Strategiczna Szkoła Polskiego Sektora Bankowości Spółdzielczej

Strategiczna Szkoła Polskiego Sektora Bankowości Spółdzielczej
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Realizując postanowienia Konwentu na rzecz Współpracy i Rozwoju Polskiej Bankowości Spółdzielczej ze stycznia 2019 roku, Związek Banków Polskich uruchamia pilotażowy projekt Strategicznej Szkoły Polskiego Sektora Bankowości Spółdzielczej.

#ZBP uruchamia pilotażowy projekt Strategicznej Szkoły Polskiego Sektora Bankowości Spółdzielczej www.aleBank.pl/StrategicznaSzkolaBS #StrategicznaSzkołaBS

Ten unikalny program rozwoju menedżerów uwzględnia wnioski z badań dotyczących funkcjonowania bankowości spółdzielczej prezentowanych na Konwentach Kadry Kierowniczej w Józefowie w 2018 i 2019 r. Obejmuje także bieżące efekty prac na rzecz wzmocnienia sektora bankowości spółdzielczej wypracowywane przez ZBP, KZBS, zrzeszenia, IPSy opierając się na projektach o charakterze innowacyjnym kształtujących bankowość spółdzielczą jako elastyczną sieć powiązanych autonomicznych podmiotów.

2, 1,5-dniowe sesje będą miały formę wystąpień ekspertów i praktyków bankowych, połączonych z elementami praktycznych warsztatów. Wśród wybitnych prelegentów przewidziany jest udział m.in.: Profesora Piotra Płoszajskiego, Sebastiana Kotowa, Renaty Gut, dr. Sergiusza Trzeciaka i innych.

Celem projektu jest pokazanie wizji bankowości spółdzielczej w oparciu o rozwój i poprawę konkurencyjności, prezentacja możliwych modeli biznesowych i sposobów osiągania celów w oparciu o krajowe i europejskie rozwiązania i zainteresowanie liderów zmian wspierając dialog z udziałowcami, kadrą kierowniczą i pracownikami banków.

Serdecznie zapraszamy!

I sesja: 5-6.12.2019 r., II sesja: 16-17.01.2020 r.

Pałac Żelechów, ul. J. Piłsudskiego 36

Rejestracja: www.aleBank.pl/StrategicznaSzkolaBS

 

MOŻEMY, POTRAFIMY, ZROBIMY