Strefa VIP: Biblioteka Bankowca

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

bank.2016.06.foto.170.c.267xGarri Kasparow

Nadchodzi zima. Dlaczego trzeba powstrzymać Władimira Putina i wrogów wolnego świata.

Wydawnictwo Insignis,
Kraków 2016.
ISBN 978-83-65315-23-6,
str. 387.

Putin demiurg nowej wojny?

Garri Kasparow to nie tylko legenda światowych szachów. Dziś to przede wszystkim konsekwentny bojownik o demokratyzację Federacji Rosyjskiej. Dla nas Polaków jest przykładem, że wielu Rosjan godnych pamięci XIX-wiecznych dekabrystów, wciąż gorąco chce przywrócenia przez Moskwę zasad liberalnej demokracji. Książka Kasparowa to także okrutna dla Zachodu wiwisekcja jego cynizmu, naiwności i wiary, że po upadku żelaznej kurtyny Rosja na lata pogodzi się ze swoją przegraną w zimnej wojnie i potulnie zaakceptuje warunki pax americana.

Szachowy arcymistrz z godną podziwu precyzją pokazuje, jak Putin krok po kroku modeluje społeczne oczekiwania swoich obywateli tylko po to, aby grupa kilku osób z jego otoczenia mogła bez kontroli grabić wszelkie bogactwa tego gigantycznego kraju. Nowy car wykorzystuje do tego lęki i kompleksy Rosjan, co gorsza, narzucając w globalnej rozgrywce z Zachodem własne reguły i zasady tego pojedynku. Kasparow nie kryje, że jego zdaniem tylko stanowcza postawa NATO i UE doprowadzi z czasem do bankructwa awanturniczą politykę Putina. Alternatywą jest przejście z wojny hybrydowej Moskwy z Polską, Niemcami, Estonią, Łotwą i Litwą w pełny konflikt militarny, który jest coraz bardziej realnym zagrożeniem. (SBW)

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

 • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
 • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
 • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
 • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

 • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
 • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

 • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Strefa VIP: Biblioteka Bankowca

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

Gospodarcze wyzwania w pigułce To nie jest podsumowanie ośmiu lat rządów poprzedniej ekipy, choć określony w tytule przedział czasowy jest tożsamy z okresem sprawowania przez nią władzy. To nie jest również propozycja rozwiązania problemów ekonomicznych Polski, choć wiele sugestii autora powinno znaleźć się w programie gospodarczym dowolnego polskiego rządu.

I właśnie dlatego „Między zieloną wyspą a dryfującą krą. Gospodarka Polski w latach 2007-2015” prof. dr. hab. Dariusza Filara to pozycja, którą z czystym sumieniem polecić można zarówno zwolennikom wizji Polski w rozkwicie, jak również Polski w ruinie. W 14 napisanych przystępnym językiem esejach Dariusz Filar koncentruje się na kluczowych wyzwaniach dla gospodarki naszego kraju. Ich dobór w pierwszej chwili budzić może kontrowersje – osobnych rozdziaiłów doczekały się system SKOK czy wspieranie inwestycji rozwojowych, podczas gdy krytykowane powszechnie niestabilne prawo podatkowe wspomniano jedynie przy okazji innych wyzwań.

Dariusz Filar

Między zieloną wyspą a dryfującą krą.
Gospodarka Polski w latach 2007-2015
Wydawnictwo Arche, Gdańsk 2015.
ISBN 978-83-88445-54-5, s. 224.

Wystarczy jednak zieloną wyspę… przeczytać od deski do deski, by zrozumieć przyświecającą autorowi koncepcję. Filar, jak przystało na eksperta instytucji finansowych oraz byłego członka Rady Polityki Pieniężnej, stara się dotrzeć do praprzyczyn opisywanych zjawisk. Odnośnie wspomnianych podatków, źródło problemu postrzega w niewystarczającym poziomie kapitału społecznego i – jak się dobrze zastanowić – po prostu ma rację! Ale Filar idzie krok dalej. „Gdy poziom kapitału społecznego jest niski, przedsiębiorcy obawiają się nieuczciwych zagrań ze strony partnerów w biznesie, a jednocześnie odczuwają lęk przed opresją ze strony machiny urzędniczej (…) W takich warunkach powstanie firm wielkich zdolnych do konkurowania na rynku globalnym jest bardzo utrudniona” – te słowa nie wymagają chyba komentarza. Niski poziom kapitału społecznego postrzega autor również jako jedną z przyczyn niższych zarobków aniżeli w krajach starej Unii. Sporo miejsca prof. Dariusz Filar przeznaczył dla polskiego sektora finansowego. Rozdział poświęcony kredytom frankowym dla czytelników „Miesięcznika Finansowego BANK” będzie zapewne powtórką przed egzaminem, jednak przeciętny Kowalski znajdzie w nim uporządkowaną, kompleksową diagnozę problemu. Oddzielny rozdział poświęcony został modnemu w ostatnim czasie hasłu „repolonizacji banków”. Opinie wyrażone w tym rozdziale nabierają szczególnej wymowy w ustach jednego z nielicznych Polaków, który – w przeciwieństwie do głoszących szumne hasła polityków – osobiście brał udział w faktycznej repolonizacji instytucji finansowej.

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

 • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
 • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
 • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
 • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

 • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
 • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

 • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Strefa VIP: Biblioteka Bankowca

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

Czy UE podąży drogą rynków kapitałowych z USA?

Problematyka europejskiej unii rynków kapitałowych jest aktualna i bardzo ważna dla dalszej integracji europejskiej oraz kreowania podstaw dla wzrostu gospodarczego poprzez ułatwienie dostępu do źródeł finansowania podmiotom z sektora mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw za pośrednictwem rynku kapitałowego. Unia rynków kapitałowych, która obejmie wszystkie państwa Unii Europejskiej jest kolejną, po obecnie wdrażanej w państwach strefy euro unii bankowej, inicjatywą integracyjną w obszarze finansowym.

Obecny stan wiedzy o jej docelowym kształcie, ze względu na dość wstępny etap prac nad tym projektem, rodzi jednak wiele pytań i wątpliwości. Recenzowana książka jest pozycją unikatową na polskim rynku wydawniczym. Jej autorzy nie tylko bowiem zebrali w całość wszystkie rozproszone elementy idei europejskiej unii rynków kapitałowych, ale także przeanalizowali jej kluczowe filary pod kątem szans i wyzwań dla polskiego rynku finansowego.

Alfred Janc, Paweł Mikołajczak, Krzysztof Waliszewski, Wprowadzenie: Małgorzata Zaleska CeDeWu

Europejska unia rynków kapitałowych. Perspektywa finansowania przedsiębiorstw w Polsce

Warszawa 2015, ISBN 978-83-7556-759-5, str. 176.

Książka została napisana przystępnym, zrozumiałym językiem, a wszystkie skomplikowane pojęcia są w niej właściwie wyjaśnione. Pozycją tą zainteresują się specjaliści w zakresie rynku kapitałowego, przedstawiciele instytucji finansowych, środowisko akademickie, jak też wszystkie te podmioty, na które unia rynków kapitałowych będzie wywierała wpływ. Bez wątpienia książka ta wpisując się w nurt publikacji dotyczący przemian instytucjonalnych w Europie stanie się także przyczynkiem do dalszych badań w tym zakresie oraz ważnym głosem w dyskusji nad polskim stanowiskiem w ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

 • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
 • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
 • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
 • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

 • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
 • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

 • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Strefa VIP: Biblioteka bankowca

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

bank.2015.10.foto.090.a.150xOmetkowany świat

Naomi Klein - kontrowersyjna liderka amerykańskiej lewicy napisała kolejną książkę pt. No Logo, która może być interesującym punktem wyjścia do rozważań o kondycji współczesnego świata.

Konsekwentnie od pierwszej do ostatniej strony przekonuje, że pogoń za brandami, będącymi wyznacznikami statusu i ambicji ludzi, jest nową, dość wyrafinowaną formą intelektualnego niewolnictwa, które prowadzi do obecnej miałkości kultury, obyczajów, zasad moralnych etc. Klein nie kryje swojej ironii wobec korporacyjnych szczurów, którym oprócz wiecznie niezaspokojonej pogoni za dobrami materialnymi, wyznaczono rolę obrońców brandów jako podstawy globalnego systemu kodów kulturowych.

Warto książkę nie tylko przeczytać, ale i zastanowić się, ile zatraciliśmy osobistego indywidualizmu w dążeniu do zmaterializowanego szczęścia. Co gorsza No Logo jest odbiciem upadku Zachodu, tego jak na nas patrzą miliony uchodźców szturmujących Europę w pogoni za dobrobytem. W opinii muzułmanów zmaterializowany i zlaicyzowany Zachód pozbawiony podstaw etycznych nie zasługuje na szacunek i będzie skolonizowany. I z tego punktu widzenia warto poznać No Logo – jako przestrogę dla naszej cywilizacji. (SBW)

Naomi Klein

No Logo

Wydawnictwo Muza S.A.,
Warszawa 2014,
ISBN 978- 83-7758-317-3,
...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

 • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
 • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
 • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
 • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

 • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
 • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

 • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Strefa VIP: Biblioteka bankowca

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

bank.2015.09.foto.089.a.267xVademecum obligacji

Polski rynek książek prawniczych obfituje w publikacje, na ogół odnoszą się do przepisów, które przed laty uchwalono. )

Wyroki sądów dają podstawę do wykładni, interpretacji i z czasem są zawarte w odrębnych opracowaniach. Dlatego warto polecić książkę Ustawa o obligacjach. Komentarz praktyków, którą napisali czterej autorzy: Joanna Krzyżykowska, Alicja Piskorz, Bartłomiej Stępień, Przemysław Szpytka, a wydało w tym roku renomowane PWN. Opracowanie zostało podzielone na 9 odrębnych części, odnoszących się do przepisów ogólnych, rodzaju obligacji, ich zabezpieczenia, emisji, zgromadzenia obligatariuszy, wykupu umorzenia i odtworzenia obligacji, zbioru przepisów (zmieniających się) oraz roli banku jako reprezentanta.

Książka robi znakomite wrażenie, jest prawdziwym kompendium wiedzy w formie skondensowanej, wręcz „skompresowanej”, jakby to ujęli eksperci IT. Na każdej ze stron oprócz odniesień do konkretnych przepisów są zamieszczone przypisy odnoszące się do źródłowych naukowych publikacji. Trudno znaleźć na naszym rynku równie aktualne opracowanie interpretujące ustawę o obligacjach. Gorąco je polecam. (SBW)

Joanna Krzyżykowska, Alicja Piskorz, Bartłomiej Stępień, Przemysław Szpytka

Ustawa o obligacjach. Komentarz praktyków

PWN, Warszawa 2015,

ISBN 978-83-01-18275-2,

str. 295

Dolar powinien wrócić do parytetu w złocie?

Do ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

 • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
 • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
 • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
 • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

 • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
 • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

 • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Strefa VIP: Biblioteka bankowca

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

bank.2015.07-08.foto.130.a.267xKsiążka "Zasada proporcjonalności. Przełom w ocenie regulacji", autorstwa Stanisława Kasiewicza, Lech Kurklińskiego oraz Włodzimierza Szpringera, zawiera propozycję niestereotypowego spojrzenia na tworzenie i stosowanie regulacji odnoszących się do działalności pośredników finansowych, szczególnie tych depozytowo-kredytowych - a więc banków, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych oraz parabanków.

Zawarte w niej zalecenia można również odnieść do działalności sektora bankowości cienia (tzw. shadow banking). Autorzy sugerują uwzględnianie zasady proporcjonalności w całym cyklu życia regulacji, a więc od etapu pojawienia się pomysłu na jej wdrożenie, aż po ewentualne zakończenie jej stosowania – a to ze względu na to, że tworzone przez nią ramy działalności uległy dezaktualizacji. Głównym zamysłem tej książki jest więc promowanie holistycznego podejścia do regulacji sektora finansowego. Istota tego podejścia sprowadza się do tego, aby podmiotów regulowanych nie obciążać nadmiernie kosztami regulacyjnymi w stosunku do planowanych (oczekiwanych) przez regulatora korzyści.

Pierwsza część książki obejmuje trzy rozdziały, a ich element wspólny stanowi temat przewodni, którym jest zasada proporcjonalności ujmowana z dwóch perspektyw. Po pierwsze – z perspektywy teorii prawa (i norm) i ekonomii dobrobytu, z uwzględnieniem instytucjonalnych przesłanek prawidłowego stosowania tej zasady. Po drugie – z uwzględnieniem praktycznych doświadczeń krajów

europejskich, w tym Polski, w stosowaniu zasady proporcjonalności. Analiza tych doświadczeń przeprowadzona została z uwzględnieniem szerokiego zbioru regulacji – od typowych dla pośredników depozytowo- kredytowych (jak np. standardy adekwatności kapitałowej, czy też IPS w odniesieniu do banków ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

 • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
 • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
 • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
 • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

 • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
 • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

 • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Strefa Vip: Biblioteka Bankowca Przestępczość oparta na wiedzy

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

bank.2015.06.foto.170.a.400xKsiążka dr. Wojciecha Kurowskiego jest wyjątkowa. Otwiera nowy rozdział współczesnej kryminologii i kryminalistyki, stanowiąc jednocześnie niezwykłe studium przedsiębiorczości sieciowej.

Zawdzięczamy to przede wszystkim interdyscyplinarnej wiedzy autora oraz jego odwadze. Nie bójmy się użyć tego słowa! Nie sądzę, aby autorowi tej pionierskiej pracy groziło jakieś niebezpieczeństwo ze strony świata przestępczego. Jednak trzeba odwagi, aby w świecie wszechobecnej komercji podjąć zupełnie nowy temat badawczy przez nikogo nawet nie nadgryziony. To także rezultat równoległych studiów prawniczych, ekonomicznych i informatycznych, które pozwalają Wojciechowi Kurowskiemu swobodnie poruszać się w takich dziedzinach, jak przestępczość zorganizowana, przedsiębiorczość, metody przejmowania wartości, modele przedsiębiorczości sieciowej itp. Książka ta była pisana przede wszystkim z myślą o ekonomistach. Dlatego też przedstawia zjawiska we współczesnej przestępczości z punktu widzenia ekonomii i globalizacji. W swoich naukowych dociekaniach autor koncentruje się na mechanizmach tworzenia wartości na przykładzie grup przestępczych. Jednak ze względu na dużą uniwersalność tych mechanizmów, praca ta stanowić będzie nie tylko pasjonującą lekturę dla specjalistów z dziedziny kryminologii i kryminalistyki, ale także dla wszystkich zainteresowanych modelami biznesowymi współczesnej gospodarki. Dodatkowym atutem jest niezwykła erudycja autora i błyskotliwy język. Książka zawiera wiele dowcipnych i plastycznych przykładów oraz odniesień do współczesnej gospodarki oraz osiągnięć nauki.

Nowe pojęcie – CaaS, czyli przestępstwo jako usługa

Badając zorganizowaną działalność przestępczą od strony ekonomii, autor dochodzi do prostych, ale często zaskakujących konkluzji. Okazuje się, że to, co w oficjalnej i legalnej gospodarce stanowi barierę ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

 • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
 • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
 • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
 • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

 • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
 • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

 • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Strefa VIP: Biblioteka bankowca

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

Jakość - to znak towarowy?

Słynnego przedsiębiorcę Andrzeja Jacka Bliklego wszyscy kojarzą z rodzinną firmą cukierniczą o tradycji sięgającej XIX w. Zdecydowanie mniej znany jest ze sposobów dostosowania przedsiębiorstwa do zasad nowoczesnego zarządzania. A teraz dzieli się doświadczeniami z wprowadzania zarządzania jakością (według modelu TQM) w latach 1990-2010. Pokazuje, jak skutecznie motywować pracowników, aby jakość stała się czymś równie rozpoznawalnym, co słynne logo. Jego książka Doktryna jakości.

Rzecz o skutecznym zarządzaniu zawiera wiele przykładów wprowadzania w życie czternastu zasad Wiliama Edwardsa Deminga – ojca strategii jakości w zarządzaniu. Blikle tłumaczy, jak w realiach XXI w. należy rozumieć takie pojęcia, jak: jakość, wartość, zasada racjonalności, zasada wpływu etc. Słynny przedsiębiorca tłumaczy, czym jest sztuka zarządzania pracownikami w rozdziałach: Twarda kultura zarządzania, Przeglądy kadrowe, Nie oczekuj perfekcji – oczekuj postępu. Książka przedsiębiorcy, ale i profesora matematyki w PAN-ie, jest życiową opowieścią o transformacji mentalności polskich pracowników, uczeniu ich odpowiedzialności za firmę, współdecydowaniu o jej przyszłości. Warto poznać doświadczenia Andrzeja Jacka Bliklego, choćby tylko dlatego, by znaleźć sposób przełożenia statystycznie coraz dłuższego czasu spędzanego w pracy przez polskiego pracownika na wzrost jego wydajności, wciąż niższej o 30-40 proc. od pracownika w krajach starej Unii. Bez odpowiedzi na to pytanie nie wyjdziemy z pułapki średnich dochodów i na zawsze pozostaniemy narodem na dorobku. (SBW)

Andrzej Jacek Blikle

Doktryna Jakości.
Rzecz o skutecznym zarządzaniu

Wydawnictwo Helion.
Warszawa 2014.
ISBN 978-83-246- 3556-6,
str. 539

Polacy a czasy kryzysu

Polscy politycy mają poważne problemy ze zrozumieniem ekonomicznej mentalności własnego społeczeństwa. Dotyczy to szczególnie neoliberalnych elit z PO, które niewiele robią, aby zaczę...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

 • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
 • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
 • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
 • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

 • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
 • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

 • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Strefa Vip: Biblioteka Bankowca

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

bank.2015.04.foto.117.c.267x"El Dorado" AD 2015?

Od stuleci ludzkość darzy wręcz bałwochwalczą miłością rudę metalu o symbolu Au według tablicy Mendelejewa. Dla wielu narodów, np. dla Hiszpanów, złoto z Nowego Świata było przekleństwem, bo doprowadziło ich do upadku po wiekach rozdętego konsumpcjonizmu.

I właśnie tej niebezpiecznej dla rodzaju ludzkiego fascynacji poświęcona została książka Matthew Harta zatytułowana: Złoto. Śladami najbardziej pożądanego przez ludzkość metalu. Autor piszący do wielu renomowanych amerykańskich pism ekonomicznych, w pięknej beletrystycznie formie przedstawia historię fascynacji tym cennym i liczonym w gramach środkiem tezauryzacji. Podaje przykłady, jak słynna gorączka złota pomogła w rozwoju Alaski i Kalifornii. Ale nie ucieka od przypowiastek o zbrodniach i bezgranicznej, ludzkiej naiwności, co opisuje w rozdziałach: Fundusz Spider, Goldstrike, Złota rzeka etc. Książka świetnie napisana, swoisty przyczynek do dyskusji, czy rzeczywiście żyjemy w czasach upadku „rodzaju ludzkiego”. (SBW)

Matthew Hart
Złoto. Śladami najbardziej pożądanego przez ludzkość metalu

Wydawnictwo
CeDeWu.pl,
Warszawa 2015,
ISBN 978-83-7556 -684-0, str. 227

Komercjalizacja świata nauki

Staje się powoli zagrożeniem dla obiektywnej oceny zjawisk współczesnego świata. Precyzyjnie opisuje te aspekty Jacek Tittenbrun w książce Kolonizacja nauki i świata przez kapitał (teoria światów ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

 • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
 • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
 • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
 • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

 • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
 • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

 • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Strefa Vip: Biblioteka bankowca

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

bank.2015.03.foto.168.a.150xCzy bez bezpieczeństwa można zarabiać?

Na to dość fundamentalne pytanie odpowiada Janusz Płaczek w swojej pracy zatytułowanej: Ekonomika bezpieczeństwa państwa z zarysie. Zarządzanie bezpieczeństwem. Autor w bardzo ambitny sposób przedstawił, jak w poprzednich epokach władcy i potem demokratyczne republiki próbowały chronić swój skarb, walczyć z podrabianymi pieniędzmi, stosować w praktyce politykę monetarną, fiskalną etc.

Janusz Płaczek prezentuje tę tematykę od starożytności, po obie wojny światowe, czasy powojenne do obecnej epoki gospodarczego neoliberalizmu i globalizmu. Konsekwentnie wprowadza pojęcia dotyczące metodologii, terminów i praktyki ekonomiki bezpieczeństwa. Prezentuje przykłady złego funkcjonowania państw w tym konkretnym aspekcie. Pokazuje także udane wzory polityki gospodarczej na rzecz zachowania ekonomicznej suwerenności. Janusz Płaczek opisuje szczegółowo polskie założenia polityki bezpieczeństwa dotyczące finansów, energetyki, infrastruktury, ekologii. Dołącza to do tego podstawy prawne oraz przygotowane na zagrożenia schematy funkcjonowania władz III RP. To ciekawa lektura nie tylko dla departamentów bezpieczeństwa w bankach. (SBW)

Janusz Płaczek (red. naukowa)
Ekonomika bezpieczeństwa państwa w zarysie. Zarządzanie bezpieczeństwem
Wydawnictwo Difin
Warszawa 2015
ISBN 978-83-7930- 408-0,
str. 456

Kapitalizm z ludzką twarzą?

Każdy, kto zna poglądy prof. Ryszarda Bugaja, wie, że łączy on ogromną wiedzę wielu aspektów ekonomii z wrażliwością społeczną. Na tle licznych ekonomistów idzie od lat swoją, odrębnie wytyczoną drogą ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

 • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
 • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
 • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
 • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

 • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
 • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

 • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Strefa Vip: Biblioteka bankowca

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

bank.2015.02.foto.096.c.267xNiall Ferguson
Potęga pieniądza. Finansowa historia świata

Złoty cielec kręci światem Roli pieniądza w zmianach cywilizacyjnych na przestrzeni tysięcy lat poświęcona została monumentalna monografia Nialla Fergusona Potęga pieniądza.

Finansowa historia świata. Poszczególne etapy rozwoju idei uniwersalnego środka płatniczego autor przedstawił w oryginalny sposób. Od pokazania roli pieniądza w cywilizacjach przedkolumbijskich, po renesansową Wenecję, barokowe Niderlandy i purytańską Anglię. W opinii Fergusona świat od zawsze dzielił się na krezusów i chciwców. Ci pierwsi bronili swojego majątku i społecznego status quo, ci drudzy, chcąc zmienić hierarchię społeczną, wzniecali rewolty. Autor opisuje różne postawy wobec pieniądza: od pierwszych papierów wartościowych, po brytyjską bankowość XVIII i XIX w., zjawisko rentierów, rewolucję chilijską, ewolucję od państwa militarnego do opiekuńczego. Nie ucieka od opisywania angielskiej, neoliberalnej konserwatywnej rewolucji z lat 80. XX w. Pokazuje świat XXI w.: powrót pojęcia rynku, ryzyka i nowych wyzwań globalizacji. W jego doskonale udokumentowanej i napisanej opowieści trafiamy w końcu do Nowego Rzymu, leżącego pomiędzy dwoma oceanami. Ferguson nie kryje zdziwienia, jak po 1945 r. społeczeństwo amerykańskie, zmanipulowane przez media i pop kulturę, doprowadziło do tak gigantycznego jak dziś rozwarstwienia majątkowego. U nas to lektura obowiązkowa – skoro w tej kategorii nie podążamy typowo skandynawską, lecz amerykańską, neoliberalną drogą. (SBW)

Wydawnictwo
Literackie 2010,
ISBN 978-83-08 -05043-9, str. 404

Marian Guzek
Kapitalizm na krawę...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

 • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
 • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
 • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
 • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

 • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
 • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

 • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Strefa Vip: Biblioteka bankowca

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

bank.2015.01.foto.101.a.267xDan Senor, Saul Singer

Naród start-upów, historia cudu gospodarczego Izraela

Jak przez start-up stać się potęgą Izrael jest przykładem regionalnej potęgi w dziedzinie militarnej, umiejętności budowania dobrych relacji geopolitycznych ze światowymi mocarstwami oraz innowacyjnej gospodarki. I właśnie temu ostatniemu aspektowi poświęcono publikację: Naród start-up’ów, historia cudu gospodarczego Izraela, duetu autorów: Dana Senora i Saula Singera, która przez długi czas zajmowała wysoką pozycję bestsellerów „New York Timesa”. Autorzy dokładnie analizują historię tworzenia i późniejszej ekspansji małych firm, które uzyskiwały duże sukcesy eksportowe poprzez wykorzystanie unikalnych, rodzimych patentów i skuteczne szukanie nisz rynkowych.

Ale też, jak w przypadku Korei Południowej i Japonii, widać planowe, wieloletnie działanie rządu, które dla naszych liberałów trąciłoby socjalizmem. W książce pokazano wzajemną inspirację informatyków z kalifornijskiej Silicon Valley i ich izraelskich odpowiedników. Warto podkreślić, że książka nie jest hagiografią i eksponuje błędy niektórych firm. Ale też jasno pokazuje, jak wielką rolę do rozwoju innowacyjnych firm przykłada izraelski rząd, wspierając je grantami, systemem podatkowym, promując działaniami politycznymi za granicą itp. W publikacji zabrakło przedstawienia ogromnej roli otwarcia rynku USA i transferu amerykańskich technologii militarnych dla rozwoju izraelskich firm. A te dzięki wieloletnim rządowym zamówieniom z lokalnych mikrusów stały się globalnymi graczami, rywalizującymi z takimi koncernami, jak Rytheon, Lockheed, BAE Systems, Thales, Boeing, Airbus etc. Ale u praźródeł ich sukcesów była ambicja ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

 • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
 • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
 • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
 • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

 • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
 • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

 • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Strefa VIP: Biblioteka bankowca

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

bank.2014.12.foto.095.a.150xTajemnice shadow bankingu Dla przeciętnego śmiertelnika termin shadow banking kojarzy się raczej z shadow economy, czyli innymi słowy - przekrętami w bankowości.

Nic bardziej mylnego. Prof. dr hab. Jan Krzysztof Solarz w swojej najnowszej książce Shadow banking: systemowa innowacja finansowa kilkakrotnie stwierdza, że celem bankowości równoległej jest pozyskanie dla klienta instytucjonalnego tańszego depozytu niż z klasycznej bankowości depozytowo-kredytowej. Ponadto, że pojawienie się bankowości równoległej wynika z różnorodnego przymusu sytuacyjnego.

Zgodnie z przedstawioną statystyką bankowość równoległa jest zjawiskiem dość szeroko rozwiniętym w trzech regionach, tj. w USA, Unii Gospodarczej i Walutowej (żargonowo w Eurolandzie) i Wielkiej Brytanii. Rozwija się dynamicznie w Chinach i niewielkiej ilości krajów wschodzących. Z punktu widzenia Polski to margines. Ale podejmowane są kroki zapobiegawcze i regulacje w tym zakresie już do nas wkraczają i wkraczać będą.

Wynikają z tego dla sektora bankowego konkretne konsekwencje – chociażby mnożąca się sprawozdawczość i zwiększająca biurokracja transakcji finansowych. Stąd też naświetlenie problematyki, jaka nas czeka, jest moim zdaniem niezwykle przydatna. (Autorem recenzji, znacznie skróconej przez redakcję, jest prof. nadzw. dr hab. Adam Szafarczyk)

Jan Krzysztof Solarz

Shadow banking: systemowa innowacja finansowa

Studia i Monografie nr 52

Łódź-Warszawa 2014

Wydawca Społeczna Akademia Nauk Łódź

ISBN 978-83...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

 • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
 • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
 • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
 • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

 • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
 • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

 • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Strefa Vip: Biblioteka bankowca

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

bank.2014.11.foto.226.a.150xBurmistrzowie zamiast polityków?

Benjamin R. Barber znany z wielu kontrowersyjnych książek, np. Dżihad kontra McŚwiat, tym razem zachęca czytelników do przyjrzenia się fenomenowi rozkwitu światowych metropolii.

Jego zdaniem pełno w nich nowatorskich rozwiązań społecznych, a ich burmistrzowie potrafią – i to znacznie lepiej od państwowych urzędników – zachęcać inwestorów do tworzenia nowych miejsc pracy. Uwalniają przy tym pokłady uśpionej społecznej energii. Właśnie dzięki temu włodarze wielkich miast są znacznie sprawniejsi i popularni od coraz bardziej zdemoralizowanej kasty polityków, dla których globalizacja jest tylko alibi dla niepodejmowania trudnych tematów. Barwne opowieści o działalności burmistrzów: Borisa Johnsona w Londynie, Michaela Bloomberga w Nowym Jorku, Jurija Łużkowa w Moskwie, Sheili Dikshit w Delhi, Wofganga Schustera w Stuttgarcie, Park Woon Soona w Seulu i innych pokazują potencjał i siłę miejskich społeczności. A te potrafią zmieniać swoje otoczenie, zapewniając nowy model miejskiego biznesu, bezpieczeństwo i pracę. Książka jest hołdem dla indywidualizmu, kreatywności i empatii społecznej, pokazuje, jak wiele można osiągnąć dzięki chęci działania i nakreślonej innym wizji. (SBW)

Benjamin R. Barber
Gdyby burmistrzowie
rządzili światem Wydawnictwo Literackie Muza S.A.
Warszawa 2014
ISBN 978-83-7758- 784-4
str. 467

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

 • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
 • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
 • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
 • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

 • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
 • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

 • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Strefa Vip: Biblioteka bankowca

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

bank.2014.10.foto.098.a.150xFikcja, czyli państwo XXI wieku

Zdaniem Hansa Hermanna Hoppe dzisiejsza rola państwa jest tak minimalna, że albo należy na nowo zdefiniować zdania dla tego typu rodzaju ludzkiej wspólnoty, albo trzeba pogodzić się z jego minimalistyczną rolą w globalnej gospodarce.

Pojawia się jednak pytanie, kto weźmie na siebie jego obowiązki, kto powie ludziom, że „król jest nagi”. Hoppe słusznie zauważył, że mamy dziś do czynienia z coraz bardziej destrukcyjną rolą intelektualistów, a zwłaszcza „intelektualistów antyintelektualnych”. Ci ostatni, kupieni przez ponad narodowe elity finansowe, już dawno porzucili wolność w myśleniu, wolę diagnozowania i naprawiania świata na rzecz rytuałów i jeszcze większej uniformizacji wszystkich i wszystkiego. Ten brak odpowiedzialnej roli elity intelektualnej wpływa na brak definiowania pojęć, czym dziś jest: rynek, własność prywatna, wolny handel etc. Powoduje to rozmycie poczucia odpowiedzialności za innych, bezkarność kolejnych Madoffów, indolencję wymiaru sprawiedliwości i kwestionowanie sensu funkcjonowania demokratycznych instytucji. To smutna, ale poruszająca lektura. (SBW)

Hans Hermann Hoppe Wielka fikcja. Państwo w epoce schyłku

Wydawnictwo Fijor Publishing
Warszawa 2014
ISBN 978-83-64599- 03-03
str. 351

Nieszczere memuary

Wszyscy pamiętamy, jak do czasu globalnego kryzysu z roku 2008 mitologizowano ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

 • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
 • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
 • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
 • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

 • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
 • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

 • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Strefa Vip: Biblioteka bankowca

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

Never ending story....

To konkluzja, która ciśnie się na usta po przeczytaniu książki Kryzys bez końca duetu John Bellamy Foster i Robert McChesney. W opinii obu autorów zjawiska globalizacji i swoistej cyfryzacji walut światowych powodują brak skutecznych recept na uzdrowienie światowej gospodarki. Fundamentalną kwestią jest dwuznaczna moralnie rywalizacja i współpraca USA i ChRL.

A także zjawisko dewaluacji funkcji pieniądza jako środka służącego do wyceny produktu lub usługi w odniesieniu do obecnej wirtualnej gospodarki. To z tego powodu skala zadłużenia państw przekroczyła granice naszej percepcji, a wszelkie XIX- i XX-wieczne rady wolnorynkowych liberałów, monetarystów i keynesistów nie oddają skali problemu naszego globu. Autorzy poświęcają wiele uwagi zjawisku wywoływania stagflacji i deprecjacji pieniądza przez monopolistyczny kapitał, finanseryzację akumulacji itp. To znakomita, pobudzająca do myślenia lektura, warto ją poznać. (SBW)

John Bellamy
Foster, Robert W. McChesney
Kryzys bez końca
Wydawnictwo
„Książka i Prasa”
Warszawa 2014
ISBN 978-83-62744- 22-0
str. 381

Na kryzysie zarabiają tylko mądrzy

Pisze o tym Thomas Aubrey w napi – sanej rok temu i obecnie wydanej pracy Koniec wielkiego mitu, czyli jak zarobić na polityce monetarnej i cyklach koniunkturalnych. Autor szczegółowo przedstawia upadek koncepcji Grand Moderation jako klucza do ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

 • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
 • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
 • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
 • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

 • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
 • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

 • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Strefa VIP:Biblioteka bankowca

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

bank.2014.06.foto.206.a.150xBEZPIECZNE E-PŁATNOŚCI

Od lat mówimy o nieuchronności szerokiego wykorzystania instrumentów płatniczych do obniżenia kosztów prowadzenia działalności, lepszej relacji z klientem banku, walce z szarą strefą itp. Ale co się dzieje, gdy nowoczesne instrumenty płatnicze przez luki w zabezpieczeniach stwarzają zagrożenie dla innych biznesowych partnerów? Tej właśnie tematyce poświęcona jest książka Damiana Cymana Elektroniczne instrumenty płatnicze a bezpieczeństwo uczestnictwa rynku finansowego. W oryginalny sposób prezentuje problemy zagrożeń fraudami z perspektywy regulacji prawnych i systemów instytucjonalnych.

Książka – choć bezpośrednio odnosi się do ostatnich lat e-gospodarki – prezentuje historyczną ewolucję przepisów prawa, próby ich różnych interpretacji oraz stosowane praktyki w obecnych systemach płatniczych. Z tego punktu widzenia jest bardzo ważna dla działów prawnych każdej instytucji finansowej. Warto dodać, że w książce znajduje się wiele dokumentów unijnych odnoszących się do tej problematyki, co oprócz prezentacji polskich przepisów dodatkowo wzbogaca tę ciekawą i użyteczną publikację. (SBW)

Damian Cyman
Elektroniczne instrumenty pfatnicze a bezpieczeństwo uczestnictwa rynku finansowego
Wydawnictwo Lex – Woiters Kiuwer business
Warszawa 2013
ISBN 978-83-2644523-1
str. 306

JAK ZAROBIĆ NA PŁATNOŚCIACH?

Dr Jakub Górka z Wydziału Zarządzania UW, choć jest człowiekiem młodym, dał się poznać jako błyskotliwy badacz polskich systemów płatniczych. ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

 • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
 • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
 • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
 • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

 • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
 • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

 • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Strefa Vip: Biblioteka bankowca

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

bank.2014.05.foto.088.a.150xDekada Polski w UE: Jak to się zaczęło?

Książka Przepustka do Europy Macieja Zakrockiego jest unikalną publikacją. Autor – dziennikarz TVP – był naocznym świadkiem wielu ważnych unijnych wydarzeń. Obserwował przełomowe negocjacje, jakie premier Leszek Miller i ministrowie polskiego rządu prowadzili w Kopenhadze w grudniu 2002 r., tuż przed podpisaniem aktu o akcesji do Unii Europejskiej.

Rozmówcami Macieja Zakrockiego byli m.in. prezydent Aleksander Kwaśniewski, ówczesny premier Leszek Miller, wicepremierzy Jarosław Kalinowski, Grzegorz Kołodko i Marek Pol, minister spraw zagranicznych Włodzimierz Cimoszewicz, główny negocjator Jan Truszczyński, Ewa Haczyk, Piotr Serafin, Jerzy Plewa, Danuta Hübner, Tadeusz Iwiński, Jarosław Pietras, Wojciech Olejniczak, Dariusz Szymczycha, Marek Siwiec, a także ówcześni proeuropejscy liderzy ruchu pozarządowego – Róża Thun, Krzysztof Pietraszkiewicz, Lech Pilawski, Joanna Zaręba i Arkadiusz Lewicki. Swego rodzaju podsumowaniem rocznicy jest wywiad z premierem Jerzym Buzkiem, który otwiera cykl rozmów. Książka jest nie tylko podsumowaniem historycznego procesu wejścia naszego kraju do UE, wywiady są ciekawym kontrapunktem do oceny ewolucji całej europejskiej Wspólnoty. (SBW)

Maciej Zakrocki Przepustka
do Europy
Dom Wydawniczy Elipsa
Warszawa 2014
ISBN 978-83- 7151-997-0
str. 285

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

 • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
 • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
 • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
 • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

 • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
 • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

 • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Strefa Vip: Biblioteka bankowca

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

bank.2014.03.foto.202.a.150xBiblia zarządzania

Na takie wyróżnienie w pełni zasługuje książka Petera F. Druckera pt. Praktyka zarządzania (tytuł oryginału: The Practice of Management). Od wielu lat to opracowanie, napisane przez doświadczonego praktyka, jest bestsellerem w krajach anglosaskich. Autor starannie tłumaczy, jakie są rodzaje struktur zarządzania i jaki model kierowania firmą należy wybierać w zależności od rodzaju prowadzonej działalności.

Podaje liczne przykłady błędnych decyzji i wymiernych sukcesów, wykorzystując historię koncernów Ford, IBM i wielu innych. Drucker kładzie duży nacisk na aspekt psychologiczny procesu decyzyjnego, o czym świadczą nazwy podrozdziałów: Menedżerowie przyszłości, Menedżer musi zarządzać, Podejmowanie decyzji. Książka została napisana wspaniałym językiem i jest najlepszym przewodnikiem po mechanizmach zarządzania firmą. (SBW)

Peter F. Drucker
Praktyka zarządzania
Wydawnictwo
MT Biznes sp. z o.o.
Warszawa 2011
ISBN 978-83-61040- 25-5
str. 587

Czy każdy może zostać Warrenem Buffettem

Z pewnością nie, ale jak w starym dowcipie – zawsze warto się ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

 • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
 • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
 • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
 • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

 • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
 • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

 • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Strefa Vip: Biblioteka bankowca

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

bank.2014.02.foto.086.a.150xZłe czasy sprzyjają przestępstwom

Do takiej konkluzji można dojść po przeczytaniu niezwykle potrzebnej na polskim rynku czytelniczym książki Przestępstwa tzw. oszustw kredytowych w ustawie oraz praktyce prokuratorskiej i sądowej autorstwa Agaty Wujastyk.

Przedstawiono w niej sposoby wyłudzania kredytów z banków w ujęciu historycznym, pokazując, jak instytucje bankowe od samego początku musiały się zmagać z podrobionymi podpisami, pieczęciami etc. Co ważne, zjawisko to opisane jest także ze współczesnej, prawnej perspektywy (ustawowe znamiona przestępstwa na przykładzie orzecznictwa i praktyki prokuratorskiej odnoszącej się do art. 297 k.k.). Autorka nie unika przykładów, kiedy przestępstwa nie podlegają karze (np. art. 297 § 3 k.k.) oraz pokazuje zjawisko wyłudzeń kredytowych w ujęciu statystycznym (art. 297 § 1 k.k.). Książka jest bardzo cenna dla każdego bankowca i warta polecenia nie tylko dla działów prawnych. (SBW)

Agata Wujastyk
Przestępstwa tzw. oszustw kredytowych w ustawie oraz praktyce prokuratorskiej i sądowej
Wydawnictwo Lex a Wolters Kluwer business
Warszawa 2011
ISBN 978-83-
264-1412-1
str. 353

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

 • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
 • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
 • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
 • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

 • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
 • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

 • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Strefa Vip: Biblioteka bankowca

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

bank.2014.01.foto.082.a.150xDokąd zmierzają banki spółdzielcze?

Na to fundamentalne pytanie próbuje odpowiedzieć Maciej Ławrynowicz, autor książki Tożsamość organizacyjna banków spółdzielczych w Polsce.

Prezentowane są w niej tendencje tego sektora polskiej bankowości z lat 1989- 2012. Publikacja próbuje wyjaśnić, jak nowe regulacje wpływają na organizację zrzeszeń i pojedynczych banków spółdzielczych. Co ważne, pokazuje to na przykładzie konkretnych banków. Autor prezentuje różne teoretyczne, pośrednie i docelowe, optymalne modele funkcjonowania sektora bankowości spółdzielczej. Pisze także o tożsamości organizacyjnej banków, logice instytucjonalnej i różnych technikach zarządzania. Publikacja jest ważnym głosem w dyskusji o ewolucji rozwoju sektora banków spółdzielczych, który choć dał sobie radę podczas globalnego kryzysu, dziś ugina się pod ciężarem unijnych regulacji. (SBW)

Maciej Ławrynowicz Tożsamość organizacyjna banków spółdzielczych w Polsce. Ujęcie instytucjonalne
Wydawnictwo Poltex Warszawa 2013
ISBN 978-83-7561-295-0
str. 296

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

 • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
 • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
 • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
 • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

 • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
 • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

 • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Strefa Vip: Biblioteka bankowca

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

bank.2013.12.foto.106.a.150xGdy za rogiem czai się kryzys

Kryzysy systemowe, wydane przez PAN i napisane pod kierunkiem: Elżbiety Mączyńskiej, Jana Jakuba Michałka, Józefa Niżnika, to unikalna publikacja na polskim rynku.

Jej współautorami są: Michał Kleiber, Jerzy Kleer, Ryszard Kokoszczyński, Andrzej N. Wierzbicki, Andrzej Rychard, Maciej Miszewski, Piotr Pysz, Anna Zielińska-Głębocka, Zbigniew Madej, Maciej Bałtowski, Bogdan Góralczyk, Katarzyna A. Nawrot, Katarzyna Żukrowska, Stanisław Szukalski, Andrzej Sopoćko oraz Leszek Jerzy Jasiński. Wszyscy, doskonale znani w środowisku naukowym, omawiają w sposób godny luminarzy nauki problemy cykliczności kryzysów ekonomicznych i korelacje ich wybuchów ze społecznymi problemami. W autorskich rozdziałach omawiane są takie problemy, jak: wyzwania dla rynku pracy i produkcji globalnej gospodarki, załamanie dotychczasowych zachodnich modeli cywilizacyjnych, pojawienie się nowych koncepcji edukacji społecznej, rywalizacji w dziedzinie innowacyjności państw i narodów. Wiele znakomicie napisanych analiz poświęcono m.in. azjatyckim potęgom gospodarczym, obecnemu międzynarodowemu podziałowi pracy i ryzyku dalszej marginalizacji UE na tle USA i reszty świata. Kryzysy systemowe to wyjątkowa pozycja na polskim rynku wydawniczym warta każdej ceny. (SBW)

Red. naukowa: E. Mączyńska, J.J. Michałek, J. Niżnik

Kryzysy systemowe

Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus” przy Prezydium PAN

Warszawa 2013

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

 • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
 • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
 • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
 • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

 • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
 • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

 • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Strefa VIP: Biblioteka bankowca

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

bank.2013.10.foto.129.a.250xEuropejska integracja systemu finansowego

Monografia „Unia bankowa” pod red. prof. Małgorzaty Zaleskiej jest pierwszą i jedyną pozycją poświęconą idei skonsolidowanego systemu bankowego. Autorzy przedstawili nie tylko idee unii bankowej, wskazując na zasadniczy jej element, jakim jest nadzór bankowy, ale odnieśli się krytycznie do skutków, które unia bankowa wywołuje. Przedstawiona w 2012 r. koncepcja unii bankowej zawiera propozycje dotyczące trzech obszarów: nadzoru bankowego, gwarancji depozytów i mechanizmów w sytuacji eliminacji banków.

Pierwsza kwestia dotyczy podmiotów sprawujących nadzór, w jakiej formie instytucjonalnej ma to funkcjonować, kogo ma dotyczyć i jakie pozostają relacje między Europejskim Bankiem Centralnym a krajowymi instytucjami nadzoru. W tym ostatnim elemencie wskazuje się na możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Ważne jest także wskazanie, jaki jest przedmiot europejskiego nadzoru bankowego. Wskazuje się tu na cztery obszary: licencjonowania, regulowania, kontrolowania i sankcjonowania. Krytyczne podejście autorów niewątpliwie pobudzi czytelników do własnych refleksji i ocen. (Prof. dr hab. Krystyna Piotrowska-Marczak)

Małgorzata Zaleska (red. nauk.)
Unia bankowa Warszawa 2013
Wydawnictwo Difin
ISBN: 978-83-7641-835-3
str. 171

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

 • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
 • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
 • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
 • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

 • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
 • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

 • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Strefa VIP: Biblioteka bankowca

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

lead

PierwszyAkapit

DrugiAkapit

<...>

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

 • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
 • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
 • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
 • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

 • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
 • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

 • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Strefa VIP: Biblioteka bankowca

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

Banki w roli unijnego pośrednika

Związek Banków Polskich (Zespół ds. Programów Publicznych i Środowisk Gospodarczych) wspólnie z Gdańskim Instytutem Badań nad Gospodarką Rynkową inspirował powstanie publikacji Rola banków w procesach absorbcji środków unijnych w Polsce - ocena, perspektywy i rekomendacje na lata 2014-2020. Na książkę składa się praca badawcza dwóch zespołów ekspertów: Arkadiusza Lewickiego oraz Piotra Matwieja (obaj z ZBP) oraz dr Marty Penczar, dr. Błażeja Lepczyńskiego, Moniki Liszewskiej i Piotra Górskiego (z IBnGR).

To rzadkie na polskim rynku opracowanie pokazujące działalność banków dla polskiej gospodarki w absorbcji środków z UE. W książce znajdziemy także punkt widzenia samych banków i samorządów dotyczące oczekiwań wobec regulatora. Publikacja zawiera także mapę planowanych nowych instrumentów finansowych i stan prac nad nowymi instrumentami zwrotnymi w okresie 2014-2020. Jest również rozdział poświęcony potrzebom finansowym banków, które często pożyczają pieniądze na kredyty w spółce matce, co jest nowym zjawiskiem. Dziś, gdy znamy wysokość unijnych środków przyznanych Polsce w nowej perspektywie finansowej, warto poczytać o aspektach ich systemu dystrybucji, czemu poświęcono odrębny rozdział. Książka ma ten pozytywny aspekt, że pokazuje, jak omijać przeszkody w aplikowaniu o pieniądze z UE oraz prezentuje, co jest największą barierą. Zaprezentowano także problematykę projektów wstępnych (kredyty pomostowe, na sfinansowanie wkładu własnego, gwarancje w PROW).

Samorządowców powinien ucieszyć rozdział książki poświęcony projektom JEREMIE, JESSICA. A przedstawiciele polskiego przemysłu powinni poczytać o zasadach udzielania kredytu technologicznego, który stał się polską specjalnością na tle UE i pomaga skutecznie we wspieraniu technologicznym MŚP. Autorzy poświęcają wiele uwagi także instrumentom zwrotnym oraz takim ogólnopolskim projektom, jak: PROGRESS, RSFF-7PR, CIP). Eksperci z IBnGR prezentują szczegółowe informacje dotyczące statystyk pomocy banków na rzecz gospodarki w dostępie do programów unijnych. W tej unikalnej na naszym rynku publikacji jest wiele grafik, tablic pokazujących w ujęciu syntetycznym, jak nasze firmy powinny ubiegać się o pomoc z UE, kto zajmuje się ich dystrybucją, gdzie należy składać aplikacje itp. Książka warta polecenia polskim firmom, bankowcom, samorządowcom oraz administracji publicznej. (SBW)

Arkadiusz Lewicki, Marta Penczar Rola banków w procesie absorbcji środków unijnych w Polsce – ocena, perspektywy i rekomendacje na lata 2014...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

 • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
 • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
 • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
 • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

 • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
 • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

 • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Strefa VIP: Biblioteka bankowca

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

Karta płatnicza na talerzu

Świętej pamięci prof. Remigiusz Kaszubski oraz Łukasz Obzejta w książce pod tytułem Karty płatnicze w Polsce w praktyczny i przystępny sposób opisali złożone środowisko prawno-technologiczne kart płatniczych w Polsce. Zawiera ona także obszerny komentarz do przepisów ustawy z 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, która przebudowała całe ustawodawstwo polskie dotychczas rządzące obrotem kartami płatniczymi w kraju, implementując do polskiego prawa unijną dyrektywę o usługach płatniczych (PSD).

Znajdziemy tu również obszerny opis polskiej odsłony sporu wokół opłaty interchange; komentarz do przepisów PSD, a także do przepisów regulujących obrót kartami płatniczych w SEPA, w tym przede wszystkim SEPA Cards Framework. Oprócz aspektów prawnych, autorzy przedstawili rozbudowaną charakterystykę technicznych aspektów funkcjonowania kart. Problematykę uzupełniają rozdziały o historii karty płatniczej oraz dotyczącego ich prawa w Polsce i na świecie, a także o przestępstwach z nimi związanymi. To pozycja skierowana zarówno do praktyków, jak i teoretyków. (SBW)

Remigiusz Kaszubski, Łukasz Obzejta
Karty płatnicze w Polsce
Wolters Kluwer Polska
Warszawa 2012
ISBN: 978-83-264-0784-0
str. 513

Co wiemy o kliencie?

Poziom wiedzy przeciętnego Polaka o ekonomii rzadko bywa brany na warsztat przez środowisko naukowe. Tym większa więc zasługa prof. dr hab. Dominiki Maison z Wydziału Psychologii UW, autorki książki Polak w świecie finansów – psychologiczne uwarunkowania zachowań ekonomicznych Polaków. Z właściwą psychologom empatią autorka ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

 • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
 • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
 • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
 • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

 • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
 • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

 • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Strefa VIP: Biblioteka bankowca

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

Klientom banków ku przestrodze!

Afery z Finroyal i Amber Gold ujawniły ogrom niewiedzy społeczeństwa o mechanizmie działania parabanków, które łatwo pozyskują naiwnych klientów.

I właśnie temu problemowi poświęcona jest wręcz encyklopedyczna pozycja Instytucje parabankowe w Polsce napisana przez dr. Witolda Srokosza, który jest adiunktem w Katedrze Prawa Finansowego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W publikacji zaprezentowano rys historyczny parabanków, podstawy prawne (w tym interpretacje przepisów) oraz niejasny stosunek państwa do tych instytucji, które mogą działać, wykorzystując wiele luk prawnych. Każdy bankowiec powinien poznać podstawy tego rynkowego fenomenu, który w coraz większym stopniu wywołuje wiele negatywnych zjawisk dla polskiego systemu finansowego. (SBW)

Witold Srokosz
Instytucje parabankowe w Polsce
Wydawnictwo Wolters Kluwer
ISBN 978-83-264-1420-6
Warszawa 2011
str. 764

Coraz trudniej o kredyt

Zaostrzone kryteria rekomendacji KNF bezpośrednio wpływają na rynek kredytów. Jak w takim razie oszacować ryzyko? W odsiecz wielu bankowcom w tej materii pospieszył Mirosław W ójcik, publikując książkę ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

 • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
 • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
 • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
 • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

 • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
 • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

 • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Strefa VIP: Biblioteka bankowca

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

Klucz do pieniędzy dla JST

Finansowanie zwrotne rozwoju miast ze środków UE - Inicjatywa JES SICA to pierwsza fachowa publikacja na temat nowego sposobu finansowania inwestycji przy wykorzystaniu środków inicjatywy JESSICA. Jej autorzy, m.in. Michał Gwizda i Magdalena Zawadzka z Accreo Taxand, doradzali przy podpisaniu pierwszej w Polsce umowy w ramach inicjatywy JESSICA dla miejskiego projektu rewitalizacyjnego. Wykorzystując swoje unikalne doświadczenia, opisują, m.in. procedurę ubiegania się o pożyczkę, prawne zabezpieczenia spłaty pożyczki udzielanej w ramach tej inicjatywy i zasady łączenia preferencyjnej pożyczki z kredytem komercyjnym. (JG)

Finansowanie zwrotne rozwoju miast ze śr odków

UE - Inicjatywa JESSICA.
Wydawnictwo C.H. Beck
Warszawa 2012
wydanie I str. 145

Ekonomia to globalna gra

Geoekonomia prof. Edawarda Haliżaka nie jest książką dla wszystkich, którzy uznali, że państwo przegrało swoją pozycję w walce z rynkiem. Autor uważa, że to rynki muszą – po raz kolejny – zawrzeć kompromis z państwem. Dziś państwa, chroniąc się przed skutkami globalizacji, zdecydowały o wygenerowaniu nowych metod oraz instrumentów oddziaływania na świecie. W efekcie dochodzi do powstania nieznanego dotąd systemu relacji poza i ponad granicami państw. Aby zrozumieć ten mechanizm, trzeba poznać geoekonomię. Jej paradoksy przedstawili w 2003 r. brytyjscy badacze. Dzięki polskiemu opracowaniu, nad którym pracowało 17 badaczy z Uniwersytetu Warszawskiego, poznajemy wymiary geoekonomicznej przestrzeni, a więc: produkcji, handlu, finansów oraz innowacji. Monografia przedstawia szczegółowy opis instrumentów wykorzystywanych via geoekonomiczne podejście w dyplomacji, handlu, promocji marki państwa lub polityce monetarnej i kursowej. To fascynująca publikacja. Świetnie napisana i zredagowana. (MD)

Edward Haliżak – redakcja naukowa. Geoekonomia.

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

 • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
 • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
 • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
 • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

 • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
 • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

 • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Strefa VIP: Biblioteka bankowca

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

Inflacja zagrożeniem demokracji?

Wciągająca historia niemieckiej hiperinflacji lat dwudziestych ubiegłego wieku, klasyka literatury ekonomicznej. Autor, splatając eleganckie analizy z wieloma relacjami bezpośrednich świadków, zwykłych ludzi walczących o przetrwanie, koncentrując się przede wszystkim na ludzkim aspekcie inflacji – stawia pytanie, dlaczego rządy uciekały się do niej, opisuje jej korupcyjny wpływ na obywateli, męczarnie związane z procesem uzdrowienia waluty oraz ciężkie, długotrwałe dziedzictwo, jakie po sobie zostawiła. (JS)

Adam Fergusson
Kiedy pieniądz umiera. Prawdziwy koszmar hiperinflacji
Tł...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

 • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
 • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
 • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
 • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

 • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
 • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

 • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Strefa VIP: Biblioteka bankowca

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

Co to są nanofinanse

Nanofinanse prezentują świat finansów z perspektywy pojedynczego człowieka, który w sposób świadomy lub nieświadomy stał się aktywnym uczestnikiem rynków finansowych.

Od postępowania miliardów ludzi wchodzących aktywnie na rynki finansowe zależy koszt i trwałość wyjścia z chaosu w międzynarodowym systemie finansów. Globalny kryzys finansowy obnażył istnienie określonych przyzwyczajeń, które mają wpływ na jakość naszego życia oraz na jego funkcjonowanie. Bezpieczeństwo finansowe stało się jednym z najbardziej poszukiwanych dóbr publicznych.

W zrozumieniu następstw, jakie niesie finansjalizacja naszego dnia codziennego, warto odwołać się do podejścia instytucjonalnego – proponowana publikacja zawiera uporządkowany wykład dorobku tego nurtu w nauce o finansach. Książka ta adresowana jest do osób, które próbują zrozumieć coraz bardziej skomplikowany świat finansów i pragną wyrobić sobie własny pogląd na temat ich obecności w życiu codziennym.

– Fundamentalną cechą i zaletą recenzowanej pracy jest to, że mieści się ona w nurcie tzw. komparatystyki – studiów porównawczych, które z definicji są atrakcyjne z poznawczego punku widzenia, ale też odznaczają się ponadprzeciętnym stopniem trudności – podkreśla prof. dr hab. Stanisław Flejterski, ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

 • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
 • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
 • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
 • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

 • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
 • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

 • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Strefa VIP: Biblioteka bankowca

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

Warren Buffet, czyli "wujek dobra rada"

Genialnego finansistę uważanego za giełdowego wizjonera nikomu nie trzeba przedstawiać. Dlatego warto sięgnąć po spisane przez Richarda J. Connorsa zasady guru z Omaha.

Przesłanie tej „memuarowej” książki jest dość oczywiste: w relacjach z partnerami biznesowymi i własnymi pracownikami trzeba wrócić do staromodnie brzmiących wartości, jak: otwartość na innych i budowanie z nimi relacji opartych na zaufaniu. Te same zasady powinny zdaniem Buffeta dotyczyć relacji zarząd giełdowej spółki i ich akcjonariusze. Jak w praktyce stosować „społeczną odpowiedzialność biznesu”? Na konkretnych przykładach Buffet pokazuje, jak tworzyć struktury ładu korporacyjnego, kultury zarządzania, traktowania akcjonariuszy giełdowych i wspólników, do czego potrzebna jest klarowna i uczciwa polityka informacyjna. W książce są zamieszczone wręcz kapitalne portrety psychologiczne menedżerów, porady, jak 60-latek może komunikować się młodymi pracownikami. Guru akcentuje znaczenie umiejętnoś...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

 • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
 • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
 • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
 • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

 • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
 • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

 • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Strefa VIP: Biblioteka bankowca

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

Procedury BCM

Każdy bankowiec wie, że najwyższą wartością oceniającą firmę z branży finansowej jest jej wiarygodność w oczach klientów. Buduje się ją latami, a stracić można ją z tak banalnych powodów jak awaria miejskiego systemu zasilania, huragan, oberwanie chmury etc. Co grozi zalaniem budynku banku i utrudni korzystanie z infrastruktury informatycznej przez jego klientów. Eksperci ds. zarządzania ryzykiem prezentują przepisy prawne, regulacje i standardy wymagane w bankowym BCM. Szczegółowo wytłumaczone są zjawiska dotyczące audytu BCMS, analizy ryzyka, wymogów bezpieczeństwa wynikających z Solvency II, procedury np. Disaster Recovery Plan (DRPRP), roli systemów IT w BCM. Zaprezentowano także przykłady zarządzania kryzysowego, wyzwań z outsourcingu bankowego, prowadzenia szkoleń i komunikowania się z urzędami i klientami. Słowem lektura obowiązkowa na ciężkie czasy, które dają nowe wyzwania. (SBW)

Księga dobrych praktyk w zakresie zarządzania ciągłością działania Business Continuity Management Praca zbiorowa pod redakcją Remigiusza W. Kaszubskiego i Dariusza Romańczuka, autorzy: Dariusz Dylski, Grzegorz Jabłoński, Remigiusz W. Kaszubski, Leszek Nitychoruk, Dariusz Romańczuk, Alina Zając, Janusz Zawiła-Niedźwiecki, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

Wydawca: Forum Technologii Bankowych przy ZBP, druk Oficyna Wydawnicza Read Me, ISBN 978-83-926980-7-4 str. 216, Warszawa 2011

Jak zarobić, broniąc praw klienta?

Nowe rozwiązania prawne wzmacniające pozycję konsumentów wobec banku są bronią obosieczną. Powodują bowiem wiele problemów interpretacyjnych. I właś...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

 • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
 • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
 • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
 • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

 • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
 • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

 • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI