Ubezpieczeniowi liderzy ucierpieli nie tylko na kryzysie wywołanym COVID19

Ubezpieczeniowi liderzy ucierpieli nie tylko na kryzysie wywołanym COVID19
Fot. stock.adobe.com/j-mel
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Krajowi ubezpieczyciele zaczęli przedstawiać swoje półroczne wyniki finansowe. Eksperci Ubea.pl sprawdzają dla aleBank.pl, czy koronawirus mocno wpłynął sytuację finansową największych firm ubezpieczeniowych.

#PawełKuczyński: Bez odpisów [ na Alior i Pekao] cała Grupa PZU osiągnęłaby zysk netto przypisany właścicielom jednostki dominującej na poziomie około 1,6 mld zł, a więc wyższy niż rok wcześniej @ubea_pl @GrupaPZU @AvivaPolska

Do połowy września Komisja Nadzoru Finansowego nie przedstawiła jeszcze zbiorczych wyników finansowych całej branży ubezpieczeniowej z I kw. oraz II kw. 2020 r.

Informacje na temat minionego półrocza zaczęli natomiast publikować poszczególni ubezpieczyciele.

Tym razem te dane wzbudzają szczególne zainteresowanie. Trudno się temu dziwić zważywszy na duży wpływ, jaki epidemia koronawirusa wywiera na krajową branżę ubezpieczeń.

Ze względu na duże znaczenie wyników finansowych ubezpieczycieli dotyczących I kw. oraz II kw. 2020 r. eksperci porównywarki Ubea.pl postanowili je przeanalizować. Na uwagę zasługują przede wszystkim informacje dotyczące rynkowych liderów.

Grupa PZU – odpisy związane z przejęciem Alior Banku i Banku Pekao

Przegląd wyników finansowych krajowych zakładów ubezpieczeń z całą pewnością warto rozpocząć od PZU. Ten ubezpieczyciel pozostaje bowiem niekwestionowanym rynkowym liderem.

Dane Komisji Nadzoru Finansowego z I kw. 2020 r. wskazują, że na rynku „życiowym” (dział I ubezpieczeń) spółka PZU Życie SA posiadała udział w składce przypisanej brutto na poziomie aż 41,9%.

„Analogiczny wynik dotyczący pozostałych ubezpieczeń osobowych i ubezpieczeń majątkowych (dział II) oraz spółki PZU SA wyniósł 32,6% pod koniec marca 2020 r.” – podaje Andrzej Prajsnar, ekspert porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.

Informacje niedawno przekazane przez Grupę PZU wskazują, że w pierwszej połowie 2020 r. osiągnęła ona zysk netto pomimo trudnych warunków rynkowych. Zysk netto wspomnianej grupy ubezpieczeniowej z okresu styczeń – czerwiec 2020 r. wyniósł 301 mln zł, podczas gdy analogiczny wynik sprzed 12 miesięcy oscylował na poziomie 1,481 mld zł.

Tak duża zmiana zysku przypisanego właścicielom jednostki dominującej była efektem bardzo dużych odpisów dotyczących wartości niematerialnych oraz wartości firmy. Księgowe korekty miały związek z wcześniejszym przejęciem Alior Banku oraz Banku Pekao.

„Bez wspomnianych odpisów cała Grupa PZU osiągnęłaby zysk netto przypisany właścicielom jednostki dominującej na poziomie około 1,6 mld zł, a więc wyższy niż rok wcześniej” – zwraca uwagę Paweł Kuczyński, prezes porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.

Warto też nadmienić, że zysk netto Grupy PZU z II kw. 2020 r. nawet po uwzględnieniu odpisów był ponad trzy razy wyższy od rynkowych oczekiwań. Ubezpieczeniowemu liderowi w ujęciu rocznym udało się zachować niemal identyczny przypis składki brutto (I poł. 2019 r. – 11,8 mld zł, I poł. 2020 r. – 11,7 mld zł) przy jednoczesnym spadku wartości wypłaconych świadczeń netto o 0,6 mld zł.

„Co ciekawe, jeden z członków zarządu PZU stwierdził niedawno, że jego firma mimo kryzysu liczy na wzrost przypisu składki w drugiej połowie bieżącego roku” – dodaje Andrzej Prajsnar, ekspert porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.    

Wyniki Grupy Talanx

W kontekście epidemii koronawirusa na uwagę zasługują też wyniki finansowe drugiego najważniejszego ubezpieczyciela w Polsce. Mowa o Warcie, z którą od pewnego czasu coraz mocniej konkuruje Ergo Hestia (m.in. na rynku polis komunikacyjnych). Warto przypomnieć, że w 2012 r. niemiecki ubezpieczyciel Talanx kupił Wartę od grupy finansowej KBC za 770 mln euro.

„W polskim portfolio Grupy Talanx, która od 2014 roku jest notowana na warszawskiej giełdzie, znajdują się obecnie następujący ubezpieczyciele: TUiR Warta, TUnŻ Warta, TU Europa i TU na Życie Europa” – przypomina Paweł Kuczyński, prezes porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.

Warto przyjrzeć się ogólnym wynikom finansowym Grupy Talanx, ponieważ mogą mieć one wpływ również na polskie spółki ubezpieczeniowe należące do wspomnianej grupy.

Jej wyniki finansowe również prezentują się nie najgorzej pomimo trudnych warunków działania w okresie marzec – czerwiec 2020 r. Talanx niedawno poinformował o półrocznym skonsolidowanym zysku netto na poziomie 325 mln euro.

„Rok wcześniej analogiczny wynik wynosił 477 mln euro. Warto jednak pamiętać, że koszty bezpośrednio związane z koronawirusem w przypadku Grupy Talanx wyniosły aż 658 mln euro w ujęciu netto” – zaznacza Andrzej Prajsnar, ekspert porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl. 

Duże zyski Avivy

W ramach uzupełnienia, warto dodać, że niedawno o swoich wynikach poinformował również jeden z mniejszych ubezpieczycieli działających na polskim rynku. Mowa o Grupie Aviva, która posiada stosunkowo mocną pozycję w przypadku ubezpieczeń na życie (dział I).

Wynik Avivy z pierwszej połowy roku zasługuje na szczególną uwagę, ponieważ okazało się, że jest on lepszy niż 12 miesięcy wcześniej (styczeń – czerwiec 2019 r.). Na całej działalności ubezpieczeniowej w Polsce Grupa Aviva od stycznia do czerwca 2020 r. zarobiła 99 mln zł netto. Rok wcześniej analogiczny zysk netto oscylował na poziomie 70 mln zł.

Wstępne dane z I kw. oraz II kw. 2020 r. wskazują zatem na znaczący wzrost zysku netto Avivy w Polsce. Został on osiągnięty pomimo wyraźnie mniejszego przypisu składki brutto niż przed rokiem

„Najnowsze „polskie” wyniki Avivy stanowią dowód, że w przypadku mniejszych ubezpieczycieli koronawirus nie musi od razu skutkować spadkiem wypracowanego zysku netto” – podsumowuje Paweł Kuczyński, prezes porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl

Źródło: Ubea.pl