Trzeci tydzień akcji środowiskowej „Komputer dla ucznia”

Trzeci tydzień akcji środowiskowej „Komputer dla ucznia”
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Minął trzeci tydzień charytatywnej akcji środowiska bankowego, której celem jest wsparcie dzieci wykluczonych z możliwości zdalnej nauki w czasie epidemii koronawirusa ze względów ekonomicznych - tj. braku niezbędnego sprzętu komputerowego.

Podsumowanie zbiórki na dzień 14 kwietnia 2020 r.:

 • Zebrane środki: 48.800 zł oraz 1 laptop
 • Wpłynęło wniosków/formalnych zapytań: 59
 • Przekazano dofinansowanie lub zakupiony/otrzymany sprzęt komputerowy dla:
  • 31 marca 2020 r.
   • Rodzina zastępcza z Rejowca Fabrycznego (woj. lubelskie): 2.700 zł
  • 3 kwietnia 2020 r.
   • Dom Dziecka w Mińsku Mazowieckim (woj. mazowieckie): 2 laptopy o łącznej wartości 5.400 zł
   • Rodzina zastępcza z Międzyrzecza Podlaskiego (woj. lubelskie): 2.700 zł
   • Rodzina zastępcza z Radzynia Podlaskiego (woj. lubelskie): 2.700 zł
  • 8 kwietnia 2020 r.
   • Rodzina zastępcza z Kotla (woj. dolnośląskie): 2.700 zł
   • Rodzina zastępcza z Borek (woj. lubelskie): laptop o wartości 2.700 zł (od firmy Blue Media)
   • Rodzina zastępcza z Ulan Majorat (woj. lubelskie): laptop o wartości 2.700 zł
   • Rodzina zastępcza z Głogowa (woj. dolnośląskie): laptop o wartości 2.700 zł
  • 9 kwietnia 2020 r.
   • Rodzina zastępcza z Borek (woj. lubelskie): 2.700 zł
   • Rodzina zastępcza z Borek (woj. lubelskie): 2.700 zł
  • 10 kwietnia 2020 r.
   • Rodzina zastępcza z Mińska Mazowieckiego (woj. mazowieckie): 2.700 zł
  • 14 kwietnia 2020 r.
   • Rodzinny dom dziecka w Rejowcu Fabrycznym (woj. lubelskie): 2.700 zł
   • Rodzina zastępcza z Sobolewa (woj. mazowieckie): 2.700 zł
 • Odmówiono realizacji: 3 wniosków
 • Anulowane przez wnioskodawców: 1 wniosek
 • W trakcie procedowania: 5 wniosków, na łączną kwotę ok. 13.500 zł
 • Trwają rozmowy w sprawie przekazania kolejnych 60 komputerów.
 • Do 14 kwietnia 2020 r. na sfinansowanie oczekuje około 35 wniosków/zapytań formalnych.
 • Równocześnie – ze względu na duże zapotrzebowanie na sprzęt komputerowy dla dzieci z rodzin/instytucji w trudnej sytuacji finansowej – przedłużono termin składania wniosków do końca kwietnia.

Akcja "Komputer dla Ucznia" - Podziękowania - DOm Dziecka w Mińsku Mazowieckim

Akcję organizują: Związek Banków Polskich (inicjator), Centrum Prawa Bankowego i Informacji oraz Fundacja Warszawski Instytut Bankowości. Organizację zbiórki i dystrybucję środków  organizuje Fundacja Warszawski Instytut Bankowości – operator Programu „Bankowcy dla Edukacji”.

Pomoc kierowana jest do rodzin i instytucji sprawujących opiekę zastępczą nad niepełnoletnimi podopiecznymi.

Organizatorzy liczą na wsparcie akcji zarówno przez firmy infrastruktury bankowej, banki, jak i pracowników naszego środowiska, które zawsze wykazywało się ogromną wrażliwością i zaangażowaniem w sytuacjach trudnych. Wierzą, że wspólne zaangażowanie umożliwi wielu dzieciom dostęp do zdalnej nauki i będzie kolejnym, wspólnym wkładem sektora bankowego w rozwój edukacji dzieci i młodzieży.

Dobrowolne wpłaty można kierować na wyodrębniony rachunek bankowy Fundacji Warszawski Instytut Bankowości w Banku ING Bank Śląski SA, nr: 52 1050 1025 1000 0090 8085 9599, z dopiskiem „KOMPUTER DLA UCZNIA”.

Zachęcamy Państwa również do przekazania sprawnego sprzętu komputerowego, który otrzymają potrzebujące dzieci – kontakt w tej sprawie: pomoc@wib.org.pl

Zobacz: Regulamin akcji „Komputer dla ucznia”

Akcję wspierają m.in.:

Źródło: Warszawski Instytut Bankowości / WIB