Tania energia: OZE wygrywa z elektrowniami węglowymi i gazowymi

Tania energia: OZE wygrywa z elektrowniami węglowymi i gazowymi
Fot. stock.adobe.com/imacoconut
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Według raportu International Renewable Energy Agency (IRENA), koszty wytwarzania energii odnawialnej w roku ubiegłym znacząco spadły. Dotyczy to wszystkich dostępnych na rynku technologii wytwarzania

#Witold Gadomski: Postęp techniczny oraz rosnące opłaty za emisję #CO2 sprawiają, że #OZE coraz wyraźniej wygrywa z energetyką konwencjonalną, w tym także nuklearną.

Średni ważony  koszt energii z koncentratów słonecznych (CSP) spadł o 26% w porównaniu z rokiem 2017, bioenergii o 14 %, fotowoltaiki i lądowej energii wiatrowej o 13 %, energii wodnej o 12 %, energii geotermalnej i morskich farm wiatrowych o 1 %.

Zielona energia z nowych instalacji tańsza od konwencjonalnej

International Renewable Energy Agency  jest organizacją międzyrządową, która wspiera kraje w restrukturyzacji ich energetyki i jest platformą współpracy międzynarodowej, w dziedzinie energetyki odnawialnej. IRENA zapewnia praktyczne narzędzia i porady, ułatwia wymianę wiedzy i transfer technologii.

Według  globalnej bazy danych tej organizacji ponad trzy czwarte lądowych elektrowni wiatrowych i cztery piąte  projektów fotowoltaiki na skalę przemysłową, które zostaną oddane do użytku w 2020 r., zapewni tańszą energię elektryczną niż najtańsze nowe elektrownie cieplne opalane gazem, węglem lub ropą.

Czytaj także: Program “Mój prąd”: po dotacje na panele lepiej się pospieszyć. Wystarczy tylko dla 200 tys. rodzin

Panele słoneczne – największy spadek kosztów

Przy porównaniach opłacalności różnych technologii wytwarzania energii  uwzględnia się uśredniony koszt energii elektrycznej (Levelized Cost of Electricity  –  LCOE). Jest to  wartość bieżąca netto kosztu jednostki energii elektrycznej w całym okresie funkcjonowania elektrowni.

Energetyka jądrowa ma bardzo wysokie koszty inwestycji, a także utylizacji odpadów. Dużą rolę w przypadku energetyki nuklearnej odgrywa także koszt kapitału, który obecnie jest niski, ale sytuacja ta nie będzie trwała wiecznie.

Również energetyka cieplna (np. bloki opalane węglem) wymagają wysokich nakładów inwestycyjnych, a do tego dochodzą koszty opału. Inwestycje w energetykę odnawialną mniej kosztują, a w dodatku koszty eksploatacji są bardzo niskie.

Według danych udostępnionych przez IRENA, koszt (LCOE) w przypadku energii wytwarzanych z paneli słonecznych spadł w latach 2010-2018 średnio na świecie o 77%, z koncentratów słonecznych o 46%, z elektrowni wiatrowych naziemnych o 35%, elektrowni wiatrowych morskich o 21 %.

OZE lepsze od elektrowni jądrowych?

Obecnie najtańszą technologią energetyki odnawialnej jest hydroenergetyka, której LCOE wynosi 0,047 USD za 1 kWh. LCOE energii z wiatraków wynosi 0,055 USD za kWh, zaś z paneli słonecznych 0,085 USD za 1 kWh, z koncentratów słonecznych 0,185 USD za kWh. Są to dane średnie z całego świata.

Według danych amerykańskiej agencji rządowej  US Energy Information Administration LCOE w elektrowniach, które zostaną uruchomione w 2023 roku w Stanach zjednoczonych wyniesie 0,042 USD za 1 kWh w przypadku konwencjonalnych elektrowni cieplnych. W przypadku elektrowni wiatrowych naziemnych 0,0366 USD za 1 kWh, elektrowni wiatrowych morskich 0,106 USD za 1 kWh, solarnych 0,0376 USD za 1 kWh.

Postęp techniczny, także postęp w dziedzinie gromadzenia energii elektrycznej oraz rosnące opłaty za emisję CO2 sprawiają, że energetyka odnawialna coraz wyraźniej wygrywa z konwencjonalną, w tym także nuklearną.

Źródło: aleBank.pl