Tarcza 6.0: jednorazowe świadczenie postojowe dla twórców na umowach cywilnoprawnych

Tarcza 6.0: jednorazowe świadczenie postojowe dla twórców na umowach cywilnoprawnych
Fot. stock.adobe.com / Tomasz Warszewski
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Od 15 stycznia 2021 r. wnioskować o jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe mogą m.in. twórcy, artyści oraz technicy wspomagający kulturę, czy wykonujący usługi w zakresie architektury, architektury wnętrz czy architektury krajobrazu, którzy wykonują umowy cywilnoprawne.

Zgodnie z tarczą 6.0 prawo do jednorazowego dodatkowego świadczenia postojowego dostaną osoby wykonujące umowy cywilnoprawne (np. zlecenie, dzieło). Chodzi o umowy zawarte do 15 grudnia 2020 roku.

Z postojowego skorzystają twórcy, artyści, technicy wspomagający kulturę, architekci i osoby, które świadczą usługi na rzecz muzeów (w zakresie pozaszkolnych form edukacji i przewodnicy muzeów).

‒ Wniosek o jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe (RSP-CD6) można składać wyłącznie elektronicznie – przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Najpóźniej wniosek musi trafić do ZUS w ciągu 3 miesięcy od miesiąca, w którym zostanie zniesiony stan epidemii ‒ przypomina prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS.

Czytaj także: Tarcza 6.0: zwolnienie ze składek i dodatkowe świadczenia postojowe tylko po złożeniu e-wniosku

Jakie warunki należy spełnić?

Aby otrzymać świadczenie należy uzyskać przychód z umowy cywilnoprawnej zawartej do 15 grudnia 2020 r. m.in. z działalności twórczej w zakresie sztuk plastycznych, literatury, muzyki, działalności artystycznej w dziedzinie sztuki aktorskiej, wokalistyki, usług w zakresie architektury.

Jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe przysługuje w wysokości 2080 zł

Osoba, która wystąpi z wnioskiem o świadczenie nie może posiadać innego tytułu do ubezpieczeń społecznych (np. nie może w tej sytuacji pracować na etacie, czy prowadzić działalności gospodarczej, itp.).

Czytaj także: Tarcza 6.0 z podpisem prezydenta, które firmy poszkodowane przez COVID-19 mogą starać się o wsparcie?

Oprócz tego przychód z umowy cywilnoprawnej w miesiącu przed tym, w którym składany jest wniosek o jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe, nie może przekroczyć 300 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tj. w grudniu 2020 r., styczniu, czy lutym 202  r. kwoty 15 506,79 zł).

Ile wyniesie świadczenie?

Jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe przysługuje w wysokości 2080 zł.

Wniosek o jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe (RSP-CD6) można składać wyłącznie elektronicznie

Jeśli jednak suma przychodów z umów cywilnoprawnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym składany jest wniosek wynosi do 1299,99 zł, to ZUS wypłaci świadczenie w wysokości sumy wynagrodzeń z tych umów.

Źródło: ZUS