TFI PZU przejęło zarządzanie 1,4 mld zł aktywów bałtyckich spółek grupy PZU

TFI PZU przejęło zarządzanie 1,4 mld zł aktywów bałtyckich spółek grupy PZU
Fot. Stock.adobe.com/OlekAdobe
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
TFI PZU zwiększyło wielkość zarządzanych aktywów o około 1,4 mld zł dzięki pozyskaniu trzech zagranicznych klientów instytucjonalnych, należących do grupy PZU, podało Towarzystwo. TFI PZU przejęło zarządzanie aktywami litewskich UAB PZU „Lietuva gyvybs draudimas" i „Lietuvos Draudimas" AB oraz łotewskiego AAS „Balta".

„Trwający ponad półtora roku projekt przejmowania zarządzania aktywami bałtyckich spółek był kolejnym etapem działań prowadzących do większej synergii między podmiotami grupy. Szacujemy, że z tego tytułu uda się uzyskać istotne coroczne oszczędności” – powiedział członek zarządu PZU SA odpowiedzialny za operacje zagraniczne Krzysztof Kozłowski, cytowany w komunikacie.

TFI PZU zarządza portfelami łotewskiej i litewskich spółek korzystając z tzw. jednolitego paszportu europejskiego. Strategia inwestycyjna dla tych trzech portfeli jest strategią dłużną.

Przejęcie TFI Energia

„Zarządzania portfelami spółek bałtyckich to kolejna inicjatywa, zaraz po przejęciu TFI Energia przez grupę PZU, która rozwija inwestycyjny filar działalności grupy. Pozyskane dzięki przejęciu środki bałtyckich ubezpieczycieli są inwestowane w papiery wartościowe denominowane w euro, emitowane przez rządy i emitentów korporacyjnych o wysokiej jakości kredytowej. W portfelu znajdują się papiery dłużne zarówno emitentów ze strefy euro, w której operacyjnie działają obie spółki, jak i obligacje emitentów z regionu Europy Środkowej oraz emerging markets” – powiedział wiceprezes TFI PZU Dariusz Lasek.

PZU sfinalizował umowę o nabyciu od PGE 100% akcji Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Energia 19 lipca br. Dzięki transakcji aktywa znajdujące się pod zarządzaniem spółek Grupy PZU wzrosły o blisko 2 mld zł.

Czytaj także: PZU kupił od PGE TFI Energia >>>

Lietuvos Draudimas jest sukcesorem Litewskiego Państwowego Zakładu Ubezpieczeń założonego w lutym 1921 r. i największą firmą ubezpieczeniową w krajach bałtyckich. W 2014 PZU odkupił od Grupy ubezpieczeniowej RSA 100% akcji Lietuvos Draudimas oraz podmiot na rynku estońskim, który stal się oddziałem spółki litewskiej.

UAB PZU Lietuva gyvybes draudimas działa na rynku litewskim od 2001 r. kiedy to zostało założone przez PZU. Na koniec 2021 r. posiadał 6,5% lokalnego rynku.

BALTA to działające od 1992 r. największe towarzystwo ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych na Łotwie. Podobnie jak Lietuvos Draudimas, trafił do portfela Grupy PZU w 2014 r. przy okazji odkupienia od RSA biznesu z rynków bałtyckich. Jest liderem na rynku łotewskim z prawie 27% udziałem na koniec 2021 r.

TFI PZU jest jednym z najstarszych towarzystw funduszy inwestycyjnych w Polsce oraz jednym z pierwszych zarządzających zagranicznymi aktywami. Obecnie zarządza aktywami o łącznej wartości około 35 mld zł.

Grupa PZU jest największą instytucją finansową w Europie Środkowo-Wschodniej. Wartość jej skonsolidowanych aktywów wyniosła 402 mld zł w 2021 r. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r.

Źródło: ISBnews