Technologie i techniki: System Informacji BIK Przedsiębiorca

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

To system międzybankowej wymiany informacji o zobowiązaniach przedsiębiorców, jeden z filarów kompleksowego Systemu Informacji o zobowiązaniach i historiach kredytowych klientów banków oraz SKOK-ów budowanego przez Biuro Informacji Kredytowej SA.

SI BIK PRZEDSIĘBIORCA ma umożliwić użytkownikom prosty dostęp do aktualnej i wszechstronnej bazy danych, zawierającej informacje na temat przedsiębiorców i ich zobowiązań. Zasoby informacyjne systemu są gromadzone i udostępniane w procesie międzybankowej wymiany informacji o zobowiązaniach przedsiębiorców.

Podstawowe założenia dotyczące wymiany informacji w SI BIK KLIENT INDYWIDAULANY i SI BIK PRZEDSIĘBIORCA

W ramach SI BIK KLIENT INDYWIDAULANY wymieniane są informacje o zobowiązaniach klientów indywidualnych (np. kredyty konsumpcyjne, mieszkaniowe, odnawialne).

W SI BIK PRZEDSIĘBIORCA wymieniane są informacje o zobowiązaniach klientów powstałych wobec banków, które wynikają z prowadzonej działalności gospodarczej (w tym kredyty inwestycyjne, obrotowe przedsiębiorców, zobowiązania osób fizycznych z tytułu zabezpieczeń kredytów gospodarczych, gwarancje i poręczenia bankowe, kredyty udzielone rolnikom indywidualnym w związku z finansowaniem funkcjonowania lub rozwoju gospodarstwa indywidualnego, itp.).

Podmioty, których dotyczy wymiana danych w SI BIK PRZEDSIĘBIORCA

 • Osoba fizyczna/rolnik indywidualny
 • Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą
 • Osoba fizyczna – wolny zawód
 • Spółka cywilna
 • Spółka jawna
 • Spółka partnerska
 • Spółka komandytowa
 • Spółka komandytowo-akcyjna
 • Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 • Spółka akcyjna
 • Spółdzielnia
 • Organizacja społeczna, zawodowa
 • Stowarzyszenie
 • Fundacja
 • Wspólnota mieszkaniowa
 • Przedsiębiorstwo państwowe
 • Jednostka badawczo-rozwojowa
 • Gmina
 • Powiat
 • Województwo

Korzyści z przystąpienia do systemu

W bazach systemu są gromadzone połączone dane o transakcjach i klientach pochodzące z różnych banków, co pozwala na rozwój produktów i usług wspierających proces decyzyjny obsługi tych podmiotów w bankach (głównie decyzji kredytowych).

Udostępnianie bankom i SKOK-om pełnej i zagregowanej informacji w ramach SI BIK PRZEDSIĘBIORCA pozwala na rzetelną ocenę zdolności i wiarygodności przedsiębiorców, co umożliwi:

 • zwiększenie efektywności procesu kredytowego (wsparcie w analizie i ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

 • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
 • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
 • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
 • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

 • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
 • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

 • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI