Ubezpieczyciele wypłacili poszkodowanym prawie 20 mld zł w I poł. 2021 r.

Ubezpieczyciele wypłacili poszkodowanym prawie 20 mld zł w I poł. 2021 r.
Fot. stock.adobe.com/Worawut
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
W I półroczu 2021 r. Polacy otrzymali 19,9 mld zł odszkodowań i świadczeń ubezpieczeniowych – wynika z danych Polskiej Izby Ubezpieczeń (PIU). W największym stopniu wzrosły wypłaty z tytułu ochronnych ubezpieczeń na życie. To skutek zwiększonej śmiertelności spowodowanej pandemią.

19,9 mld zł dla poszkodowanych, w tym:
– 9,3 mld zł z ubezpieczeń na życie (w tym: o 34 proc. wyższe wypłaty z ubezpieczeń ochronnych).
– 7,4 mld zł z ubezpieczeń komunikacyjnych (OC+AC). o Około 3,2 mld zł z pozostałych ubezpieczeń.

Na ubezpieczenia Polacy przeznaczyli (składka przypisana brutto) 34,4 mld zł, o 9 proc. więcej niż rok wcześniej.

Prawie 86,4 mld zł aktywów ubezpieczyciele ulokowali w obligacjach i innych papierach wartościowych o stałej kwocie dochodu, wspierających gospodarkę i finanse publiczne.

Prawie 18,2 mld zł aktywów było ulokowanych w akcjach spółek z GPW i innych papierach o zmiennej kwocie dochodu.

Ponad 665 mln zł podatku dochodowego zapłacili ubezpieczyciele.

Ubezpieczenia na życie

Na rynku życiowym widoczny jest przede wszystkim wzrost świadczeń z ubezpieczeń ochronnych.

Pierwsze półrocze 2021 r. w ubezpieczeniach pokazuje tragiczne skutki pandemii. Świadczenia z ochronnych ubezpieczeń na życie sięgnęły niemal 4 mld zł, w porównaniu z 2,9 mld zł rok wcześniej

– mówi Jan Grzegorz Prądzyński, prezes zarządu PIU.

Oprócz wzrostu świadczeń, w ubezpieczeniach na życie rośnie też składka, co wskazuje na zwiększone zainteresowanie tymi produktami. Ogółem składka z ubezpieczeń na życie wyniosła 11 mld zł, o 9 proc. więcej niż rok wcześniej. Składka z samych ubezpieczeń ochronnych na życie wzrosła o 13,7 proc., do 4,4 mld zł. Wzrost sprzedaży widać także w ubezpieczeniach wypadkowych i chorobowych (wzrost o 6,3 proc. do niemal 3,5 mld zł).

Ubezpieczenia majątkowe

W ubezpieczeniach majątkowych największą część odszkodowań stanowią ubezpieczenia komunikacyjne. Ich wartość w I półroczu 2021 r. jest nieco wyższa niż w tym samym okresie rok wcześniej:

Odszkodowania i świadczenia z obowiązkowego OC posiadaczy pojazdów wyniosły 4,6 mld zł i były o 1,8 proc. większe niż przed rokiem.

Odszkodowania z autocasco wyniosły 2,8 mld zł, o 4,7 proc. więcej niż przed rokiem.

Czytaj także: Współpraca banków i ubezpieczycieli może zmniejszać koszty dla klientów >>>

Średnia składka za obowiązkowe ubezpieczenie OC ppm wyniosła w I półroczu 2021 r. 488 zł, o 1,2 proc. mniej niż rok wcześniej. Jednocześnie wzrosła średnia szkoda. Jej koszt wyniósł 8337 zł, o 8,1 proc. więcej niż przed rokiem.

– Zbyt duży spadek stawek przy jednoczesnym wzroście średniej szkody nie jest korzystny ani dla branży, ani dla klientów. Z podobnym zjawiskiem mieliśmy do czynienia kilka lat temu, co skończyło się znaczącymi podwyżkami cen, budzącymi sprzeciw społeczny – mówi Jan Grzegorz Prądzyński. Pierwsze półrocze 2021 r. nie przyniosło poważniejszych strat, jeśli chodzi o szkody związane z pogodą. Odszkodowania związane z żywiołami oraz pozostałymi szkodami rzeczowymi wyniosły 1,3 mld zł, o 9,8 proc. mniej niż rok temu. – Wyniki po pierwszym półroczu tego roku nie zmieniają faktu, że z gwałtownymi zjawiskami pogodowymi będziemy mierzyć się coraz częściej. Nie jesteśmy w stanie ich uniknąć, ale możemy się przed nimi zabezpieczyć finansowo dzięki ubezpieczeniu – mówi Andrzej Maciążek, wiceprezes zarządu PIU.

Zysk po I półroczu 2021 r.

Na koniec czerwca 2021 r. ubezpieczyciele odprowadzili do budżetu państwa 665 mln zł podatku dochodowego. Wypracowali w tym czasie 2,7 mld zł zysku netto, czyli o 29 proc. mniej niż przed rokiem. Jest to efekt przede wszystkim niższego wyniku technicznego w ubezpieczeniach na życie.

Źródło: Polska Izba Ubezpieczeń / PIU