Tomasz Miklas nowym wiceprezesem Zarządu Alior Banku

Tomasz Miklas nowym wiceprezesem Zarządu Alior Banku
Tomasz Miklas. Źródło: LinkedIn
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Alior Bank powołał Tomasza Miklasa w skład Zarządu, trzyletniej V kadencji wspólnej, która rozpoczęła się z dniem 30 czerwca 2020, podał Bank.

„Ponadto, rada nadzorcza banku, pod warunkiem uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego oraz z dniem uzyskania takiej zgody, powierzyła panu Tomaszowi Miklasowi funkcję wiceprezesa zarządu banku nadzorującego zarządzanie ryzykiem istotnym w działalności banku.

Rada nadzorcza banku powierzyła zarządowi banku działającemu in gremio obowiązek nadzorowania zarządzania ryzykiem istotnym w działalności banku, do czasu uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego na powierzenie panu Tomaszowi Miklasowi pełnienia funkcji wiceprezesa zarządu banku nadzorującego zarządzanie ryzykiem istotnym w działalności banku” – czytamy w komunikacie.

Czytaj także: Wakacje kredytowe: Alior Bank zwiększył szacunek kosztów do 502 mln zł

Tomasz Miklas

Związany z Alior Bankiem od 2008 roku. W tym czasie pełnił szereg funkcji kierowniczych w obszarze zarządzania ryzykiem kredytowym, operacyjnym, płynności oraz rynkowym. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu strategicznych projektów w tym z zakresu transformacji organizacji pracy, fuzji, wdrażania nowych produktów i procesów.

Do czasu powołania w skład Zarządu Banku od 2021 roku pełnił w Alior Banku funkcję dyrektora Departamentu Ryzyka Kredytowego i odpowiadał za zarządzanie ryzykiem kredytowym portfeli klientów indywidualnych, mikroprzedsiębiorstw, klientów biznesowych oraz nadzór nad polityką kredytową spółki zależnej Alior Leasing. Ponadto przewodniczył Komitetowi Ryzyka Kredytowego i Inicjatyw Biznesowych oraz był członkiem Komitetu Kredytowego, Komitetu Ryzyka Operacyjnego, Komitetu Ryzyka Modeli oraz Komitetu Rozwoju Banku.

W latach 2017-2021 odpowiadał za zarządzanie ryzykiem kredytowym segmentów biznesowych w tym mikroprzedsiębiorstw i klientów biznesowych.

W latach 2013-2017 odpowiadał za zarządzanie ryzykiem kredytowym produktów dla klientów indywidualnych.

Jest absolwentem Informatyki i Ekonometrii na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów podyplomowych z Zarządzania Ryzykiem w Instytucjach Finansowych prowadzonych przez Szkołę Główną Handlową.

Czytaj także: Alior Bank wpłaci 15,28 mln zł składki na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców za II kwartał

Alior Bank

Alior Bank koncentruje swoją działalność na usługach bankowości detalicznej i korporacyjnej. Podmioty zależne Alior Banku prowadzą działalność m.in. w zakresie usług leasingowych, informatycznych, faktoringu i asset management.

Bank rozpoczął działalność w listopadzie 2008 roku.

Zadebiutował na warszawskiej giełdzie w grudniu 2012 r.

Aktywa razem banku wyniosły 83,05 mld zł na koniec 2021 r.

Czytaj także: Alior Bank udostępnił szybki proces finansowania średnich i dużych firm

Źródło: ISBnews, Alior Bank