Strefa VIP. Warto wiedzieć: Co zawdzięczamy Władysławowi Grabskiemu?

Strefa VIP. Warto wiedzieć: Co zawdzięczamy Władysławowi Grabskiemu?
Banknot jednozłotowy Banku Polskiego. Źródło: zbiory autora
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Kiedy jesienią 1939 r. po przegranej wojnie obronnej rzesze polskich oficerów trafiały do Francji, wielu z nich dziwiło się nieco, że polska złotówka była bardzo chętnie przyjmowana w tamtejszych lokalach. Czy rzeczywiście ówczesna nasza waluta liczyła się w świecie, a jeżeli tak, to dzięki komu w dużym stopniu było to możliwe?
Zdjęcie z pocztówki wydanej przez Muzeum Niepodległości w Warszawie. Źródło: zbiory autora

Pisząc o dokonaniach jej powtórnego wskrzesiciela (złotówka pojawiła się w Polsce już w czasach I Rzeczypospolitej), Władysława Grabskiego, nie sposób nie wspomnieć o tradycjach, jakie wyniósł z rodzinnego domu, bo to one w znacznym stopniu go ukształtowały.

Urodził się w Borowie koło Łowicza w roku 1874. Do wielkiej misji, jaka była mu dana, przygotowywał się już od dziecka. Ojciec zaszczepił w nim zamiłowanie do wiedzy oraz do pracy, którą każdy powinien wykonywać na rzecz dobra ogółu: „Myśl o tym, by tak urobić swój umysł i charakter, by być dla tej większej całości narodu polskiego najbardziej pożyteczną jednostką„. Jego przodkowie pod własną chorągwią walczyli pod Grunwaldem. Z Kujaw przenieśli się na ziemię łowicką do Borowa. Dziadek Feliks Grabski już w 1859 r. przeprowadził uwłaszczenie chłopów we własnym majątku. Władysław Grabski po zagranicznych studiach i śmierci ojca zajął się rodzinnym majątkiem. Wprowadził w nim wiele nowości: sprowadził nowe rasy bydła, zmeliorował łąki, założył stawy hodowlane, utworzył szkołę dla dzieci chłopskich, która funkcjonowała wbrew zakazowi ówczesnych carskich władz. Finansował ją z rodzinnych zasobów. Na ziemi łowickiej tworzył chłopskie kółka rolnicze, kasy spółdzielcze i spółdzielnie mleczarskie. Wspomagał też ludzi kultury i sztuki, do których należał też m.in. Władysław ­Reymont. Kilkakrotnie był aresztowany, w 1905 r. przez Rosjan za agitację wśród chłopów, a przed końcem I wojny światowej przez Niemców za krytykę ich okupacyjnej polityki.

Kariera polityczna

Grabski rozpoczął ją jako poseł w rosyjskiej Dumie. Wszedł w skład delegacji polskiej na konferencję pokojową w Paryżu, która obradowała od 18 ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na bank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Źródło: Miesięcznik Finansowy BANK