Termin na zgłoszenie danych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych przedłużony do 14 lipca

Termin na zgłoszenie danych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych przedłużony do 14 lipca
Źródło: Twitter
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Do 13 lipca br. osoba fizyczna sprawująca bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad spółką powinna zgłosić się do CRBR. Jednak resort finansów wydłuża czas przyjmowania zgłoszeń do rejestru do 14 lipca br. Ma to związek z wydłużonym czasem akceptacji zgłoszeń oraz czasowym brakiem dostępu do strony www. rejestru - poinformowało na swojej stronie internetowej Ministerstwo Finansów.

#MinisterstwoFinansów: Brak wpisu do rejestru #CRBR może spowodować nałożenie kary pieniężnej. W przypadku powstania błędu podczas składania danych spółka powinna skorzystać z instytucji korekty #Spółki #Beneficjenci @MF_GOV_PL

Na podstawie art. 60 ust. 3 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu stwierdzono zakłócenie w funkcjonowaniu systemu teleinformatycznego obsługującego Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych. Część użytkowników, którzy 13 lipca dokonywali zgłoszeń do CRBR, miało trudności w trakcie wypełniania formularza.

W związku z tym do biegu terminów, o których mowa w art. 60 ust. 1 ustawy nie wlicza się 13 lipca. Zgłoszenia Ministerstwo Finansów przyjmuje do 14 lipca br., bez konsekwencji dla rejestrujących się.

Ministerstwo Finansów pracuje nad rozwiązaniem trudności. 

O systemie CRBR

Rejestr ma charakter publiczny. Każdy ma do niego bezpłatny dostęp. CRBR ma ułatwiać identyfikację osób fizycznych, które decydują o działalności spółek.

Obowiązek dotyczy osób fizycznych, które sprawują bezpośrednią kontrolę nad spółką, i które zostały wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) przed wejściem w życie przepisów o CRBR, tj. przed 13 października 2019 r.

Spółki które zostały wpisane do KRS po 13 października 2019 r. swoje dane do CRBR powinny zgłosić nie później niż 7 dni od dnia wpisu do KRS.

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych to system, w którym są gromadzone i przetwarzane informacje o osobach fizycznych sprawujących bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad spółką (beneficjenci rzeczywiści).

CRBR został utworzony, żeby przeciwdziałać praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Obowiązek budowania rejestru został nałożony na wszystkie kraje Unii Europejskiej.

Brak wpisu do rejestru CRBR może spowodować nałożenie kary pieniężnej. W przypadku powstania błędu podczas składania danych spółka powinna skorzystać z instytucji korekty.

Kogo dotyczy obowiązek zgłoszenia?

Obowiązek zgłoszenia i aktualizacji danych do CRBR mają:

spółki jawne,

spółki komandytowe,

spółki komandytowo-akcyjne,

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,

spółki proste spółek akcyjnych (od 1 marca 2021 r.)

spółki akcyjne, z wyjątkiem spółek publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 623).

Zgłoszenie danych do CRBR

Przekazywanie danych do CRBR jest bezpłatne i odbywa się w sposób elektroniczny na portalu podatki.gov.pl pod adresem: [https://crbr.podatki.gov.pl/ -> https://crbr.podatki.gov.pl/]

Przedsiębiorcy dzięki rejestracji mogą uzyskać szczegółowe informacje o innych kontrahentach i tym samym uniknąć relacji z podmiotami zamieszanymi w działalność przestępczą.

Ministerstwo sprawdzi kompletność danych

Za pomocą dostępnych rejestrów Ministerstwo Finansów sprawdzi czy spółki zobowiązane do złożenia danych faktycznie wywiązały się z zadania oraz czy zgłosiły właściwe osoby jako zarządców spółki.

Jak wskazać beneficjenta rzeczywistego?

Każda spółka we własnym zakresie wskazuje beneficjenta rzeczywistego na podstawie statutu, rejestru lub umowy spółki.

W przypadku problemów z ustaleniem właściwej osoby Ministerstwo Finansów umieściło na swojej stronie internetowej odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania dotyczące Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych.

Źródło: Ministerstwo Finansów