Sygnały: lipiec-sierpień 2013

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

nbs.2013.07-08.foto.30.a.250xCENA PIENIĄDZA

Banki głębiej sięgają do kieszeni klientów, i nie tylko poprzez zwiększanie prowizji. W części z nich "zwijane" są programy typu cash-back, i oferty, w których klient dostawał bonusy na zakupy. Analitycy rynku obawiają się, że zdrożeją konta i karty płatnicze, w górę mogą pójść ceny przelewów. Według szacunków Deloitte z powodu spadku stóp procentowych przychód banku liczony na statystyczny rachunek w 2013 r. wyniesie ok. 350 zł rocznie, rok wcześniej było to niemal 500 zł.

ZNIKAJĄCE LOKATY

W trzy miesiące Rada Polityki Pieniężnej pozbawiła banki 15 mld zł ulokowanych przez gospodarstwa domowe na depozytach terminowych, z tego połowę klienci mogli przenieść do funduszy inwestycyjnych – ustalił Open Finance. Na koniec maja br. gospodarstwa domowe trzymały 256,9 mld zł na lokatach. W ciągu miesiąca saldo depozytów terminowych skurczyło się o 5,13 mld zł (-1,96 proc.), od lutowego szczytu o 14,83 mld zł (-5,46 proc.).

Na rachunkach bieżących było 260,39 mld, tj. więcej o 3,24 mld zł (+1,26 proc.) niż w kwietniu. Przez trzy miesiące, gdy klienci zaczęli rezygnować z przedłużania kończących się lokat, na rachunki osobiste i konta oszczędnościowe trafi ło 15,37 mld zł (+6,27 proc.).

HIPOTEKA Z WKŁADEM

Od 2014 r. przy zakupach na kredyt klient musi z własnej kieszeni wyłożyć co najmniej 5 proc. ceny nieruchomości, od 2015 r. – 10 proc., a od 2016 r. – 15 proc. Komisja Nadzoru Finansowego mówi też stop kredytom walutowym. Kupując w 2014 r. mieszkanie warte 300 tys. zł, trzeba będzie dysponować 20-30 tys. zł w gotówce, a w 2017 r. kwotą rzędu 60-80 tys. zł – wynika z szacunków Home Broker. Co ważne, gdy banki zaczną wymagać 15- czy 20-proc. wkładu, a nabywca uzbiera tylko 10 proc. ceny mieszkania, brakujące środki może zastąpić ubezpieczeniem. Dane zebrane przez Home Broker pokazują, że obecnie 10 z 20 banków pozwala na zadłużanie się na 100 proc. i więcej wartości nieruchomości.

DORADCA W SIECI

Dostęp do internetu posiada 60 proc. gospodarstw domowych. Polscy internauci spędzają tygodniowo w sieci więcej czasu niż przed telewizorem – 14,5 godziny wobec 14. Bardzo intensywnie szukają informacji (pierwsze miejsce w Europie w rankingu liczby zapytań w wyszukiwarce na internautę) i aktywnie współtworzą i korzystają z tzw. darmowych treści (druga na świecie pozycja w Wikipedii pod względem liczby haseł na mieszkańca). Dokonując zakupów w sieci (3 proc. handlu detalicznego), Polacy oszczędzają 15 proc. w stosunku do tego, co wydaliby w sklepach tradycyjnych, nawet po uwzględnieniu kosztów przesyłki – podaje raport The Boston Consulting Group.

Niestety przedsiębiorcy rzadko sięgają po zaawansowane enarzędzia podnoszące produktywność ich fi rm (26. miejsce w rankingu Eurostatu). Nadal tylko 51 proc. polskich fi rm intensywnie wykorzystuje internet (70 proc. w UE).

BIEG PO M-3… Z PRZESZKODAMI

W nowym programie „Mieszkanie dla Młodych” preferowane jest budownictwo poza rogatkami wielkich aglomeracji. Limity cen kwalifi kujące do dopłat będą zróżnicowane dla konkretnych lokalizacji: jeden dla stolicy regionu, drugi dla powiatów oddalonych od centrum. Nowością są limity w gminach sąsiadujących ze stolicami – wyższe o 20 proc. od tych dla powiatów oddalonych. Home Broker uważa, że mechanizm ten może okazać się wadliwy.

Przykład? W Krakowie limit wynosiłby 4444 zł za mkw., a w podkrakowskich gminach 4634 zł za mkw. W Szczecinie obowiązywałby limit 3,8 tys. zł, a poza jego rogatkami aż 4338 zł za mkw. Może to cieszyć osoby, które chcą kupić sobie lokum w gminach, ale – zauważa Home Broker – deweloperzy budujący na obrzeżach miast (dążąc do minimalizacji kosztów, a tym samym cen) nie zakwalifi kują się do dopłat. Minusem jest też wyłączenie z dopłat nieruchomości na rynku wtórnym oraz zakupu i budowy domu jednorodzinnego. Dlatego w trzech na cztery powiaty nie będzie można skorzystać z dotacji budżetowych.

POŻYCZKA (I ZŁUDZENIA) OD RĘKI

Federacja Konsumentów odbiera coraz liczniejsze skargi osób, które podpisały umowę pożyczki z firmami parakredytowymi, wpłaciły opłatę przygotowawczą, a nie uzyskały żadnych pieniędzy. Najbardziej niebezpieczne jest zamieszczanie w umowach, w katalogu otwartym, proponowanych do wskazania zabezpieczeń. Wymagania są przy tym dość wysokie, na przykład hipoteka albo poręczenie trzech osób, przewłaszczenie na zabezpieczenia, weksel in blanco. Na ogół proponowane przez klienta formy zabezpieczenia nie są przez pożyczkodawcę akceptowane. Wówczas żąda on ustanowienia innych zabezpieczeń z katalogu. Jeżeli nie mamy takiej możliwości, bo nie jesteśmy właścicielami na przykład nieruchomości, na której moglibyśmy ustanowić hipotekę, to zgodnie z zapisami w umowie, ulega ona rozwiązaniu. Tracimy więc opłatę przygotowawczą, nie otrzymując pożyczki.

KASY JAK BANKI

Prezydent RP zwrócił się do Trybunału Konstytucyjnego o ocenę niektórych regulacji prawnych w ustawie o SKOK. Nowe przepisy umożliwiają przejęcie zagrożonych kas m.in. przez banki, i to poza kontrolą sądu. Decyzje KNF będą miały rygor natychmiastowej wykonalności, a kasy spółdzielcze są zobligowane do zatwierdzania w UKNF wzorców umów z Kasą Krajową SKOK. Ponadto nadzór zyskał prawo zobligowania ich do zmiany lub rozwiązania umów outsourcingu.

JEDEN KREDYT, TRZY PROMOCJE

W maju br. kwota kredytów konsumpcyjnych wzrosła o ponad 1,2 mld zł, tj. najwięcej od 2009 r. W marcu br. zadłużenie gospodarstw domowych wzrosło o ponad 400 mln zł, w kwietniu o 700 mln zł, a w maju o 1,263 mld zł. W ruch poszły już nie tylko reklamy, ale i liczne oferty oraz promocje. Banki kuszą coraz bardziej, a Polacy dają się uwodzić – ocenia Open Finance.

W Banku Pocztowym trwały jednocześnie trzy promocje na pożyczki gotówkowe: jedna dla seniorów, inna dla pracowników wybranych zakładów pracy i jeszcze inna na lato. W BZ WBK klient, który weźmie kredyt konsolidacyjny otrzyma na założone konto zwrot równowartości pierwszej raty.

KONTO Z WISIENKAMI

Firma, która otworzy konto w Idea Banku otrzyma 1000 zł dotacji, za co opłaci usługi księgowe, faktoring oraz prowizję kredytu. W praktyce oznacza to, że przedsiębiorca uzyska za darmo limit faktoringowy na kwotę 10 000 zł, na trzy miesiące lub przez pół roku skorzysta z darmowej obsługi księgowej w wersji podstawowej. Po wyczerpaniu się limitu 1000 zł może zrezygnować z tych usług.

SKOK: CRASH TESTY

Swoje pieniądze powierzyło SKOK-om 2,6 mln Polaków. W całym systemie jest już 16,9 mld zł, z tego 15,7 mld zł to oszczędności klientów kas – podaje ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI