Szkolenia pracowników IT wyzwaniem dla polskich firm

Szkolenia pracowników IT wyzwaniem dla polskich firm
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Aż 84% profesjonalistów IT uczestniczących w badaniu firmy Spiceworks Making the Tech Grade przyznało, że dodatkowe szkolenia powiększające ich „IT IQ” w poszczególnych obszarach mają bardzo duże lub ogromne znaczenie. Jedynie 15% uważa, że są one przydatne tylko w pewnym stopniu, zaś tylko 1% określił je jako niewnoszące istotnej wartości dodanej.

Szkolenia pracowników IT wyzwaniem dla polskich firm

Nie ma wątpliwości, że doskonale wie o tym jeden z największych gigantów IT – Google, który podjął niedawno dość kontrowersyjną decyzję. Firma zdecydowała, że zainwestuje pokaźne środki w przeszkolenie 10.000 pracowników…konkurencyjnych przedsiębiorstw. Uściślając – korporacja zaoferowała stypendia szkoleniowe dla wspomnianej liczby absolwentów kierunków informatycznych lub pokrewnych amerykańskich uczelni. Podczas gdy naturalnie jedynie niewielki procent uczestników tych szkoleń zostanie „zwerbowany” przez Google, zdecydowana większość odnajdzie pracę w pozostałych organizacjach branży IT. To jednocześnie skuteczne narzędzie promocji Google jako pracodawcy – biorąc pod uwagę finansowe możliwości giganta – ale także mocne podkreślenie potrzeby popularyzacji i ułatwienia dostępu do specjalistycznych szkoleń dla specjalistów IT.

Nadążyć za cyfryzacją

Rola szkoleń dedykowanych specjalistom IT, w okresie przyspieszających procesów transformacyjnych w firmach i organizacjach oraz stale zmieniającego się krajobrazu cyberzagrożeń, ma dziś szczególne znaczenie – zarówno w ujęciu globalnym, jak i w Polsce. Ostatnia analiza Deloitte dowiodła, że cyfryzacja jest zjawiskiem, które w największym stopniu kształtowało będzie oblicze biznesu dla niemal 60% polskich dyrektorów ds. informatyki (CIO).

– Analiza danych oraz cyberbezpieczeństwo to z kolei kluczowe obszary technologiczne, które determinowały będą produktywność firm i ich zdolność konkurencyjną w ciągu najbliższych trzech lat. Przy tym warto pamiętać, że systemy i rozwiązania IT to oczywiście środki a nie cele cyfrowej transformacji – by realnie wdrażać zmiany w zarządzaniu i skutecznie dbać o bezpieczeństwo coraz cenniejszych danych, kluczowe jest posiadanie „na pokładzie” kompetentnych specjalistów. Z racji na stale zmieniające się trendy, nowe zagrożenia czy nowe usługi informatyczne wypierające te w dotychczasowym użytku, nie ma możliwości „jednorazowego” ukształtowania specjalisty – tłumaczy Artur Malinowski z Arrow ECS.

 

W skali globalnej, zapewnienie pracownikom IT szkoleń z zakresu nowych umiejętności i narzędzi jest wyzwaniem dla ponad połowy firm i organizacji – w Polsce podobnego zdania jest mniej, bo niespełna 30% przedsiębiorstw. – Wynika to jednak w dużej mierze z technologicznej odległości jaka dzieli nas i Europę Zachodnią czy USA pod względem zaawansowania w projektach cyfryzacyjnych. Ponadto, jak wynika z badania Deloitte w Polsce mamy prawie dwukrotnie większy problem z utrzymaniem obecnych zespołów IT – dodaje Artur Malinowski z Arrow ECS.

Szkoleniowe benefity

Uczestnicy badania Spiceworks zostali także zapytani o najważniejsze powody uczestnictwa w szkoleniach IT. Najwięcej – 94% z nich – wskazało na zwiększenie swojej wiedzy w konkretnym obszarze, połowę głosów uzyskało zwiększenie perspektyw na podjęcie nowej pracy na interesującym specjalistów stanowisku, 41% z nich powiązuje szkolenia z możliwością zwiększenia wynagrodzenia, zaś 39% szczególnie ceni sobie zdobycie uznania w branży.
Odnośnie najczęściej wybieranej tematyki szkoleń – tutaj „króluje” bezpieczeństwo. Zarówno w ujęciu bezpieczeństwa informacji, na które składają się nie tylko elektroniczne rekordy, jak i zabezpieczania IT dotyczącego wyłącznie ochrony infrastruktury teleinformatycznej. W tym miejscu należy zaznaczyć, że aż co dziewiąty cyberatak rozpoczyna się od stosowania technik inżynierii społecznej, na którą narażone są niemal wszystkie osoby z firmowego personelu. W zakresie bezpieczeństwa, szkolenia więc nie ograniczają się jedynie do podnoszenia kompetencji specjalistów IT czy ekspertów ds. cyberzagrożeń – zaznacza Artur Malinowski.

Analitykom z Wombat Security Technologies oraz Aberdeen Group udało się dowieść, że zmiana zachowań personelu względem podejrzanych prób cyberataku w wyniku uczestnictwa we właściwych szkoleniach zmniejsza ryzyko włamań przez cyberprzestępców do cyfrowych zasobów firmy od 45 do nawet 70%.

Kompetencje na inwestycyjnym podium

Najnowsze opracowanie Tech Pro Research, którego celem było rozpoznanie priorytetów lokowania przez firmy środków z budżetów IT w nadchodzącym roku dowiodło, że po raz pierwszy w historii badania, wśród trzech najważniejszych obszarów do doinwestowania znalazły się specjalistyczne szkolenia IT. Zaraz za cyberbezpieczeństwem oraz usługami chmurowymi.

Źródło: inPlus Media