Tylko 21 proc. polskich pracowników regularnie oszczędza na emeryturę

Tylko 21 proc. polskich pracowników regularnie oszczędza na emeryturę
Fot. stock.adobe.com/designer491
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Nieco ponad 20% (21%) pracowników w Polsce regularnie oszczędza na emeryturę, co jest odsetkiem znacznie poniżej globalnego poziomu (39%), wynika z raportu emerytalnego Aegon "Nowa umowa społeczna: plan emerytalny w XXI wieku". Jedna czwarta mieszkańców Polski (26%) oszczędza jedynie sporadycznie, 12% nie oszczędza obecnie, ale robiła to w przeszłości, zaś 40% nie oszczędza wcale, podał Aegon.

Tylko 21% pracowników w Polsce regularnie oszczędza na emeryturę, co jest odsetkiem znacznie poniżej globalnego poziomu (39%) #emerytury

Opracowany przez Aegon Indeks Przygotowania Emerytalnego (ARRI) mierzy przygotowanie do emerytury w skali od 0 do 10, przy czym wynik 8 lub wyżej uważa się za dobre przygotowanie. W 2018 r. Polska osiągnęła wynik 5,5 i plasuje się na dziesiątej pozycji wśród przebadanych państw.

Polacy pesymistycznie patrzą w przyszłość

„Polacy dość pesymistycznie myślą o przyszłej emeryturze. Ponad połowa (55%) uważa, że sytuacja przyszłych emerytów będzie gorsza od sytuacji obecnych. To wynik wyższy od światowej średniej, wynoszącej 49%. 15% badanych w Polsce uważa, że na emeryturze ma szanse osiągnąć dochód, który zapewni im wygodny poziom życia. Jednocześnie tylko 5% ma spisany plan oszczędzania i regularnie odkłada pieniądze – to najniższy odsetek na świecie. Ponad połowa (54%) ankietowanych przyznaje, że nie ma żadnego planu emerytalnego, a zaledwie 21% twierdzi, że choć nie ma spisanego planu, to regularnie oszczędza z myślą o emeryturze. Polacy raczej pozytywnie odbierają koncepcję Pracowniczych Planów Kapitałowych (57% ankietowanych), które mają obowiązywać od lipca 2019 r.” – podał Aegon.

Czytaj także: Paweł Borys: afery na rynku kapitałowym szkodzą PPK >>>

Z raportu wynika, że emerytura coraz częściej jest postrzegana jako aktywny etap życia, czas, który można poświęcić na realizację niespełnionych wcześniej planów i marzeń. Polacy wiążą z tym okresem szereg aspiracji: 61% planuje spędzać czas z przyjaciółmi i rodziną, 59% ma zamiar podróżować, a 55% chciałoby zająć się rozwijaniem nowych hobby. W realizacji celów może jednak przeszkodzić pogarszający się stan zdrowia, przez 62% ankietowanych wskazywany jako ich główna troska związana z emeryturą. Jednocześnie zaledwie 8% deklaruje pewność, że w tym okresie będzie w stanie opłacić koszty opieki zdrowotnej. Pewność ta jest szczególnie niska w niektórych segmentach demograficznych: kobiety wykazują mniejszą pewność niż mężczyźni (5% do 12%).

„Tylko 8% Polaków jest przekonanych, że będzie w stanie pozwolić sobie na własną opiekę zdrowotną w okresie emerytalnym. Najmniej przekonani o tym są: kobiety (5%), a także osoby, które są w złym (6%) i niezbyt dobrym (5 %) stanie zdrowia” – czytamy w raporcie.

Źródła finansowania na emeryturze

W ankiecie Aegon zadaje również przyszłym emerytom pytanie o źródła finansowania na emeryturze. W skali globalnej respondenci oczekują, że 46% ich dochodu na emeryturze będzie pochodzić od państwa, 24% od pracodawcy, a 30% z własnych oszczędności i inwestycji. W Polsce wynosi to odpowiednio 56%, 21% i 24%. Jednak tylko 26% ankietowanych sądzi, że państwo jest w stanie sprostać tym oczekiwaniom.

„Demograficznie Polska starzeje się szybciej niż którykolwiek z jej europejskich sąsiadów. Przewiduje się, że współczynnik obciążenia, czyli liczba osób w wieku powyżej 65 lat na 100 osób w wieku roboczym, zmieni się z 24 w 2015 r. na 60 w 2050 r. Oznacza to, że mniejsza liczba osób aktywnych ekonomicznie będzie musiała wspierać większą liczbę emerytów. Jednocześnie w wyniku wprowadzonych w 2017 r. zmian obniżających wiek emerytalny z 67 lat dla obu płci, do 60 lat w przypadku kobiet i 65 lat dla mężczyzn, liczba emerytów w najbliższym czasie znacząco wzrośnie” – wskazano również.

„Rządy muszą nadal zajmować centralne stanowisko w organizacji systemu emerytalnego danego państwa, w tym zapewnianiu przychodów i opieki zdrowotnej na emeryturze. Pracodawcy powinni nadal wspierać swoich pracowników w oszczędzaniu i przygotowywaniu się do emerytury, a sami pracownicy muszą zajmować proaktywną postawę, jeśli chodzi o własne zabezpieczenie emerytalne. We współpracy między sektorami państwowym i prywatnym powinni uczestniczyć także nowi partnerzy społeczni, jak środowiska naukowe, think-tanki, przemysł, instytucje charytatywne i organizacje pozarządowe, dzieląc się doświadczeniem i pomagając wdrażać korzystne rozwiązania. Nowa umowa społeczna powinna być elastyczna i adaptować się do nieustannie zmieniających się czasów. Musi honorować zasady stabilności i solidarności, a jednocześnie zapewniać wystarczające zabezpieczenie, które umożliwi emerytom godną starość i uchroni ich przed biedą” – podsumował dyrektor programowy Centrum Badań Długowieczności i Emerytur Aegon Mike Mansfield, cytowany w materiale.

Zapytani o to, jakie działania powinno podjąć państwo w odpowiedzi na rosnące koszty ubezpieczeń społecznych, Polacy twierdzą najczęściej (35%), że rząd powinien zwiększyć ogólne finansowanie poprzez podniesienie podatków bez obniżania wartości indywidualnych wypłat. Natomiast 16% uważa, że rząd powinien obniżyć ogólne koszty zabezpieczenia społecznego poprzez zmniejszenie wartości indywidualnych wypłat bez konieczności podnoszenia podatków. Prawie jedna czwarta (23%) zajmuje stanowisko pośrednie, twierdząc, że rząd powinien przyjąć rozwiązanie wyważone, z pewnymi obniżkami indywidualnych wypłat i pewnymi podwyżkami podatków.

Raport podsumowuje wyniki ankiety badającej przygotowanie do emerytury u osób z 15 krajów całego świata, w tym Polski, a także Australii, Brazylii, Kanady, Chin, Francji, Niemiec, Węgier, Indii, Japonii, Holandii, Hiszpanii, Turcji, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych. Do tej pory zebrano odpowiedzi od ponad 100 000 osób, co czyni to badanie jednym z największych tego typu na świecie.

Aegon jest jedną z czołowych na świecie firm oferujących ubezpieczenia na życie, programy emerytalne i usługi z zakresu zarządzania aktywami. Grupa działa w ponad 20 krajach w Europie, Azji i obu Amerykach. Grupę kapitałową Aegon w Polsce tworzą spółki: Aegon Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie – oferujące ubezpieczenia na życie i rozwiązania inwestycyjno-oszczędnościowe, Aegon Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. – zarządzające otwartym funduszem emerytalnym oraz Aegon Magyarország Általános Biztosító Oddział w Polsce – oferujący ubezpieczenia mienia.

Źródło: ISBnews