Sytuacja finansowa co 3. mieszkańca małych i średnich miast poprawiła się

Sytuacja finansowa co 3. mieszkańca małych i średnich miast poprawiła się
Fot. Pixabay.com
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Co trzeci ankietowany z małych i średnich miejscowości (do 100 tys. mieszkańców) zauważył poprawę swojej sytuacji finansowej w ostatnim czasie - są to głównie członkowie rodzin wielodzietnych, wynika z badania "Portret finansowy Polski lokalnej" przeprowadzonego dla Provident Polska.

#Provident: #finanse ponad 1/3 mieszkańców małych i średnich miast poprawiają się

„Ponad jedna trzecia mieszkańców małych i średnich miejscowości zadeklarowała, że w ciągu minionych dwóch lat ich sytuacja finansowa się poprawiła, przy czym w grupie beneficjentów programu 500+ jest to niemal 50%. Natomiast pamiętajmy, że w przekroju całej populacji grupa beneficjentów nie jest duża. Ponad 40% mieszkańców małych i średnich miejscowości twierdzi, że ich sytuacja w ciągu minionych dwóch lat nie uległa zmianie, zaś co czwarty zauważył pogorszenie. W tej ostatniej grupie dominują osoby samotnie wychowujące dziecko oraz osoby starsze i samotne” – powiedziała ekspert ds. badań rynkowych w Provident Polska Anna Karasińska, cytowana w komunikacie.

Mieszkańcy małych i średnich miast dość aktywni na rynku finansowym

Na szczegółowe pytanie o sposób gospodarowania dochodem ponad 20% respondentów odpowiedziało, że wystarcza im na wszystko i jeszcze oszczędzają na przyszłość. Podobna grupa przyznała, że również nie musi stosować żadnych wyrzeczeń, jednak nie oszczędza. Około 40% badanych, czyli najliczniejsza grupa, stwierdziło, że żyje oszczędnie i dzięki temu wystarcza im na wszystko. Dochody co dziesiątego mieszkańca miejscowości do 100 tys. osób wystarczają jedynie na podstawowe potrzeby. Natomiast mniej niż co dwudziesty ma problemy ze sfinansowaniem niezbędnych wydatków, podano także.

„Mieszkańcy małych i średnich miast w znakomitej większości dobrze radzą sobie z gospodarowaniem swoimi budżetami, bez względu na ich zasobność. Są też dość aktywni na rynku finansowym. 65% z nich opłaca dobrowolnie ubezpieczenie (tu duża część to rolnicy), 63% zadeklarowało posiadanie oszczędności, zaś 46% spłaca obecnie raty kredytu lub pożyczki, natomiast coraz rzadziej są one znaczącym obciążeniem dla ich budżetów. Większą popularnością cieszą się kredyty i pożyczki bankowe. Jednak spora grupa, bo 12% wszystkich respondentów, przyznała, że korzystała, bądź ktoś z ich gospodarstwa domowego korzystał, z usług firmy pożyczkowej” – dodała Karasińska.

Średnie dochody

Z badania przeprowadzonego na zlecenie Providenta wynika, że średnie dochody w miastach do 100 tys. mieszkańców przekraczają 1 700 zł netto na osobę w gospodarstwie domowym. Najwyższe są w woj. małopolskim i śląskim – ponad 2,2 tys. zł netto na osobę w gospodarstwie domowym. Średnie dochody powyżej 2 tys. zł na osobę zadeklarowali także mieszkańcy woj. zachodniopomorskiego, wielkopolskiego i lubuskiego. W Polsce centralnej i północnej jest to kwota przekraczająca 1 700 zł, zaś w województwach wschodnich wynosi średnio 1 475 zł, podsumowano.

Badanie zostało zrealizowane w dniach 20 grudnia 2017 – 2 stycznia 2018 metodą CATI na reprezentatywnej próbie n=862 Polaków w wieku 18+ mieszkających w miastach do 100 tys. mieszkańców. Badanie przeprowadziła firma Danae na zlecenie Provident Polska.

Źródło: ISBnews