TUW PZUW: nowa możliwość ubezpieczenia dla przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych

TUW PZUW: nowa możliwość ubezpieczenia dla przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych
Fot. TUW PZUW
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Nowa możliwość ubezpieczenia dla przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych. W ramach TUW Polskiego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych powstał zrzeszający je związek wzajemności członkowskiej. Jego reprezentantem jest Izba Gospodarcza "Wodociągi Polskie", jedyna organizacja samorządu gospodarczego w tej branży.

– Współpraca z Izbą Gospodarczą „Wodociągi Polskie”, która od 30 lat z sukcesem reprezentuje interesy branży, jest tym bardziej cenna, że łączą nas wspólne wartości. Ubezpieczenia wzajemne, tak jak działalność samorządu gospodarczego, opierają się na solidarności i współpracy. Nie są nastawione na zysk. Celem jest maksymalizowanie wspólnych korzyści, a dzięki temu możliwie szeroka ochrona ubezpieczeniowa przy możliwie niskich kosztach – mówi prezes TUW PZUW Rafał Kiliński.

Ubezpieczeni w TUW PZUW są jednocześnie jego członkami

Tworzą związki wzajemności członkowskiej, czyli grupy o podobnym profilu działalności i związanym z tym ryzyku. Intencją powołania związku wzajemności członkowskiej dla branży wodociągowo-kanalizacyjnej jest poszerzanie możliwości współpracy, które daje swoim członkom Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” i czerpanie z tego dodatkowych korzyści.

– Branża wodociągowo-kanalizacyjna to dziś ponad 800 przedsiębiorstw, głównie samorządowych i ponad 600 zakładów budżetowych funkcjonujących w strukturach gminnych jednostek samorządowych. Działając wspólnie, jako duża struktura, zyskujemy szersze możliwości budowania atrakcyjnych programów ubezpieczeniowych niż pojedyncze, zwłaszcza małe przedsiębiorstwa z branży. Jednocześnie rozłożenie ryzyka ubezpieczeniowego na dużą liczbę podmiotów pozwala ograniczać koszty ubezpieczenia – podkreśla prezes Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” Krzysztof Dąbrowski.

Minimalizowanie ryzyka

Minimalizowanie ryzyka jest jednym z priorytetów TUW PZUW.

– Oferujemy bezpłatne wsparcie ekspertów w dziedzinie inżynieryjnej oceny ryzyka przed zawarciem i w trakcie obowiązywania umowy ubezpieczenia. Specjaliści pomagają ocenić zagrożenia i związane z tym potrzeby ubezpieczonych. Im lepiej zdiagnozujemy ryzyka, tym skuteczniej udaje się ich unikać z korzyścią dla ubezpieczonych – mówi dyrektor Biura Ubezpieczeń Korporacyjnych TUW PZUW Sebastian Wiatr.

Czytaj także: TUW PZUW wprowadza ubezpieczenia wzajemne dla MŚP >>>

Wartość majątku przedsiębiorstw, które reprezentuje Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie”, to ponad 100 mld zł.

– To setki oczyszczalni ścieków, stacji uzdatniania wody oraz setki tysięcy kilometrów rur wodociągowych i kanalizacyjnych. Branża wodociągowo-kanalizacyjna jest dziś jednym z najnowocześniejszych sektorów polskiej gospodarki. Wymaga nowoczesnego i nowatorskiego podejścia w dziedzinie ochrony ubezpieczeniowej, a współpraca z TUW PZUW otwiera takie perspektywy – dodaje prezes Krzysztof Dąbrowski.

TUW PZUW należy do Grupy PZU. To największe towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych w Polsce i jedno z najszybciej rozwijających się na świecie. Ubezpiecza majątek przedsiębiorstw i samorządów, podmiotów medycznych i instytucji publicznych. Oferuje im ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, a dla ich pracowników – zdrowotne.

Źródło: TUW Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych / TUW PZUW