Technologie. Dell Technologies: Przyszłość zaczyna się dziś – bank w obliczu zmieniających się trendów

Technologie. Dell Technologies: Przyszłość zaczyna się dziś – bank w obliczu  zmieniających się trendów
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Czy warto zastanawiać się, jak będą funkcjonować banki w przyszłości? Aby przygotować odpowiednią strategię i pozostać konkurencyjnym, każdy bank powinien brać pod uwagę to, jak zmienia się otoczenie biznesowe. Dell Technologies Polska zaangażował się w nowatorski projekt Future Thinkers1, w trakcie którego, razem z partnerami i uczestnikami, opracowuje trendy oraz scenariusze przyszłości. W projekcie biorą udział najwięksi profesjonaliści reprezentujący różne branże i stanowiska, aby osiągnąć możliwie najciekawsze wyniki.

Filip Kata, Dell TechnologiesFilip Kata
Enterprise Architect,
Dell Technologies

Model multi-cloud dostarczy wartość biznesową

Według jednej z opracowanych podczas warsztatów prognoz, do 2025 r. nawet 80% organizacji będzie korzystać z rozwiązań dostarczanych w modelu chmurowym. Aby dostarczyć wartość biznesową, organizacje powinny przyjąć strategię multi-cloud. Przemawia za tym bezpieczeństwo, możliwość lepszego zadbania o prywatność danych oraz innowacyjne rozwiązania, jako korzyści ze stosowania wielu chmur jednocześnie. Zaletami są też elastyczność i redukcja kosztów.

Przejście na rozwiązanie multi-cloud wiąże się jednak z wyzwaniami. Obecne systemy trzeba dostosować do pracy w środowiskach chmurowych. Wymagają one zastosowania nowej technologii oraz dodatkowych nakładów finansowych związanych z wdrożeniem. Wymaga to przyjęcia przemyślanej strategii. Według badania Gartner[2] to właśnie opracowanie strategii multi-cloud było w 2018 r. największym wyzwaniem organizacji w obszarze infrastruktury.

Cloud maturity model

Dzięki rozmowom z klientami na temat ich potrzeb, zidentyfikowaliśmy swoistą „Drogę do chmury”, którą podąża większość organizacji. Nazwaliśmy ją modelem dojrzałości chmury (z ang. Cloud Maturity Model) i wydzieliliśmy 4 etapy ewolucji środowisk chmurowych. Pierwszym jest chmura prywatna IaaS, czyli automatyzacja infrastruktury w celu ustandaryzowania usług i odciążenia operacji. Następnie wybierany jest pierwszy dostawca chmury publicznej – decyzja o wejściu jest podejmowana głównie pod kątem możliwości szybkiego skalowania infrastruktury. W trzecim etapie pojawia się kilku dostawców – po wstępnym poznaniu możliwości pierwszej publicznej chmury zaczynamy zauważać, że nie wszystkie usługi są zaimplementowane na tym samym poziomie wśród wszystkich dostawców. W końcu organizacje wchodzą w etap multi-cloud – najwyższy stopień dojrzałości. Największym wyzwaniem na tym poziomie jest zaimplementowanie odpowiednich narzędzi, które pozwolą na zarządzanie środowiskami w wielu chmurach. Aby osiągnąć ten etap, należy planować przyszłość IT od samego początku właśnie w modelu multi-cloud. Zaoszczędzi to sporo wyzwań na późniejszych etapach.

Kwestia bezpieczeństwa i ogromne koszty ataków

Z przechowywaniem i przetwarzaniem danych związana jest odpowiedzialność za ich właściwe wykorzystanie. Kwestie bezpieczeństwa wewnętrznego organizacji, klientów oraz regulacje prawne wymagają, aby dane miały zapewnioną właściwą ochronę. Według kolejnej z prognoz, omawianych podczas Future Thinkers, nasze życie będzie coraz bardziej uzależnione od stabilności systemów komputerowych. Zapewnienie cyberbezpieczeństwa będzie bezpośrednio związane z naszym życiem np. ze służbą zdrowia czy infrastrukturą krytyczną.

Niestety, z uwagi na rosnącą ilość i różnorodność ataków staje się to coraz trudniejsze. To wyzwanie, do którego musimy podejść kompleksowo. W 2017 r. koszty ataku „Wannacry” sięgnęły około 4  mld dolarów[3]. W ich skład wchodziły np. koszt identyfikacji problemu, utracone korzyści czy odzyskiwanie danych. Celem były organizacje ze 150 krajów. Bezpieczeństwo należy więc zapewnić w każdym aspekcie działalności – od własnej infrastruktury, przez systemy działające w chmurze, urządzenia mobilne, aż po przeszkolenie pracowników.

 

1 https://www.digitalexcellence.pl/futurethinkers
2 Gartner, ‘Top Challenges Facing I&O Leaders in 2018, and What To Do About Them’, March 7, 2018
3 https://www.cbsnews.com/news/wannacry-ransomware-attacks-wannacry-virus-losses/​
https://www.cybersecurity-insiders.com/portfolio/2017-ransomware-report/

Źródło: Miesięcznik Finansowy BANK