Tauron z dwoma nowymi członkami zarządu

Tauron z dwoma nowymi członkami zarządu
Tomasz Szczegielniak i Bogusław Rybacki Fot. Tauron
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Rada Nadzorcza TAURON Polska Energia S.A. powołała Tomasza Szczegielniaka na stanowisko wiceprezesa ds. handlu oraz Bogusława Rybackiego na stanowisko wiceprezesa ds. zarządzana majątkiem.

Tomasz Szczegielniak jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, studiów Executive Master of Business Administration organizowanych przez Wyższą Szkołę Menadżerską w Warszawie/ Fachhochschule Des Mittelstands (FHM) oraz studiów podyplomowych w zakresie prawa finansowego i gospodarczego na Uniwersytecie Łódzkim.

Od sierpnia 2020 r. do czerwca 2022 r. pełnił funkcję wiceprezesa zarządu ds. korporacyjnych w ENEA S.A.

Czytaj także: Tauron: dwóch wiceprezesów odwołanych z zarządu spółki >>>

Od listopada 2019 r. do czerwca 2020 r. pełnił funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych, będąc również członkiem Komitetu Stałego Rady Ministrów.

Od lipca do listopada 2019 r. pełnił funkcję podsekretarza stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. W tym okresie był również sekretarzem Rady Ministrów, zastępcą przewodniczącego Komitetu Stałego Rady Ministrów oraz członkiem Komitetu Społecznego Rady Ministrów.

Pracował w Kancelarii Prezydenta RP oraz na stanowiskach kierowniczych w administracji samorządowej. Doświadczenie zawodowe zdobywał również w Polskiej Izbie Paliw Płynnych, Kancelarii Sejmu RP oraz Urzędzie Patentowym RP. Zasiadał w Radach Nadzorczych spółek: Enea Trading Sp. z o.o., Grupa Azoty ZAK S.A.

Bogusław Rybacki to absolwent Wydziału Mechaniczno-Energetycznego Politechniki Wrocławskiej. Ukończył także studia podyplomowe z zakresu: zarządzania przedsiębiorstwem w warunkach integracji europejskiej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, ekonomicznych problemów transformacji elektroenergetyki także w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, zarządzania jednostkami gospodarczymi na Uniwersytecie Wrocławskim, oceny i analizy ekonomicznej organizacji gospodarczych w Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu oraz elektrowni jądrowych na Politechnice Poznańskiej.

Czytaj także: Paweł Szczeszek z fotela prezesa Enei na stanowisko szefa Tauronu >>>

Od lipca 2020 r. do sierpnia 2022 r. pełnił funkcję Prezesa Zarządu w Enea Elektrownia Połaniec S.A.

Od 1982 r. do 2020 r. był zatrudniony w Zespole Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A., gdzie zajmował szereg stanowisk menedżerskich, między innymi: Dyrektora Elektrociepłowni Czechnica, Dyrektora Handlu i Rozwoju, Zastępcy Dyrektora ds. Produkcji, Dyrektora ds. Ekonomiczno-Handlowych.

W 2009 roku pełnił funkcję Prezesa Zarządu TermHydral sp. z o.o. – spółki zależnej Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.

Źródło: Tauron