Temat numeru: Kancelarie prawne czekają na nowe zadania

Temat numeru: Kancelarie prawne czekają  na nowe zadania
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
W Polsce w roku 2000 uchwalono i wydano ponad 2 tysiące stron przepisów. W roku 2016 nowe akty prawne liczyły już 31 tys. 900 stron – szokujące liczby, które przypomniał w ostatnim czasie Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich, potwierdzają, że mamy do czynienia z regulacyjnym tsunami. Wraz z dynamicznym przyrostem regulacji, obejmujących coraz to nowe obszary bankowego biznesu, zwiększa się zapotrzebowanie na kompetentne i wszechstronne doradztwo prawne dla instytucji finansowych.

Konrad Machowski

Rekordowy przyrost nowych ustaw, rozporządzeń i dyrektyw to bynajmniej nie największe wyzwanie, z jakim w najbliższych latach przyjdzie się zmierzyć rodzimemu sektorowi bankowemu i współpracującym z nim kancelariom. Analiza najświeższych inicjatyw legislacyjnych podejmowanych na szczeblu unijnym potwierdza, iż mamy do czynienia z ewolucją koncepcji prawa gospodarczego. Dotychczas zasadniczym celem objęcia jakiejś dziedziny biznesu regulacjami było wyznaczenie jednoznacznych i przejrzystych ram funkcjonowania na poziomie ustawowym, doprecyzowanych dodatkowo przez akty wykonawcze. Takie podejście okazało się jednak dysfunkcyjne w zderzeniu z rzeczywistością, dynamicznie zmieniającą się pod wpływem nowoczesnych technologii i generowanych przez nie zachowań społecznych. Pojawiły się zagrożenia niedookreślone przez obowiązujące prawo. Dlatego ustawodawca wspólnotowy coraz częściej realizuje model tzw. prawa neutralnego technologicznie, czyli – przynajmniej w założeniach – pozwalającego na skuteczną interwencję administracji publicznej bądź wymiaru sprawiedliwości również w przyszłych, trudnych na chwilę obecną do przewidzenia uwarunkowaniach technologiczno-organizacyjnych życia gospodarczego. Doskonałym przykładem takiego aktu prawnego jest uchwalone w ubiegłym roku ogólne rozporządzenie o ochronie danych (GDPR).

Miękkie regulacje w natarciu

Istotą prawa neutralnego technologicznie są sformułowane na dość wysokim poziomie ogólności akty normatywne, których doprecyzowanie dokonywane jest następnie w drodze tzw. miękkich regulacji: wytycznych i rekomendacji organów nadzoru czy też tworzonych przez przedstawicieli danej branży kodeksów dobrych praktyk. Model ten w pewnym stopniu przypomina mechanizmy funkcjonujące w prawie bankowym, gdzie stosowanie regulacji nadzorczych typu comply or explain ma wieloletnią tradycję, teoretycznie więc banki wydają się być najlepiej przystosowane do nowej filozofii prawa. W praktyce oznacza to konieczność jeszcze większego zacieśnienia współpracy pomiędzy departamentem prawnym banku a komórkami odpowiedzialnymi za obszar compliance. To właśnie pracownicy tego ostatniego działu mają nieocenione doświadczenie w analizie „miękkich” regulacji i wskazywaniu takich sposobów postępowania, które nie zostaną zakwestionowane przez organ nadzoru. Przykładowo, radca prawny jest w stanie precyzyjnie ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI