Trybunał broni niezależności prezesa banku centralnego Łotwy

Trybunał broni niezależności prezesa banku centralnego Łotwy
Fot. stock.adobe.com/Zerbor
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Trybunał Sprawiedliwości UE stwierdził, że Łotwa nie przedstawiła dowodów poważnego uchybienia, którego popełnienie jest zarzucane prezesowi banku centralnego tego kraju.

Prezes Rimševičs od początku nie przyznawał się do winy i twierdził, że zarzuty - oparte na zeznaniach przedstawicieli niektórych banków komercyjnych- są nieprawdziwe #TSUE @uknf

To zasadnicza teza wyroku wydanego 26 lutego br. przez TSUE w połączonych sprawach C-202/18 oraz C-238/18, które przeciwko Łotwie jako państwu członkowskiemu skierował Ilmārs Rimšēvičs – rzeczony prezes Latvijas Banka – oraz Europejski Bank Centralny.

Zarzut płatnej protekcji

W sprawie chodzi o środki zapobiegawcze zastosowane przez antykorupcyjny organ łotewski prowadzący postępowanie karne – zakaz wykonywania obowiązków prezesa banku centralnego, obowiązek złożenia poręczenia majątkowego oraz zakaz opuszczania kraju bez uprzedniego zezwolenia – nałożone na prezesa w celu zabezpieczenia przebiegu postępowania karnego, w którym zarzuca się mu m.in. płatną protekcję. Prezes Rimševičs od początku nie przyznawał się do winy i twierdził, że zarzuty – oparte na zeznaniach przedstawicieli niektórych banków komercyjnych- są nieprawdziwe.

 

TSUE – dodatkowa ochrona niezależności banków centralnych

Należy zwrócić uwagę, że TSUE przysługuje wyłączne prawo badania legalności i prawidłowości stosowania środków – takich jak w rzeczonej sprawie – których skutkiem jest zwolnienie, choćby tymczasowe, prezesa banku centralnego działającego w ramach Europejskiego Systemu Banków Centralnych.

Wyłączenie tej kompetencji z właściwości sądów krajowych ma zapewnić dodatkową gwarancję niezależności banku centralnego każdego z państw członkowskich, działających jako element systemu europejskiego.

Jako, że jest to pierwsza taka sprawa w historii, Trybunał w wyroku potwierdził w pełni to uprawnienie, stwierdzając, iż nie jest jego rolą ocena odpowiedzialności karnej, lecz jedynie ocena słuszności przesłanek zastosowania środka w postaci zawieszenia prezesa banku w sprawowania urzędu.

Brak dowodów

W przedmiotowej sprawie TSUE uznał, że Łotwa nie wykazała, iż zwolnienie prezesa Rimšēvičsa z urzędu zostało oparte na istnieniu wystarczających przesłanek świadczących o tym, iż dopuścił się on poważnego uchybienia.

Nie przyznaje się on do winy, a Łotwa ani w toku etapu pisemnego postępowania, ani w toku rozprawy przed TSUE nie przedstawiła dowodów obciążających podejrzanego.

Autor jest adwokatem, ekspertem ds. Unii Europejskiej. Pełni funkcję Dyrektora Przedstawicielstwa ZBP w Brukseli

Źródło: Piotr Gałązka