Styczniowa oferta oszczędnościowych obligacji skarbowych

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

Oprocentowanie obligacji oszczędnościowych utrzymane zostało na poziomie z grudnia. 

Warunki emisji obligacji Skarbu Państwa w styczniu br.

Oprocentowanie 2-letnich papierów skarbowych wynosi 2,00% w skali roku. Pozostałe obligacje w pierwszym okresie odsetkowym oprocentowane są odpowiednio: 2,10% dla 3-latek, 2,30% dla 4-latek oraz 2,50% dla 10-latek. W przypadku papierów o oprocentowaniu zmiennym także mnożnik i marże zostały utrzymane na tym samym poziomie. 

Dla papierów 3-letnich oprocentowanie wyliczane jest raz na 6 miesięcy w oparciu o wartość sześciomiesięcznej stopy procentowej, po której banki pożyczają sobie pieniądze. W przypadku obligacji 4-letnich oprocentowanie ulega zmianie co roku i jest wyliczane na podstawie sumy wskaźnika inflacji z ostatnich 12 miesięcy oraz marży – utrzymanej na poziomie 1,25%. Ten sam mechanizm, co dla 4-letnich, obowiązuje w przypadku obligacji 10-letnich. Dla papierów skarbowych o najdłuższym horyzoncie czasowym wyższa jest jednak wysokość marży, która wynosi 1,50%. 

Po bieżących wynikach sprzedaży widzimy, że zainteresowanie obligacjami w grudniu nie maleje i po raz kolejny w tym roku miesięczna sprzedaż przekroczy 200 mln zł. Oprocentowanie obligacji oszczędnościowych nie ulegnie zmianie w styczniu i w dalszym ciągu będzie wyższe od zyskowności podobnych obligacji dostępnych dla inwestorów hurtowych – komentuje Piotr Marczak, Dyrektor Departamentu Długu Publicznego w Ministerstwie Finansów.

 

 

Od 28 grudnia br. można nabywać nową emisję obligacji skarbowych w drodze zamiany. Od 1 stycznia do 31 stycznia prowadzona jest sprzedaż nowych emisji skarbowych papierów dłużnych na następujących warunkach:

Jak można nabyć obligacje skarbowe?

Obligacje Skarbu Państwa można kupić przez telefon: dzwoniąc pod numer 801 310 210, w godzinach od 8 do 20, bądź +48 81 535 66 55 dla połączeń z telefonów komórkowych i z zagranicy, oraz przez Internet w serwisie: www.zakup.obligacjeskarbowe.pl lub poprzez konto Inteligo. Zakupu można także dokonać w oddziałach PKO Banku Polskiego oraz Punktach Obsługi Klientów Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego. Instytucją uprawnioną do dystrybucji obligacji skarbowych, czyli agentem sprzedaży, jest PKO Bank Polski. 

Źródło:
Ministerstwo Finansów
PKO Bank Polski