Styczeń ’22 był czwartym miesiącem tendencji spadkowej Barometru Nastrojów Konsumenckich GfK

Styczeń ’22 był  czwartym miesiącem tendencji spadkowej Barometru Nastrojów Konsumenckich GfK
Fot. stock.aobe.com/Wayhome Studio
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Barometr Nastrojów Konsumenckich GfK ‒ syntetyczny wskaźnik ilustrujący aktualne nastroje Polaków w zakresie postaw konsumenckich ‒ spadł w styczniu o 2,8 pkt proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca i wyniósł -13,3 pkt, podał Instytut Badania Opinii i Rynku GfK.

Tym samym jest to już czwarty kolejny miesiąc, w którym utrzymuje się tendencja spadkowa.

Na początku bieżącego roku znaczącemu pogorszeniu uległa m.in. ocena przyszłej sytuacji finansowej gospodarstw domowych (spadek o 6 pkt proc.) oraz prognoza sytuacji gospodarczej kraju (-8,2 pkt proc.), podano.

Wszystkie grupy wiekowe z ujemnymi nastrojami

W styczniu ‒ po raz pierwszy od wielu miesięcy ‒ ujemne nastroje konsumenckie odnotowano we wszystkich kategoriach wiekowych. Najniższy wskaźnik (-21,9) utrzymuje się w grupie osób w przedziale 50 ‒ 59 lat. Najwyższy wynik dotyczy z kolei najmłodszej grupy (15 ‒ 22 lata) i wynosi on -0,5.

Znaczącemu pogorszeniu uległa m.in. ocena przyszłej sytuacji finansowej gospodarstw domowych (spadek o 6 pkt proc.) oraz prognoza sytuacji gospodarczej kraju (-8,2 pkt proc.)

W przypadku podziału na płeć, wyraźnie gorsze nastroje konsumenckie można zaobserwować wśród kobiet (-15), co jest wynikiem o ponad 3 pkt proc. niższym niż w przypadku mężczyzn.

Dysproporcje zauważalne są również na różnych poziomach wykształcenia. Zdecydowanie najsłabsze nastroje konsumenckie dotyczą grupy osób z wykształceniem wyższym (-18,5). Na drugim biegunie znajdują się osoby z wykształceniem podstawowym (-7,9) i średnim (-11,3), wskazano również.

Czytaj także: Najwyższa od lat inflacja może osłabić popyt konsumpcyjny

Rosnące ceny niepokoją coraz bardziej

„Ostatnie miesiące upłynęły pod znakiem rosnących cen i sprawiły, że w styczniu nastroje konsumenckie znów spadły. Nabywcy wzmocnili przekaz, co do negatywnego nastawienia wobec swojej przyszłej kondycji finansowej oraz wyrazili dalsze obawy w kwestii przyszłej sytuacji gospodarczej kraju.

Luty to miesiąc, w którym w życie wchodzą zapisy tarczy antyinflacyjnej, a zatem spodziewane obniżenie cen istotnych dla każdego gospodarstwa domowego składników: żywności, energii, paliwa. Oczekując krótkookresowej poprawy nastrojów, kluczowe jest, aby w kolejnych miesiącach skutecznie zadbać o zniwelowanie problemu u źródła.

Nabywcy wzmocnili przekaz, co do negatywnego nastawienia wobec swojej przyszłej kondycji finansowe

W innym przypadku, zaraz po zdjęciu tarczy antyinflacyjnej, czekają nas poważne problemy i powszechne niezadowolenie” ‒ powiedział dyrektor komercyjny Panelu Gospodarstw Domowych GfK Polonia Szymon Mordasiewicz, cytowany w komunikacie.

Czytaj także: Czy państwo tworzy raj dla nieuczciwych dłużników?

Barometr Nastrojów Konsumenckich GfK

W styczniu br. kluczowe składowe Barometru Nastrojów Konsumenckich kształtowały się następująco:

– nastąpiło nieznaczne pogorszenie ocen bieżącej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego ‒ składowa spadła o 0,8 pkt proc., z poziomu -10,6 do -11,4;

– nastąpił gwałtowny spadek ocen przyszłej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego ‒ składowa spadła o 6 pkt proc., z poziomu -12,5 do -18,5;

– nastąpił duży spadek ocen przyszłej sytuacji gospodarczej kraju ‒ składowa spadła o 8,2 pkt proc., z poziomu -35,8 do -44;

– nastąpił wzrost w zakresie skłonności do zakupów – składowa wzrosła o 3,6 pkt proc., z poziomu 17,1 do 20,7.


Badanie zrealizowano w dniach 6-12 stycznia 2022 r. w ramach wielotematycznego badania omnibusowego e-Bus metodą CAWI (wspomaganych komputerowo wywiadów z respondentami z wykorzystaniem ankiety umieszczonej w internecie) na kwotowej, reprezentatywnej przedmiotowo, ogólnopolskiej próbie n=1000 osób. Struktura respondentów została dobrana z zachowaniem rozkładu wybranych parametrów społeczno-demograficznych odzwierciedlającego rozkład tych cech w populacji generalnej.

Barometr może przyjmować wartości od -100 do +100 i jest to saldo pomiędzy opiniami pozytywnymi a negatywnymi. Dodatnia wartość barometru wskazuje na to, iż w danej fali badania liczba konsumentów nastawionych optymistycznie przeważa nad liczbą konsumentów nastawionymi pesymistycznie. Wartość ujemna barometru oznacza odwrócenie tej proporcji.

Źródło: ISBnews