Strefa VIP: Edukacja finansowa – racjonalne spojrzenie z Węgier

Strefa VIP: Edukacja finansowa – racjonalne spojrzenie z Węgier
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Wszystkim zainteresowanym kwestiami edukacji finansowej polecam lekturę książki „Financial Literacy. Panacea or placebo. A Central European Perspective”. Wydano ją w grudniu 2016 r. Autorzy – Levente Kovács & Elemér Terták – to wybitni węgierscy ekonomiści i bankowcy. Wypada im pogratulować wyboru tematu i doskonałego przedstawienia wyzwań związanych z całokształtem działań na rzecz zwiększenia poziomu edukacji finansowej społeczeństwa.

Książka w sposób uporządkowany przedstawia, czym jest edukacja finansowa i to jak kryzysy finansowe wpływają na rozwój wiedzy finansowej szerokiego ogółu ludności. Autorzy zajmują się także kwestiami związanymi z reputacją sektora bankowego i jego rolą w gospodarce. Przedstawiają badania nad poziomem wiedzy finansowej społeczeństwa węgierskiego, podkreślają znaczenie programu edukacyjnego adresowanego do młodzieży, znanego jako European Money Week, piszą też o znaczeniu wiedzy o finansach w dorosłym życiu. Na zakończenie omawiają wyzwania związane powszechnym zastosowaniem technologii cyfrowych w bankowości.

Autorzy słusznie zauważają, że porównywanie poziomu edukacji finansowej na szczeblu międzynarodowym jest zadaniem niezwykle trudnym. Choćby dlatego, że wyzwania finansowe, przed którymi stają obywatele, wynikają z poziomu rozwoju gospodarczego poszczególnych krajów, tradycji przyjętych w systemach pośrednictwa finansowego oraz ciągłej ewolucji wiedzy dotyczącej finansów.

Stąd tak wielka waga tej publikacji – jest to pierwsza dogłębna analiza problematyki Financial Literacy, napisana z punktu widzenia mieszkańca kraju Europy Środkowej, i to bezpośrednio po kryzysie finansowym. Szczególnie interesująca winna być dla nas Polaków, a to z uwagi na podobieństwo poziomu rozwoju sektora bankowo-finansowego i problemów, jakie napotykają konsumenci jego usług w obu krajach.

Interesujące spostrzeżenia

Autorzy, analizując wpływ globalnego kryzysu finansowego na poziom wiedzy finansowej społeczeństw, czynią kilka szczególnie interesujących spostrzeżeń.

Po pierwsze: kryzys spowodował bardzo duży wzrost ostrożności wśród konsumentów i silną niechęć do zaciągania jakichkolwiek długoterminowych zobowiązań – i to niezależnie od ich poziomu wiedzy finansowej. Częściowo wynika to z niemożności przetestowania większości usług przed zawarciem umowy. Jedną z przyczyn braku zaufania do sektora bankowego może być niezdolność części dostawców usług finansowych do prawidłowego wyartykułowania rzeczywistej ich wartości, co może budzić podejrzenia potencjalnych klientów, że głównym priorytetem pozostaje dla nich zagarnięcie natychmiastowych profitów, a nie stworzenie sytuacji typu win-win. To wielkie wyzwanie dla banków.

Po drugie: opinia publiczna uznaje kwestie finansowe za skomplikowane. To słuszne spostrzeżenie, bo najczęściej są one skomplikowane, co więcej – w wielu wypadkach skomplikowane z rozmysłem. Autorzy wskazują na potrzebę uczciwej i umiarkowanie złożonej oferty produktowej – podkreślają, i słusznie, ze szkolenie laików-konsumentów w sztuce odcyfrowywania nieprzejrzystych i skomplikowanych opisów i ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI