu zdobywania niezbędnych informacji (82,6%), komunikacji z klientami (68,2%) oraz korzystania z portali informacyjnych (64,6%). Najwięcej spośród respondentów – 38,7% przyznało, że internet jest ważnym narzędziem, ale ma charakter pomocniczy dla działalności firmy. Dla 28,4% dostęp do internetu jest niezbędny dla podstawowej działalności firmy.

Zdecydowana większość (79,8%) firm posiadających dostęp do internetu mobilnego (w tym internet mobilny w telefonie) korzysta z technologii LTE. Do korzystania z internetu mobilnego w technologii LTE respondenci wykorzystują głównie Smartfony (94,4%), przy czym dość popularny jest także laptop (60,8%), wskazał też UKE.

Badanie zostało wykonane w listopadzie-grudniu 2017 r. na ogólnopolskiej próbie 400 klientów instytucjonalnych.

Źródło: ISBnews