Temat Numeru | Bancassurance w Bankowości Spółdzielczej | Nie tylko dodatkowy zysk w niestabilnych czasach

Temat Numeru | Bancassurance w Bankowości Spółdzielczej | Nie tylko dodatkowy zysk w niestabilnych czasach
Fot. stock.adobe.com / andranik123
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Obecna sytuacja makroekonomiczna przekłada się negatywnie na akcję kredytową polskich banków. Popyt na finansowanie w większości kategorii produktowych sukcesywnie spada, a perspektywa trzymiesięcznego odroczenia spłaty kredytów zaciągniętych na cele mieszkaniowe dodatkowo obniży nie najlepsze, tegoroczne wyniki polskich banków. W tak niesprzyjających uwarunkowaniach cennym źródłem przychodu może być sprzedaż ubezpieczeń, w szczególności niepowiązanych z produktem bankowym.

Dane z rynku kredytowego nie napawają optymizmem. Tylko kredyty gotówkowe w ujęciu liczbowym odnotowały dodatnią dynamikę w ujęciu r/r (+1,5%). Ujemna dynamika r/r wystąpiła w kredytach ratalnych tak w ujęciu liczbowym (-4,7%), jak i wartościowym(-3,9%). Ogromne spadki r/r dotyczyły kredytów mieszkaniowych, i to zarówno w ujęciu liczbowym (aż -43,3%), jak i wartościowym (-38,6%) – wskazał dr hab. Waldemar ­Rogowski, główny analityk Biura Informacji Kredytowej, podsumowując sytuację rynkową w maju br. Bankowcy, uczestniczący w czerwcowej edycji comiesięcznego badania, przeprowadzanego przez Minds&Roses na zlecenie ZBP, stwierdzili tymczasem, iż powrót dobrej koniunktury nie nastąpi przed końcem tego roku. Ich zdaniem, należy oczekiwać dalszych istotnych spadków, zarówno w finansowaniu gospodarstw domowych, jak i przedsiębiorstw. To zaś oznacza, iż banki, w szczególności lokalne, które w przeciwieństwie do rynkowych gigantów z reguły nie dysponują tak zdywersyfikowanymi źródłami przychodów, powinny rozważyć zwiększenie zaangażowania w innych obszarach. W szczególności dotyczy to segmentu bancassurance, w którym spora część lokalnych instytucji finansowych dysponuje wieloletnią praktyką.

Z owego potencjału doskonale zdają sobie sprawę przedstawiciele lokalnego sektora finansowego, zarówno na poziomie zrzeszeń, jak i poszczególnych banków. Dowodem na to może być zarówno wypowiedź Artura Adamczyka, prezesa Banku Polskiej Spółdzielczości, podczas ubiegłorocznego Forum Liderów Banków Spółdzielczych, w której uznał on dystrybucję polis za jeden z najbardziej efektywnych sposobów na zwiększenie przychodów pozaodsetkowych, jak i deklaracja Jana Tygielskiego, prezesa Rejonowego Banku Spółdzielczego w Malanowie. W sprawozdaniu z działalności tej instytucji za rok ubiegły zwrócił on uwagę na rosnącą sprzedaż ubezpieczeń, w szczególności majątkowych, komunikacyjnych i upraw rolnych, realizowaną we współpracy z Generali Ubezpieczenia.

Odrobiona covidowa lekcja

Szansy dla spółdzielców należy upatrywać w przemianach preferencji Polaków odnośnie bancassurance, które obrazują cykliczne raporty przygotowywane przez Polską Izbę Ubezpieczeń. Na przestrzeni minionych lat dominującą pozycję wśród polis życiowych, sprzedanych za pośrednictwem banków, miały ubezpieczenia inwestycyjne. Jeszcze w I kw. ub.r. stanowiły one 56% wartości wszystkich umów, zawartych w ramach Działu I. Pierwsze trzy miesiące 2022 r. wykazały tymczasem całkowite odwrócenie trendu – polisy inwestycyjne odpowiadały w tym okresie zaledwie za 27% składki przypisanej brutto, a na pierwsze miejsce wysunęły się ubezpieczenia ochronne powiązane ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Źródło: Miesięcznik Finansowy BANK