Technologie: Bezpieczne e-zakupy

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

Wzrost liczby transakcji internetowych wymusza wprowadzenie nowych zabezpieczeń.

Marcin Podleśny

Z danych Narodowego Banku Polskiego wynika, że w I połowie ub. roku liczba transakcji dokonywanych za pomocą kart płatniczych wzrosła o jedną piątą w porównaniu z I półroczem 2013 r. A skoro rośnie liczba transakcji, wzrasta także liczba kradzieży. Najszybciej transakcje internetowe, podczas których wykorzystywane są dane ze skradzionych kart. Dlatego banki opracowują nowe, skuteczniejsze metody zabezpieczenia transakcji kartami. Trwają prace nad wprowadzeniem tzw. silnej metody uwierzytelniania. Zgodnie z wytycznymi Europejskiego Banku Centralnego, składa się ona z dwóch lub więcej spośród następujących elementów: coś znanego tylko użytkownikowi (np. hasło, kod, numer identyfikacyjny); coś posiadanego tylko przez użytkownika (np. token, karta, telefon komórkowy); coś unikatowego dla użytkownika (np. dane biometryczne). Powyższe elementy muszą istnieć niezależnie od siebie i co najmniej jeden z nich nie może być zdatny do ponownego użycia, podrobienia oraz wykradzenia przez internet. Ta procedura służy także zabezpieczeniu tajemnicy danych weryfikacyjnych.

Jak takie zabezpieczenia mogą wyglądać w praktyce? Przypomnijmy, że dla dokonania płatności kartą w internecie potrzebny jest jej numer, nazwisko posiadacza, data ważności i trzycyfrowy kod CVC umieszczany na rewersie karty. Kradzież tych wszystkich danych nie jest łatwa, ale możliwa. Wystarczy sfotografować smartfonem kartę z dwóch stron, korzystając z chwilowej nieuwagi właściciela

Nowe rozwiązania

Wydaje się, że najwyższy czas, aby banki wprowadziły dodatkowe zabezpieczenia. MasterCard oferuje dość szeroki zakres ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI