System Standardów Kwalifikacyjnych ZBP: MŁODZI SPÓŁDZIELCY Z CERTFIKATEM BANKOWCA

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

W warszawskim Klubie Bankowca odbyła się 48. uroczystość wręczenia certyfikatów ZBP w ramach Systemu Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej.

Stopnie zawodowe uzyskało 305 osób, w tym: 172 – pracownika dyplomowanego i 133 – samodzielnego pracownika. Młodym adeptom bankowości, w większości z sektora banków spółdzielczych certyfikaty wręczali Krzysztof Pietraszkiewicz -prezes Związku Banków Polskich oraz Włodzimierz Grudziński – przewodniczący Komitetu ds. Standardów w ZBP. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele zarządów banków i szkół bankowych – uczestników systemu.

ZBP wprowadził nowy stopień zawodowy Pracownika Obsługi Klientów – opis przyznawania został opracowany według modelu kompetencyjnego (wiedza, umiejętności i postawy) przez Komitet ds. Standardów Kwalifikacyjnych w ZBP, którego członkami jest 27 banków i zrzeszeń oraz 15 szkół wyższych. Akredytowane przy ZBP szkoły bankowe są gotowe do prowadzenia szkoleń i egzaminów, także eksternistycznych. Aby uzyskać stopień POK, należy zdać egzamin i mieć minimum 6-miesięczny staż pracy.

 

Samodzielny Pracownik Bankowy = egzamin ABC Bankowości (lub ukończone studia wyższe czy podyplomowe na kierunkach finanse, bankowość, rachunkowość) + roczny staż pracy w banku;

Dyplomowany Pracownik Bankowy = egzamin po Studium Bankowości lub egzamin na Europejski Certyfikat Bankowca EFCB + 2-letni staż pracy w banku; Specjalista Bankowy m.in. z zakresu analizy kredytowej i fundamentalnej, operacji bankowych krajowych i zagranicznych oraz marketingu bankowego = egzamin na Specjalistę Bankowego i posiadanie stopnia Dyplomowanego Pracownika Bankowego.

Wł. Grudziń...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI