Szwajcaria – kraj o najwyższej w świecie stopie życiowej

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

fn.2014.k2.foto.034.a.400xSzwajcaria to kraj o najwyższej w świecie stopie życiowej, której znaczącym wyróżnikiem jest - między innymi - najwyższy w Europie standard mieszkaniowy. Stanowi on kapitalizację utrzymującego się przez wiele lat, stabilnego wysiłku inwestycyjnego w budownictwie mieszkaniowym, możliwego w warunkach wysokich preferencji mieszkaniowych Szwajcarów i dobrej kondycji ekonomicznej ich państwa.

 Uwarunkowania rozwoju mieszkalnictwa

Ludność Szwajcarii zwiększyła się w latach 1950-2011 o 3238 tys. (por. tab. 1), co oznaczało jej przyrost o 68,6 proc., w średniorocznym tempie na poziomie niespełna 1,0 proc. Przyrost liczby ludności był przede wszystkim efektem wysokiego dodatniego salda imigracji, jako że Szwajcaria, kraj bardzo wysokiej stopy życiowej, miała wyjątkową siłę przyciągania przybyszów.

Efektem tego był znaczący wzrost udziału cudzoziemców w liczbie mieszkańców, mimo restrykcji osiedleńczych. I tak, wzrósł on z 6,0 proc. w 1950 r. do 17,8 proc. w 1970 r. i 22,8 proc. w 2011 r., przy okresowym spadku w latach 70. (14,4 proc. w 1980 r.). Mocno zróżnicowany poziom miał przyrost naturalny (por. tab. 1), od minus 2,9 w 1970 r. do 12,7 promila w 2000 r. Ostatnimi laty zmalał on do 6,5 osoby na 1 tys. ludności w 2011 r.

Cały artykuł „Szwajcaria – dobrobyt mieszkaniowy” znajdą Państwo w najnowszym numerze „Finansowania Nieruchomości – 2014/02”

aw