Temat numeru: Płacę i wspieram

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

bank.2016.06.foto.126.a.400xPopularyzacja płatności elektronicznych w Polsce pomogła zwiększyć PKB o ponad 4 mld dolarów.

Wyniki badań, przeprowadzonych przez firmę badawczą Moody- ’s Analytics, dotyczących wpływu płatności elektronicznych na wzrost gospodarczy w 70 krajach świata w latach 2011-2015 pokazują, że dzięki ich upowszechnieniu produkt krajowy brutto (PKB) w tych krajach wzrósł łącznie o 296 mld dolarów. Tych 70 wybranych krajów objętych badaniem wytwarza łącznie 95 proc. światowego PKB.

W badaniu Polska znalazła się wśród krajów, które najbardziej skorzystały na rozwoju płatności elektronicznych. W analizowanym okresie popularyzacja płatności elektronicznych dodała do krajowego PKB równowartość 4,3 mld dolarów. Z kolei wkład rozwoju płatności kartami we wzrost polskiego PKB w latach 2011- 2015 wyniósł średnio 0,19% rocznie, tj. niemal dwukrotnie więcej niż roczna średnia dla wszystkich 70 krajów wziętych pod uwagę w badaniu.

Wyjście z cienia

Rozwój obrotu bezgotówkowego jest istotnym narzędziem zmniejszania zakresu szarej strefy – to jeden z głównych wniosków raportu „Szara strefa w Polsce i sposoby jej ograniczania”, przygotowanego przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową. Autorzy raportu szacują, że w 2015 r. w drugim obiegu zostanie wytworzone ok. 19,2% krajowego produktu brutto, tj. mniej niż rok wcześniej (19,5%). Spadek wpisuje się w obserwowaną od kilku lat tendencję: jeszcze w 2012 r. szara strefa odpowiadała za 21,1 proc. PKB. Od lat nie zmienia się jedno: największy udział w szarej strefie ma sektor handlu.

Daria Pawęda
dyrektor Departamentu Bankowości Internetowej i Mobilnej, Bank BPS:

Możemy stwierdzić, że płatności elektroniczne w dużej mierze wpływają na wzrost PKB państwa. Przejście od płatności gotówkowych do płatności elektronicznych wywiera niezwykle korzystny wpływ na stan finansów państwa, a także znacząco przyczynia się do tworzenia bardziej stabilnego i otwartego otoczenia biznesowego. Według badań firmy Moody’s Analytics zwiększenie ilości płatności elektronicznych doprowadziło do powstania w Polsce ok. 30 tys. nowych miejsc pracy, co jest niezwykle ważnym czynnikiem wzrostu konsumpcji i produkcji. Dodatkowo płatności elektroniczne wpływają na zmniejszenie szarej strefy gospodarczej z nierejestrowanymi transakcjami gotówkowymi, dzięki czemu rosną wpływy z podatków do budżetu państwa.

Raport podkreśla, że najważniejsze obszary, w których szara strefa negatywnie odbija się na gospodarce, to zaburzanie mechanizmów konkurencji rynkowej (firmy płacące podatki są w gorszej sytuacji od tych, które ich nie płacą) oraz ograniczanie dochodów budżetu państwa. Szara strefa uderza także w osoby zatrudnione nielegalnie, gdyż osoby takie z reguły pozbawione są praw pracowniczych, w tym prawa do urlopu i nie są objęte ubezpieczeniem zdrowotnym ani społecznym.

Bartosz Ciołkowski
dyrektor generalny polskiego oddziału MasterCard Europe:

Rozwój płatności bezgotówkowych niewątpliwie wpływa pozytywnie na gospodarkę. Chodzi przede wszystkim o koszty związane z utrzymaniem systemu ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI