Tarcza antykryzysowa 3.0: więcej przedsiębiorców skorzysta ze zwolnienia z ZUS

Tarcza antykryzysowa 3.0: więcej przedsiębiorców skorzysta ze zwolnienia z ZUS
Fot. stock.adobe.com/whitelook
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Tarcza antykryzysowa 3.0 ma umożliwić większej liczbie przedsiębiorców zwolnienie ze składek na ZUS. Szacowany koszt nowych rozwiązań antykryzysowych, zawartych w projekcie nowelizacji ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, który właśnie trafił do Sejmu, to blisko 2,62 mld zł. Projekt przygotowała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.
Nowa #TarczaAntykryzysowa obciąży finanse publiczne na ok. 2,62 mld zł w 2020 r. #koronawirus #COVID19

Źródłem finansowania nowych rozwiązań ma być: budżet państwa (900 mln zł z części: sprawy wewnętrzne, obrona narodowa i transport), Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 (900 mln zł) Fundusz Ubezpieczeń Społecznych (822,1 mln zł) oraz Fundusz Pracy i Fundusz Alimentacyjny.

Czytaj także: Tarcza antykryzysowa: Komitet Stały Rady Ministrów przyjął dwa projekty ustaw, łatwiejszego zwalniania i obniżek pensji jednak nie będzie?

Najważniejsze regulacje zawarte w projekcie ustawy

Do najważniejszych regulacji zawartych w projekcie ustawy należą:

– umożliwienie dokapitalizowania Agencji Rozwoju Przemysłu, której działania mają doprowadzić do ograniczenie problemów przedsiębiorców związanych z pozyskaniem finansowania na realizację projektów inwestycyjnych

– rozszerzenie zwolnienia – umożliwienie skorzystania ze zwolnienia z opłacania składek osobom opłacającym składki na własne ubezpieczenia w sytuacji, gdy ich przychód był wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r., ale ich dochód z tej działalności w lutym 2020 r. nie był wyższy niż 7000 zł.

Czytaj także: Tarcza antykryzysowa: cudzoziemiec też będzie mógł pracować zdalnie >>>

– wprowadzenie dwóch mechanizmów wsparcia dla przewoźników kolejowych: wsparcia bezpośredniego, które ma zapewnić samym płynność finansową operatorów oraz dodatkowego wsparcie finansowego na realizację zobowiązań

– wsparcie dla przewoźników autobusowych mające na celu utrzymanie funkcjonowania komunikacji autobusowej na liniach regularnych dla przewoźników autobusowych w czasie zmniejszonej mobilności pasażerów, tj. czasowe (od 1 kwietnia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.) zwiększenie dopłaty do kwoty deficytu 1 wozokilometra zrealizowanego w ramach linii komunikacyjnej (w przewozach autobusowych o charakterze użyteczności publicznej) z 1 zł do 3 zł

Zobacz więcej najnowszych wiadomości o pandemii koronawirusa >>>

– umożliwienie udzielenia gwarancji Skarbu Państwa na zaciągnięcie przez PKP PLK kredytu w EBI do 100 mln euro z przeznaczeniem na finansowanie realizacji projektu polegającego na nabyciu 3 oraz modernizacji sprzętu.

Źródło: ISBnews