Tarcza 6.0: rząd przedłuża wsparcie dla firm, koszt to 5,1 mld zł

Tarcza 6.0: rząd przedłuża wsparcie dla firm, koszt to 5,1 mld zł
Fot. stock.adobe.com/Fokussiert
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19, wydłużając zwolnienia ze składek ubezpieczeniowych, dofinansowanie świadczeń pracowników, wypłatę postojowego oraz udzielanie mikropożyczek, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR). Wartość wsparcia w ramach tej puli szacowana jest na 5,1 mld zł.

„Rząd chce udzielić dalszego wsparcia przedsiębiorcom, którzy są dotknięci ograniczeniami związanymi z pandemią COVID-19. Będzie to kolejny pakiet osłonowy dla firm działających w najbardziej poszkodowanych branżach, który pomoże zapobiec utracie płynności finansowej w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Wsparcie zostanie skierowane m.in. do hoteli, restauracji czy obiektów kulturalnych” – czytamy w komunikacie.

Czytaj także: Tarcze finansowe 1.0 i 2.0 PFR: 20 mld zł na pomoc dla firm >>>

Cztery formy wsparcia

 Wsparcie ma być udzielane w czterech formach:

·         Wypłata świadczenia ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników.

Świadczenie ma być wypłacane w sytuacji, gdy przychód z działalności – w rozumieniu przepisów podatkowych – uzyskany w jednym z trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku był niższy – w wyniku COVID-19 – o co najmniej 40%. w stosunku do przychodu uzyskanego w odpowiednim okresie porównawczym.

Dofinansowanie ma być udzielane na podstawie umowy o świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy i przysługiwać przez łączny okres 3 miesięcy kalendarzowych, przypadających od miesiąca złożenia wniosku.

Wnioski o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy mogą być składane do 31 marca 2021 r.

·         Wypłata ponownego świadczenia postojowego.

Świadczenie ma być udzielane w przy spadku przychodu z działalności – w rozumieniu przepisów podatkowych – uzyskanego w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o co najmniej o 40% w stosunku do okresu porównawczego.

·         Dotacja na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej – do 5 tys. zł.

W celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19 starosta będzie mógł, na podstawie umowy, udzielić jednorazowej dotacji ze środków Funduszu Pracy. Prawo do dotacji będą mieli mikroprzedsiębiorcy, których przychód z działalności – w rozumieniu przepisów podatkowych – uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku – w wyniku COVID-19 – będzie niższy o co najmniej 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w odpowiednim okresie porównawczym. Dotacje mają być finansowane ze środków Funduszu Pracy zasilonego środkami Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. 

·         Zwolnienie z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych.

 Zwolnienie ma dotyczyć okresu od 1 stycznia 2021 r. do 31 stycznia 2021 r. albo za okres od 1 grudnia 2020 r. do 31 stycznia 2021 r., wykazanych w deklaracjach rozliczeniowych złożonych za te okresy.

Warunkiem będzie zgłoszenie przedsiębiorcy, jako płatnika składek przed 1 listopada 2020 r., i wykazanie, że przychód z działalności – w rozumieniu przepisów podatkowych – uzyskany w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku był niższy o co najmniej 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w odpowiednim okresie porównawczym.

Nowe rozwiązania mają wejść w życie 1 lutego 2021 r.

Źródło: ISBnews