Subwencja ekologiczna – jaki algorytm?

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

polana.250xW Polsce jest wiele obszarów, których rozwój gospodarczy jest utrudniony ze względu na obecność dużych obszarów chronionych. Związek Gmin Wiejskich opracował koncepcję obywatelskiego projektu w tej sprawie. Prace nad nim mają zakończyć się w czerwcu.

Jeśli projekt zostanie w tym terminie przygotowany dalszym krokiem będzie uruchomienie kampanii w mediach oraz zbieranie podpisów poparcia w celu złożenia projektu w Sejmie.

Według autorów projektu subwencję ekologiczną powinny otrzymywać gminy, które mają na swoim terenie parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu.

Wymienione powyżej tereny, które stanowią 32 proc. powierzchni Polski, posiada 1,3 tys. gmin. Właśnie im przysługiwałaby subwencja, która przyznawana byłaby bezwarunkowo. Gminy mogłyby ją wydawać na dowolny cel.

Propozycja naliczania subwencji wiąże się z wielkością obszaru ekologicznego, posiadanego przez gminy. Stawka bazowa na jeden hektar powierzchni chronionej będzie ustalana stała na każdy rok. Kwota miałaby być korygowana o współczynnik zależny od formy ochrony danego obszaru. Kwota miałaby być także rokrocznie waloryzowana w zależności od PKB oraz inflacji.

Źródło: www.portalsamorzadowy.pl